Moottoriurheilu, motocross

Kotisivu: http://moottoriliitto.fi


Vastuuhenkilöt: Konttinen, Tomi.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet4 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 20 21 ja yli
Harjoitusmäärät

Ajoharjoittelu 2-3 x vko

Leikit ja pelit rajattomasti innostuksen mukaan

Ajoharjoittelu 3-4 x vko

Ajoharjoittelu 4-5 x vko

Ajoharjoittelu

PKK 1-3 x vko

KVK 5-6 x vko

KK 4-5 x vko

n. 200 h/vuosi

Ajoharjoittelu

PKK 2-4 x vko

KVK 5-6 x vko

KK 4-5 x vko

noin 250 h/vuosi

Ajoharjoittelu

PKK 3-5 x vko

KVK 5-6 x vko

KK 2-4 x vko

noin 300 h/vuosi

Ajoharjoittelu

PKK 3-5 x vko

KVK 5-6 x vko

KK 2-4 x vko

noin 250-300 h/vuosi

Kilpailumäärät

Sarjacross n. 10

Sarjacross n.10

Kansallinen 5-10

Sarjacross 10-15

Kansallinen n. 10

Sarjacross 10-20

Kansallinen n.10

Kansainvälinen 1-5

Sarjacross 10-20

Kansallinen 10-15

Kansainvälinen 5-10

Sarjacross aina, kun mahdollista

Kansallinen 5-15

Kansainvälinen 5-20

Sarjacross aina, kun mahdollista

Kansallinen 5-10

Kansainvälinen 10-25

Painopisteet

Moottoripyörään tutustuminen

- hallintalaitteiden käyttö (kaasu, jarrut, ohjaaminen)

- tasapaino, jalat jalkatapeilla

- ajoasennot ja painonsiirto (istuminen, seisominen)

Perustekniikan opettelu

- tasapainoilu

- jarruttaminen

- kiihdyttäminen

- mutka

- hyppääminen

- lähtö

Runsas lajitekniikkaharjoittelu

Ajokestävyysharjoittelun aloittaminen

Ajonopeusharjoittelun aloittaminen

Runsas lajitekniikkaharjoittelu

Ajokestävyysharjoittelun lisääminen

Ajonopeusharjoittelun lisääminen

Runsas ajonopeusharjoittelu

Runsas ajokestävyysharjoittelu

Tekniikkaheikkouksien parantaminen

Runsas ajonopeusharjoittelu

Runsas ajokestävyysharjoittelu

Tekniikkaheikkouksien parantaminen

Kilpailuominaisuuksien parantaminen

Kokonaisuuden parantaminen

- suorituskyky kilpailuissa

Teema / Ikävuodet4 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 20 21 ja yli
Roolit

Urheilija

- innokkuus ja mielenkiinto liikuntaa ja lajia kohtaan

Vanhemmat

- harrastamisen mahdollistaminen

- monipuolisten liikuntamahdollisuuksien takaaminen

- ohjaaminen liikunnallisuuteen

-Koulutus: 1. tason valmentajakoulutus

Valmentaja

- Yleisten toimintatapojen ja sääntöjen opettaminen

- Turvallisen ajamisen ohjaaminen

- Koulutus: 1. tason valmentajakoulutus

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

-Toiminnan järjestäjä: ohjattua ja säännöllistä

- Valmentajien osaamisen ja koulutustason varmistaminen

SML

- Ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen 

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

Urheilija

- mielenkiinto liikunnan ja lajin eri osa-alueiden harjoittelua kohtaan

Vanhemmat

- ohjaaminen lapsen mielenkiinnon mukaiseen toimintaan 

- monipuolisten liikuntamahdollisuuksien takaaminen

Valmentaja

- lajitaitojen opettaminen laadukkaasti mutta mielekkäin harjoituksin/leikinomaisesti

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

-Toiminnan järjestäjä: ohjattua ja säännöllistä

- Valmentajien osaamisen ja koulutustason varmistaminen

SML

- Ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

Urheilija

- liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa

- intohimon lisääntyminen liikuntaa ja lajia kohtaan

Vanhemmat

- harrastusmahdollisuuksien luominen lapsen tavoitteiden mukaisesti

- harrastamisen vaatiman ajankäytön ja talouden järjestäminen

Valmentaja

- kiinnostuksen lisääminen lajitaitojen harjoittelua kohtaan

- kiinnostuksen lisääminen urheilumenestystä kohtaan

- monipuolisten "työkalujen" antaminen omatoimiseen harjoitteluun

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

-Toiminnan järjestäjä: ohjattua ja säännöllistä

- Valmentajien osaamisen ja koulutustason varmistaminen

SML

- Ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

- Valmennusryhmät

Urheilija

- intohimo liikuntaa ja lajia kohtaan

- monipuolisen ja laadukkaan omatoimisen harjoittelun toteuttaminen

- lajissa menestymisen ideologian sisäistäminen ja siihen kasvaminen

Vanhemmat

- toimintaresurssien mahdollistaminen (aika, talous, tekninen osaaminen)

- urheilu-uran tukeminen huomioiden myös muun elämän kokonaisuus

Valmentaja

- laadukkaiden harjoitussisältöjen toteuttaminen

- yksilöllisten ominaisuuksien kehittäminen kohti kilpailusuoritusta

- yhteistyö lajiliiton valmentajien kanssa

 

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

-Toiminnan järjestäjä: ohjattua ja säännöllistä

- Valmentajien osaamisen ja koulutustason varmistaminen

SML

- Ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

-Valmennusryhmät

Urheilija

- urheilun, opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen ja urheilu-uran suunnittelu yhdessä vanhempien, ystävien, valmentajan ja koulun kanssa ja elämäntapaan sitoutuminen

- monipuolisen ja laadukkaan omatoimisen harjoittelun toteuttaminen

- vastuun kasvaminen omasta toiminnasta

Valmentaja

- urheilijan yksilöllisten ominaisuuksien kehittäminen

- kilpailuominaisuuksien kehittäminen

- olosuhteiden järjestäminen

- harjoittelun seuranta ja analysointi

- yhteistyö lajiliiton valmentajien kanssa

Vanhemmat

- toimintaresurssien mahdollistaminen, tarvittavien tukihenkilöiden kokoaminen

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

SML

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

- Valmennuksen tukitoimien konsultointi

- Valmennusryhmät

Urheilija

- vastuu omasta toiminnasta

- jatkuva monipuolinen itsensä kehittäminen ja kilpailuominaisuuksien harjoittelu

Vanhemmat

- taustatuki

- kannustaminen

Valmentaja

- harjoittelun koordinointi

- seuranta ja analysointi

- valmennuksen konsultointi

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

SML

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

- Valmennuksen tukitoimien konsultointi

Urheilija

- vastuu omasta toiminnasta

- jatkuva monipuolinen itsensä kehittäminen ja kilpailuominaisuuksien harjoittelu

Vanhemmat

- taustatuki

- kannustaminen

Valmentaja

- harjoittelun koordinointi

- seuranta ja analysointi

- valmennuksen konsultointi

Kerho

-Olosuhteiden järjestäjä: harjoituspaikat

SML

- Valmennusperiaatteiden ja -tietouden jakaminen sekä materiaalien tuottaminen urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille

- Valmennuksen tukitoimien konsultointi

Talous
Tavoitteet

hauskuus

sarjacross-osallistuminen

perustekniikoiden oppiminen

- lajitekniikoiden oppiminen eri tilanteissa ohjatusti

Sarjacross osallistuminen MX65

Kansalliset kilpailut osallistuminen MX65

lajitekniikoiden monipuolistuminen

- ajoasentojen ja -tekniikoiden oikea käyttö oikeissa tilanteissa omatoimisesti

Sarjacross (kerho- ja alueparhaimmisto)

Kansalliset kilpailut, tulosten nousujohteisuus

lajitekniikoiden hyvä hallinta

omatoimisen vaatimustason kasvaminen

Kansallinen parhaimmisto C/A, MX125, MXJ

Nousujohteisuus nuorten MM-kilpailuissa

lajitekniikan, kestävyyden ja nopeuden kehittyminen hyväksi kilpailusuoritukseksi

Nousu SM kärkisijoille

Nousujohteisuus EM-kilpailuissa

Kilpailusuorituksen kokonaisuuden hallinta

EM kärkisijat

Nousujohteisuus MM-kilpailuissa

Kokonaisuuden muokkautuminen erinomaiseksi kilpailusuoritukseksi

MM kärkisijat

Teema / Ikävuodet4 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 20 21 ja yli
Toimintasisältö
Tukitoiminnot
Urheilijaprofiili
Teema / Ikävuodet4 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 20 21 ja yli
Välinetarpeet