Nyrkkeily

Kotisivu: http://www.nyrkkeilyliitto.com


Vastuuhenkilöt: Appelroth, Harri; Eskelinen, Jarmo; Hietanen, Matti; Laine, Sanna; Pallaspuro, Esko.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet7 − 9 10 − 14 15 − 19 20 − 24 25 − 34
Yleisiä tavoitteita

KASVATUKSELLISET – LIIKU LEIKKIEN
- liikunnan ilo
- sääntöjen opettelu ja noudattaminen

PSYYKKISET – PYSYVYYDEN TUNNE
- yrittäminen ja parhaansa tekeminen
- halu liikkua

FYYSISET - LIIKUTAAN
- nopeuden, liikkuvuuden, tasapainon ja ketteryyden harjoittaminen
- voiman ja kestävyyden kehittyminen kasvun kautta

YLEISTAITAVUUS  – TEMPPUILE JA LIIKU
- kehon monipuolinen kuormitus
- omatoiminen liikkuminen leikkimällä ja pelaamalla

LAJITAIDOT – TUTUSTU KAMPPAILUUN
- kamppailuleikit ja kisailut
- lajitaitoihin tutustuminen ja lajin hahmottaminen kokonaisuudessaan

KASVATUKSELLISET - TOIMI RYHMÄSSÄ
- opetellaan säännöllisyyteen ja toimimaan ryhmässä
- huolehditaan omista varusteista ja hygieniasta
- totutaan terveellisiin ruokatottumuksiin
PSYYKKISET - PALJON ONNISTUMISIA
- keskittymiskyky paranee, itsenäistyminen voimistuu ja kaveripiiri tulee tärkeämmäksi

FYYSISET - URHEILLAAN
- nopeuden, tasapainon, ketteryyden sekä liikkuvuuden harjoittaminen tärkeää
- myös muut urheilulajit

YLEISTAITAVUUS - LIIKU TAITAVASTI
- yleistaitavuuden ja taitavuuden osatekijöiden sekä koordinaatiokyvyn harjoittaminen leikinomaisesti

LAJITAIDOT - NYRKKEILE MONIPUOLISESTI
- nyrkkeilytaitojen perusteet: nyrkkeilyasento, lyöntien liikeradat sekä käsien ja jalkojen yhteistyön opettelu
- taktilliset: opetellaan käyttämään opittuja asioita harjoituskilpailuissa ja kilpailuissa

KASVATUKSELLISET - RYHMÄSSÄ YKSILÖNÄ
- hallitaan omien varusteiden huolto sekä osataan toimia osana harjoitusryhmää
- otetaan vastuuta itsestä ja omasta harjoittelusta
- syödään oikeaoppista ravintoa
- levon merkityksen ymmärtäminen

PSYYKKISET - OMA HALU JA TAHTO
- tehdään urasuunnitelma urheilusta ja opiskelusta

FYYSISET - TAVOITTEET URHEILUSSA
- osataan eri fyysisten kykyjen harjoittaminen varsinkin voimaharjoittelussa
- laaditaan yksilöllinen kehittämissuunnitelma ja noudatetaan sitä

YLEISTAITAVUUS - KIRMAA KETTERÄSTI
- pidetään yllä kaikkia taitavuuden osatekijöitä
- liikkuvuuden ylläpitämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

LAJITAIDOT - NYRKKEILE TAITAVASTI
- yksittäissuorituksen yhdistetään kokonaisuuksiksi
- osataan kehittynyt käsien ja jalkojen yhteistyö kaikkiin suuntiin
- taktilliset: sovelletaan opittuja taitoja kilpailuissa, analysoidaan vastustajia ja toteutetaan eri taktiikkoja kilpailuissa
- lajivalinta tehty ja omataan oma persoonallinen tyyli

KASVATUKSELLISET - MINÄ URHEILIJANA
- tarkennetaan urasuunnitelma ja valitaan urheilullinen elämäntapa
- urheillaan ammattimaisesti

PSYYKKISET - OIKEAT VALINNAT RATKAISEVAT
- usko itseen sekä mahdollisuuksiin onnistua ja päästä asettamiinsa tavoitteisiin
- elämäntapamuutokset mietityttävät

FYYSISET - URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA
- toteutetaan ympärivuotinen harjoittelu yksilöllisen suunnitelman mukaan
- eri ominaisuuksien harjoitteminen kansaivälisellä tasolla

YLEISTAITAVUUS - KEHO HUOLLOSSA
- kehon huolto ja palautuminen

LAJITAIDOT - NYRKKEILE TAKTISESTI
- omaa omat vahvat tekniikat ja kehittää myös muita tekniikoita
- taktiikka: osataan käyttää kilpailutaktiikoita myös kansainvälisissä kilpailuissa
- ajantasalla lajin kansainvälisistä arvosteluperusteista

KASVATUKSELLISET - JATKUVA KEHITTYMINEN
- nöyrä suhtautuminen kehittymiseen ja harjoitteluun

PSYYKKISET - USKO OMIIN KYKYIHIN
- terve itseluottamus ja itsepäisyys

FYYSISET - URHEILU AMMATTINA
- harjoittelu rutiininomaista
- vahvojen ominaisuuksien vahvistaminen ja heikkojen kehittäminen

YLEISTAITAVUUS - KEHO KUNNOSSA
- kehon huolto ja palautuminen

LAJITAIDOT - MONIPUOLISTA JA TAITAVAA
- yksilölliset taitoharjoitteet rutiinitasolla
- taktilliset: optimaalinen taktiikka eri vastustajia vastaan, seurataan kansainvälistä tasoa sekä voittavien nyrkkeilijöiden taktiikoita

Tärkeää harjoittelussa

KASVATUKSELLISET – LIIKU LEIKKIEN
- yhteisten sääntöjen sopiminen ja niistä kiinnipitäminen
- innostava ilmapiiri ja vaihtelevat leikit
- leikkiminen kaikkien kanssa
- terveelliset elämäntavat

PSYYKKISET – PYSYVYYDEN TUNNE
- turvallisuuden tunne

FYYSISET - KEHITY LEIKKIEN
- ominaisuudet kehittyvät leikkien avulla

YLEISTAITAVUUS  – TEMPPUILE JA LIIKU
- ketteryys- ja tasapainokykyjen harjoittelu
- kannustaminen jokapäiväiseen liikkumiseen sekä muiden lajien harrastamiseen

LAJITAIDOT – TUTUSTU KAMPPAILUUN
- nyrkkeilyharjoitteita kamppailuleikkien ohessa

KASVATUKSELLISET – ELÄMÄN TASAPAINO
- tietoiskut terveellisestä elämästä
- innostava ilmapiiri ja vaihtelevat harjoitukset
- vastuun kehittäminen ryhmän sääntöjä noudattamalla
- harjoitteleminen kaikkien kanssa

PSYYKKISET – TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA TERVE ITSETUNTO
- yksilön tason mukaiset tavoitteet ja onnistumisen kokemukset

FYYSISET - HARJOITTELUN PERUSTA
- jokaisessa harjoituksessa kehitetään nopeutta
- liikkuvuutta pidetään yllä jokaisessa harjoituksessa ja kehitetään viikoittain
- voimaharjoittelua oman kehon painolla sekä voimaharjoitustekniikoiden opettelua
- kestävyys kehittyy kaiken liikunnan kautta
- omatoimista aktiivisuutta

YLEISTAITAVUUS  – MONIPUOLISESTI JA RIITTÄVÄSTI
- rytmi-, tasapaino-, ketteryys kykyjen kehittäminen
- kannustaminen jokapäiväiseen liikkumiseen sekä muiden lajien harrastamiseen

LAJITAIDOT – KIVIJALAN LUOMINEN
- paljon ja monipuolisesti erilaisia lajitaitoharjoituksia
- tekniikan oppiminen koulunyrkkeilyn ja paritekniikan keinoin
- tekniikan siirto taktiikaksi rajoitettuina otteluharjoituksina

KASVATUKSELLISET - KASVA URHEILIJAKSI
- urheilulliset  ja terveet elämäntavat

PSYYKKISET - RAKKAUS LAJIIN
- sitoutunut harjoitteluun, tekee lajivalinnan

FYYSISET - RUTIINIA
- harjoittelu vuosisuunnitelman mukaista
- osallistuu leireille ja kilpailuihin

YLEISTAITAVUUS - OSANA HARJOITTELUA
- taitavuuden osatekijöitä harjoitetaan osana lajiharjoittelua sekä erillisinä harjoituksina

LAJITAIDOT - TIMANTTIEN HIOMINEN
- hyvän perustekniikan soveltaminen itselleen sopiviksi tekniikkasarjoiksi
- tekniikoita hiotaan monipuolisimmiksi
- monipuolinen ja oma tyyli otella

KASVATUKSELLISET - URHEILU ITSEÄÄN VARTEN
- urheilija mukana harjoitussuunnitelmien teossa
- vastuu omatoimisesta harjoittelusta

PSYYKKISET - HALU VOITTAA
- haastaa kansainvälisen tason huiput, mahdollisuus kansainväliseen menestymiseen

FYYSISET - TEHOA TREENEIHIN
- harjoittelun määrän ja laadun lisääminen
- kansallinen ja kansainvälinen leiritys tiivistyy

YLEITAITAVUUS - KEHO KESTÄÄ RASITUSTA
- palauttava ja huoltava harjoittelu

LAJITAIDOT - OMAT VAHVUUDET
- vahvuuksien kautta
- taktiikka: välillä myös helppoja otteluja, joissa voi kokeilla uusia taktiikoita

KASVATUKSELLISET - KASVATTAJANA LAJISSA
- valmentajan rooli vähenee auttajaksi

PSYYKKISET - OMAN MIELEN HALLINTA
- itseluottamus, rentouden ja suoritusvarmuuden vakiointi
- urheilemisesta nauttiminen

FYYSISET - OMA KEHITTYMINEN
- harjoittelu itsenäistä ja yksilöllistä
- huippukunnon ajoittaminen arvokilpailuihin
- oman kehon tunteminen

YLEISTAITAVUUS - KIVUITTA KEHÄÄN
- lihastasapainon ylläpito

LAJITAIDOT - VAIN PARAS ON KYLLIN HYVÄ
- palataan säännöllisesti lajitekniikan perusteisiin
- tekniikan soveltamista eri tilanteissa ja paikoissa

Roolit

LAPSI – INNOKAS KOKEILIJA

Asenteet
- kiinnostus liikuntaan ja uuden oppimiseen

Psyykkiset tekijät
- sääntöjen noudattaminen

Fyysiset tekijät
- monipuolinen liikkuminen

VALMENTAJA – MUKAANSATEMPAAJA

Rooli
- innostaja
- kasvattaja

Ominaisuudet
- toimii lasten ehdoilla
- suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys
- halu kehittyä lasten ohjaajana
- oikeudenmukaisuus ja vastuuntunto

Osaaminen
- hyvät lajitaidot ja opetustekniikat
- laaja liikunnallinen osaaminen
- ymmärtää lasten maailmaa

KILPANYRKKEILIJÄT - ESIKUVAT
- seuran vanhempien kilpanyrkkeilijöiden malli

VANHEMMAT – LIIKKUVAN LAPSEN TUKI
- elämänrytmistä huolehtiminen
- tukevat lapsen liikkumista
- yhteydenpito seuran kanssa ja yhteistyö valmentajan kanssa

KAVERIPIIRI – YHDESSÄ LIIKKUJAT
- osa kavereista saman harrastuksen parissa
- omatoimista liikuntaa yhdessä

HARRASTAJA – INNOKAS HARJOITTELIJA

Asenteet
- kiinnostus urheiluun ja uuden oppimiseen
- tavoitteellisuus
- halu kehittyä, harjoitella ja liikkua

Psyykkiset tekijät
- ennakkoluulottomuus, avoimuus
- pitkäjänteisyys

Fyysiset tekijät
- fyysinen pohja riittävä
- monipuolinen liikunnan kokonaisuus

VALMENTAJA – INNOSTAVA OSAAJA

Rooli
- innostaja
- kasvattaja

Ominaisuudet
- hyvät vuorovaikutustaidot
- suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja analyyttisyys
- halu kehittyä ja verkostoitua
- oikeudenmukaisuus ja vastuuntunto

Osaaminen
- hyvät lajitaidot ja opetustekniikat
- laaja liikunnallinen osaaminen

Vastuussa turvallisesta kilpailuttamisesta.

VANHEMMAT – KASVAVAN LAPSEN TUKI
- elämänrytmistä huolehtiminen
- kiinnostuneita kannustajia
- henkinen ja taloudellinen tuki
- yhteydenpito seuran kanssa ja yhteistyö valmentajan kanssa

KAVERIPIIRI – YHDESSÄ LIIKKUJAT
- osa kavereista saman harrastuksen parissa
- omatoimista liikuntaa yhdessä

URHEILIJA -SITOUTUNUT HARJOITTELIJA
- halu harjoitella
- omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen
- osaa ottaa vastaan palautetta
- hyvän kaveripiirin merkitys

VALMENTAJA - KÄRSIVÄLLINEN KASVATTAJA
- tuntee kansainvälisen huipun vaatimustason
- hallitsee suunnitelmallisen valmennuksen
- osaa kehittää valmennusta ja tukitoimia
- omaa hyvän teknis-taktisen osaamisen

VANHEMMAT - KEHITTYVÄN NUOREN TUKI
- urheilun ja opiskelun yhdistämisen tukeminen
- kannustaminen
- yhteistyö seuran kanssa

KAVERIPIIRI - KASVUN JA KEHITTYMISEN TUKENA
- osa kavereista saman harrastuksen parissa
- kaverit tukevat urheilullista elämäntapaa

URHEILIJA - MÄÄRÄTIETOINEN HARJOITTELIJA
- ahkera ja oma-aloitteinen, kantaa vastuun harjoittelusta
- ammattimainen suhde harjoitteluun
- tietää mitä menestyminen vaatii

VALMENTAJA - KOKONAISUUDEN HAHMOTTAJA
- kokonaisvaltainen valmennus
- menestyminen ja sen toistaminen
- kansainväliset kontaktit valmentajiin

VANHEMMAT/LÄHIPIIRI - TUKENA ARJESSA
- tuki, turva, luottamus, usko ja ymmärrys

KAVERIPIIRI - YMMÄRTÄJÄ
- tasapainottamassa elämää
- tukijat, ymmärtävät urheilijaa

URHEILIJA - SITOUTUNUT HARJOITTELUUN
- jatkuva menestys
- uskaltaa haastaa ja voittaa
- esimerkki nuorille urheilijoille
- urheilu on ammatti

VALMENTAJA - AMMATTILAINEN
- valmentaminen on ammatti
- kansaivälinen yhteistyö
- luottaa urheilijaan
- toimii tukena ja apuna

LÄHIPIIRI - TUKENA ELÄMÄSSÄ
- henkinen tuki, luottamus, arvostus sekä suvaitsevaisuus

Teema / Ikävuodet7 − 9 10 − 14 15 − 19 20 − 24 25 − 34
Tukitoiminnot

SEURA - TUTUSTUTTAJA
- lasten liikunta on osa arvostettua ja tärkeää seuratyötä
- aktiivinen seuran johto
- toiminta organisoitu vastuualueittain
- kasvattaa yhteisöllisyyteen

TILAT - VIRIKKEITÄ

- harjoittelusalissa oltava riittävästi liikkumistilaa
- mahdollisuus tehdä muita kuin nyrkkeilyharjoitteita
- kehä, säkit, seinätyynyt ja peilit
- mahdollisuus harjoitella voimahankintatekniikoita
- oma harjoitusvuoro

KOULUTUS - YKSITTÄINEN HARJOITUS

Valmentajat
- I-tason valmentajakoulutus sekä juniorivalmentajakoulutus
- täydennyskoulutusta opettamisesta, ravinnosta sekä lihashuollosta
- tarvittaessa voimanhankintaan ja oheisharjoitteluun liittyviä koulutuksia.

Urheilijat
- ravinto- sekä lihashuollon koulutusta

Vanhemmat
- ravintokoulutus

Koulutuksia järjestävät  mm. SNL, SLU (alueet), SAVAL sekä KUNTO.

SEURA - MAHDOLLISTAJA
- nuorisotoiminta on osa arvostettua ja tärkeää seuratyötä
- aktiivinen seuran johto
- toiminta organisoitu vastuualueittain
- kasvattaa yhteisöllisyyteen

TILAT -MAHDOLLISUUKSIA
- harjoittelusalissa oltava riittävästi liikkumistilaa
- mahdollisuus tehdä muita kuin nyrkkeilyharjoitteita
- kehä, säkit, seinätyynyt ja peilit
- punttipuoli
- oma harjoitusvuoro

KOULUTUS - KANSALLINEN VUOSISUUNNITELMA

Valmentajat
- II-tason valmentajakoulutus
- täydennyskoulutusta opettamisesta, ravinnosta sekä lihashuollosta
- tarvittaessa voimanhankintaan ja oheisharjoitteluun liittyviä koulutuksia.

Urheilijat
- ravinto- sekä lihashuollon koulutusta

Vanhemmat
- ravintokoulutus
- urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen
- omatoimiseen liikkumiseen kannustaminen

Koulutuksia järjestävät  mm. SNL, SLU (alueet), SAVAL sekä KUNTO.

SEURA - KASVUALUSTA
- tukee sitoutunutta urheilijaa
- hankkii yhteistyökumppaneita
- nimeää vastuuhenkilöt

TILAT - MAHDOLLISTAJA
- harjoittelusalissa oltava riittävästi liikkumistilaa
- mahdollisuus tehdä muita kuin nyrkkeilyharjoitteita
- kehä, säkit, seinätyynyt ja peilit
- punttipuoli
- oma harjoitusvuoro

KOULUTUS -  KANSAINVÄLINEN VUOSISUUNNITELMA

Valmentajat
- III-tason valmentajakoulutus
- täydennyskoulutusta opettamisesta, ravinnosta sekä lihashuollosta
- tarvittaessa voimanhankintaan ja oheisharjoitteluun liittyviä koulutuksia.

Urheilijat
- Ohjaajakoulutus ja/tai I-tason valmentajakoulutus

Vanhemmat
- ravintokoulutus
- urheilullisen elämäntavan tukeminen

Koulutuksia järjestävät  mm. SNL, SLU (alueet), SAVAL sekä KUNTO.

LIITTO
- tarjoaa koti- ja ulkomaanleiritystä
- tarjoaa kansainvälisiä kilpailutapahtumia

OLYMPIAKOMITEA
- nuoren urheilijan tuki

HIEROJA/FYSIOTERAPEUTTI
- säännöllinen ja ennaltaehkäisevä lihashuolto
- lihastasapainon kartoitus
- tukiharjoittelu ja kuntoutus

RAVINTOASIANTUNTIJA
- ravitsemus eri harjoitus- ja kilpailukausilla
- ravitsemuksen erityiskysymykset

LÄÄKÄRI
- säännölliset terveystarkastukset

SEURA - PONNAHDUSLAUTA
- auttaa valmennustiimin koordinoimisessa
- ohjaa tukipalveluihin
- hankkii yhteistyökumppaneita

TILAT - PUITTEET
- harjoituskeskus
- palautustilat

KOULUTUS - PIDEMMÄN TAHTÄIMEN SUUNNITELMA

Valmentajat
- Valmentajan ammattitutkinto
- täydennyskoulutusta opettamisesta, ravinnosta sekä lihashuollosta
- tarvittaessa voimanhankintaan ja oheisharjoitteluun liittyviä koulutuksia.

Urheilijat
- II-tason valmentajakoulutus
- I-tason tuomarikoulutus

Vanhemmat
- ravintokoulutus
- psyykkinen tukeminen

Koulutuksia järjestävät  mm. SNL, SLU (alueet), SAVAL sekä KUNTO.

LIITTO
- tarjotaan koti- ja kansaivälistä leiritoimintaa
- tarjotaan kansainvälisiä turnauksia sekä arvokilpailuja
- haetaan yhteistyökumppaneita
- rahallinen valmennustuki

OLYMPIAKOMITEA
- urheilijan tuki

HIEROJA/FYSIOTERAPEUTTI
- säännöllinen huolto
- apu omatoimiseen harjoitteluun

LÄÄKÄRI
- säännölliset tarkastukset ja seuranta

SEURA -KOTIPAIKKA
- tarjoaa tukipisteen harjoittelulle
- tukee ja kannustaa
- järjestää markkinointitilaisuuksia

TILAT - YHTEENTUOJA
- harjoituskeskus
- palautus

KOULUTUS - KOKONAISVALTAINEN VALMENNUS

Valmentajat
- Valmentajan erikoisammattitutkinto
- lisäkoulutus vuosittain

Urheilijat
- III-tason valmentajakoulutus

Koulutuksia järjestävät  mm. SNL, SLU (alueet), SAVAL sekä KUNTO.

LIITTO
- urheilija kuuluu erikoisryhmään
- parhaiden harjoitusolosuhteiden varmistaminen yhdessä huippuvalmentajien kanssa
- harjoittelu kansainvälisten huippujen kanssa
- yhteistyökumppanit turvaavat ammattimaisen urheilemisen

OLYMPIAKOMITEA
- urheilijan tuki

HIEROJA/FYSIOTERAPEUTTI
- säännöllisyys
- apu kokonaisvaltaisessa harjoitelussa

LÄÄKÄRI
- omalääkäri apuna valmennusprosessissa

PSYKOLOGI
- mukana kokonaisvaltaisessa valmennuksessa

Harjoitusmäärät

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄT
1-2 kertaa/vko

OMATOIMINEN LIIKKUMINEN
Ohjattu muiden lajien liikunta 1-2 kertaa viikossa.

Kokonaisliikunnan määrä vähintään18 tuntia viikossa.
Liikkumista vuositasolla yhteensä n. 900 tuntia, josta 20-25 %  on ohjattua liikuntaa.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄT
3-4kertaa/vko

OMATOIMINEN LIIKKUMINEN
Ohjattu muiden lajien liikunta 2 kertaa viikossa.

Kokonaisliikunnan määrä 18h/vko.
Liikkumista vuositasolla yhteensä n. 1000 tuntia, josta 50 %  on ohjattua liikuntaa.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ
7-9 kertaa/vko.

MUU HARJOITTELU
Omatoiminen liikunta 6-8 h/vko (huoltavat lenkit, fyysinen harjoittelu yms.)

Harjoittelumäärät ovat samat ympäri vuoden harjoittelukauden painopisteet huomioiden. Kokonaisliikunnan määrä on 18-26h/vko. Vuositasolla harjoitustunteja kertyy noin 1000.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄT
8-10 kertaa/vko.

MUU HARJOITTELU
Ohjattu tukiharjoittelu 2 kertaa/vko.
Omatoiminen harjoittelu 4h/vko.

Harjoittelumäärät ovat samat ympäri vuoden harjoittelukauden painopisteet huomioiden. Kokonaisliikunnan määrä on 18-26h/vko. Vuositasolla harjoitustunteja kertyy noin 1000.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄT
6-12 kertaa/vko

MUU HARJOITTELU
Ohjattu tukiharjoittelu 2h /vko.
Omatoiminen harjoittelu 4h /vko.

Harjoittelumäärät ovat samat ympäri vuoden harjoittelukauden painopisteet huomioiden. Kokonaisliikunnan määrä on 18-26h/vko. Vuositasolla harjoitustunteja kertyy noin 1000.

Kilpailumäärät

Ei kilpailuja, ainoastaan kisailuja harjoituksissa.

11-vuotias 4-5 ottelua/vuosi
12-vuotias 4-5 ottelua/vuosi
13-vuotias 8-10 ottelua/vuosi
14-vuotias 8-10 ottelua/vuosi
Kilpailuttaminen nyrkkeilijän omalla tasolla.

15-vuotias 10-12 ottelua/vuosi
16-vuotias 12-15 ottelua/vuosi
17-vuotias 15-20 ottelua/vuosi
18-vuotias 15-20 ottelua/vuosi
19-vuotias 18-25 ottelua/vuosi

20-24- vuotiaat 20-30 ottelua/vuosi

25-34-vuotiaat 20-30 ottelua/vuosi

Teema / Ikävuodet7 − 9 10 − 14 15 − 19 20 − 24 25 − 34
Urheilijaprofiili

ALEX VASSILIEV
Aloitti nyrkkeilyn 8-vuotiaana. Harrastanut nyrkkeilyn lisäksi salibandya, jalkapalloa ja koripalloa. Kilpaileminen on aloitettu D-ikäisenä.

EEMELI KATAJISTO
Eemeli aloitti nyrkkeilyn 9-vuotiaana. Harrasti nyrkkeilyn lisäksi salibandya sekä katulätkää. Aloittanut kilpailemisen D-juniori-ikäisenä.

MATTI KOOTA
Aloitti nyrkkeilyn harrastamisen 10-vuotiaana. Pelannut jalkapalloa ja harrastanut yleisurheilua.

VILLE HUKKANEN
Aloitti nyrkkeilemisen 13-vuotiaana. Pelannut jääkiekkoa ja harrastanut taidoa.

PETTERI FRÖJDHOLM
Aloitti nyrkkeilyn 12-vuotiaana. Harrastanut mm. jääkiekkoa.

JANI RAUHALA
Aloitti nyrkkeilyn 15-vuotiaana. Ei aikaisempaa urheilukokemusta.

MAARIT TEURONEN
Aloitti nyrkkeilyn 18-vuotiaana. Aikaisemmat harrastukset olivat olleet jalkapallo, squash, tennis ja sulkapallo.

MIRA POTKONEN
Aloitti kuntonyrkkeilemään 17-vuotiaana ja siirtyi kilpanyrkkeilyyn 28-vuotiaana. Aikaisemmat harrastukset olivat jääkiekko, koripallo, rullaluistelu ja juoksu sekä lapsuusvuosina yleisurheilu ja lentopallo.

HANNE MÄKINEN
Aloitti potkynykkeilyn 14-vuotiaana, jolloin toisena lajina oli myös nyrkkeily. Siirtyminen pelkästään nyrkkeilijäksi tapahtui 22-vuotiaana. Aiemmin nuoruudessa harrasti ratsastusta, pesäpalloa, jalkapalloa sekä kokeillen myös muita lajeja.