Golf


Vastuuhenkilöt: Haapala, Heini; Juvonen, Juha; Marvaila, Janne; Rimpiläinen, Antti; Skyttä, Juha; Valta, Aleksi; Wikström, Mika.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 8 9 − 13 12 − 16 15 − 18 18 − 23 23 ja yli
Avainasiat

 

- Ymmärtää golfpelin tarkoitus:
Pelata pallo reikään 
mahdollisimman vähin 
lyönnein
- Hauskat harjoitteet ja 
harjoitukset
- Kevyet ja oikean kokoiset
mailat
- Pitch & Putt Golf
- Monilajisuus
- Perusliikuntataidot
- Nopeus
- Ketteryys
- Liikkuvuus
- Kehon hallinta

 

 

- Golfiin rakastuminen
- Golfista tulee intohimo
- Monilajisuus, golf on ykköslaji
- Tuloksen tekemisen oppiminen
- Pelaajalle sopivat mailat:
Pituus, paino ja paksuus
- Yritetään lyödä palloa pitkälle
 
 
- Monilajisuus, golf on ykköslaji
- Perusliikuntataidot
- Nopeus
- Ketteryys
- Liikkuvuus
- Kehon hallinta

 

 

- Oppia harjoittelemaan ja
kilpailemaan
 - Kansainvälinen kokemus
- Pelaajalle sopivat mailat:
Pituus, paino ja paksuus
- Yritetään lyödä palloa pitkälle
- Suunnitellut harjoitukset
 
 
- Monilajisuus, golf on ykköslaji
- Perusliikuntataidot
- Nopeus
- Ketteryys
- Liikkuvuus
- Kehon hallinta

 

 

- Sydän palaa golfille
- Golf on oma laji
- Golfin merkitys elämässä suuri
- Kansainväinen menestyminen
- Jokaisella harjoituksella tulee
olla tarkoitus
- Eletään kuten urheilija elää

 

 

- Eletään ja toimitaan kuten
ammattilainen
- Kansainvälisten kilpailujen
voittaminen

 

 

- Ammattilaisgolfelämä

 

Tavoitetaso, taidot ja tulokset

Peruslajitaitojen harjoittelu leikin varjolla

Harjoitusmäärät:

 • 1-3 harjoituskertaa viikossa

Harjoitustavat:

 • Hauskoja harjoitteita ja leikkejä
 • Mallioppiminen: kopiointi, imitointi, tekeminen
 • Etiketin ja turvallisuuden ymmärtäminen

 

Golf on kesän päälaji

Harjoitusmäärät:

 • 5-15 tuntia lajiharjoittelua viikossa 
 • 1-3 kertaa ohjattu harjoitus
 • 3-7 kertaa 9 - 18 reikää peliä viikossa kesäisin

 Harjoitustavat:

 • Lajiharjoittelusta 80% lähipeliä, 20% swing
 • Harjoittelu pelinomaista
 • Ohjaus ja valmennus tarkempaa
 • Harjoittelu pääsääntöisesti suunnitelmallista (n. 80%)
 • Temppuilua mailan ja  pallon kanssa
 • Tärkeimmät mailat: Putteri, Sand wedge, Draiveri  

Harjoittelun ja kilpailemisen ympärivuotinen suunnittelu

Harjoitusmäärät:

 • 20-40 tuntia harjoittelua viikossa
 • Ohjattu harjoitus 2-3 kertaa viikossa henkilökohtaisen valmentajan kanssa

Harjoitustavat:

 • Lajiharjoittelusta 60% lähipeliä, 40% swing
 • Harjoittelu sisältää kohde-, tekniikka-, taitoharjoittelua ja paljon peliä 

 

Korkea harjoitusintensiteetti

Harjoitusmäärä viikossa:

 • 30-50 tuntia viikossa
 • Esimerkki: 15 tuntia peliä, 25 tuntia harjoittelua (4,5h päivässä 6 päivänä viikossa)

Harjoitustavat:

 • Lajiharjoittelusta 60% lähipeliä, 40% swing  
 • Pelaajan omatoimisuus lajitaitojen harjoittelussa esim. suuntaus, tähtäys, rutiinit
 • Henkilökohtainen valmentaja 1-3 krt / vko
 • Kilpailunomainen ja kilpailuun valmistava harjoittelu  

Lajitaitojen optimointi ja kokonaisvaltaisuuden tehostaminen

Harjoitusmäärät:

 • 16-25 tuntia lajiharjoittelua viikossa
 • 31-45 tuntia kokonaisharjoittelua viikossa (sis. fyysinen, mentaali, lihashuolto, jne.)

Harjoitustavat:

 • Lajiharjoittelusta 70% lähipeliä, 30% swing
 • Harjoittelun pääpaino perustuu heikkouksien kehittämiseen
 • Harjoittelussa huomioidaan golfin kokonaisvaltaisuus: Fyysinen, tekninen, taktinen, mentaalinen ja sosiaalinen taso 

Muuta:

 • Yardage bookin jatkuva käyttö
 • Mailamittojen tarkistus 4 kertaa vuodessa
 • Caddien käytön opettelu
 • Pelisuunnitelman kehittäminen
 • Mailasetin valinta kentän ja olosuhteiden mukaan

Huippusuorituksen saavuttaminen tärkeimmissä kilpailuissa

Harjoitusmäärät:

 • 20-30 tuntia lajiharjoittelua viikossa
 • Yhteensä 35-50 tuntia viikossa (sis. fyysinen, mentaali, lihashuolto, jne.)

Harjoitustavat:

 • Lajiharjoittelusta 70% lähipeliä, 30% swing
 • Pelaaja vastuullisena valmentautumisestaan 
Golfin harjoittelu

Lajitaidot:

 • Putti, chippi ja täyssvingi

Tekniset taidot:

 • Alkuasento, grippi, vartalon asento, pallon paikka, lyönti

Avainasioita:

 • Grippi kädet mailassa peräkkäin
 • Stanssi: seistään pallo keskellä jalkoihin nähden
 • Tasapaino: alku- ja loppuasento tasapainossa
 • Svingi: kädet ja käsivarret svingaa mailan poispäin kohteesta ja kohteen suuntaan

Lajitaidot:

 • Chippi, pitchi, putti, bunkkeri
 • Mailan asennon ja nostokulman (loft) vaikutus osumassa, ts. pallon erilaiset kaaret ja rullaavuus.

Tekniset taidot:

 • Grippi: tehokas ja toimiva grippi
 • Stanssi: rutiinit lyöntiin valmistautuessa
 • Linjaus: mailan lavan ja vartalon suuntaaminen kohteeseen

 

 

Lajitaidot:

 • Vaihtelevat pelialustat ja olosuhteet
 • Lyöntien monipuolisuus
 • Puhdas osuma

Tekniset taidot:

 • Putti: silmät pallon päällä, lavan asento suorassa linjaan nähden, pallon starttaaminen haluttuun lähtölinjaan
 • Pallon paikka svingissä
 • Painonsiirto: lyönti tuki- eli pönkkäjalan päältä
 • Vartalon kierto lyönnin aikana pois päin kohteesta ja kohteeseen
 • Mailan kahva alkuasennossa hieman kallellaan kohteeseen päin ja asennon säilyttäminen osuman läpi

Lajitaidot: 

 • Lajitaitojen hallinta muuttuvissa olosuhteissa ja tilanteissa
 • Harjoittelu kilpailunomaista ja kilpailuihin valmistavaa
 • 40% harjoittelusta tekniikan, taktiikan ja fyysisen kunnon kehittämiseen, 60% kilpailuun valmistavaa ja kilpailunomaista harjoittelua

Tekniset taidot:

 • Henkilökohtainen suunnitelma tekniikan kehittämiselle
 • Yhden kierteen hallinta

 

Lajitaidot:

 • Lajitaitojen hallinta muuttuvissa olosuhteissa ja erilaisissa tilanteissa

Tekniset taidot:

 • Erikoistilanteet: fade, draw, pallon paikka, vartalon linjaukset ja mailan lavan asennon muutokset suhteessa erilaisiin lyönteihin.
 • Trouble shots: punch, matala, korkea, pallon paikan vaikutukset lyöntiin sekä mailavalinnat eri tilanteissa
 • Lyöntitekniikan harjoittelu henkilökohtaisen kehityssuunnitelman mukaisesti (ylläpito ja kehittäminen)

Lajitaitojen jatkuva kehittäminen

 • Kriittinen analyysi kilpailuihin valmistautumisesta ja suorituksesta

Tekniset taidot:

 • Lyöntitekniikan harjoittelu henkilökohtaisen kehityssuunnitelman mukaisesti (ylläpito ja kehittäminen)

 

Teema / Ikävuodet − 8 9 − 13 12 − 16 15 − 18 18 − 23 23 ja yli
Fyysisen harjoittelun painotus herkkyyskauden perusteella

 

Nivelten liikkuvuus
Motorinen oppiminen
Tasapaino
Ketteryys
 
Taitava ja ketterä

 

 

Motorinen oppiminen
Tasapaino
Ketteryys
Koordinaatio
 
Taitava ja ketterä

 

 

Liikenopeus
Kimmoisuus
Nopeusvoima
 
 
Kimmoisa

 

 

Kimmoisuus
Nopeusvoima
Aerobinen kestävyys
 
 
Kimmoisa

 

 

Kimmoisuus
Aerobinen ja anaerobinen 
kestävyys
Maksimivoima
 
Voimakas ja kestävä

 

 

Kimmoisuus
Aerobinen ja anaerobinen 
kestävyys
Maksimivoima
 
Voimakas ja kestävä

 

Psyykkinen kehittyminen
Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 
Voittaminen ja häviäminen
Ymmärretään ajattelun ja psyykkisten taitojen vaikutus suoritukseen
 
 • Keskittymistaitojen harjoittelu ja hallinta, Esim. yksi lyönti kerrallaan, kohteeseen keskittyminen
 • Opitaan vaikuttamaan suorituksen onnistumiseen ajattelun kautta. Esim. " Kun olen rauhallinen, olen rennompi ja pelaan paremmin"
Ymmärretään itseluottamuksen yhteys suoritukseen
 • Rakentava itsepuhelu (self talk)
 • Itsevarma käyttäytyminen ja sen hallinta
 • Jännityksen hallitseminen
 • Valmistautumisrutiinit kehittyvät peliin ja kilpailuihin
Psyykkisten taitojen itsearviointitaidot kehittyvät
 
 • Pelaaja osaa arvioida omaa mentaalista suoritustaan sekä harjoittelussa että kilpailussa
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • Peliin valmistautumisrutiinit tarkentuvat entisestään
 • Pelisuunnitelma tarkentuu entisestään
 • Suoritusta häiritseviä psyykkisikä tekijöitä hallitaan erilaisin keinoin

Psykologisten taitojen evaluointi tarkentuu

 • Henkilökohtaisen harjoitus- ja kilpailusuunnitelman toteuttaminen
 • Tavoitteenasettelun merkityksen kertaus ja ymmärrys

Ymmärretään oman optimisuorituksen kannalta kriittiset psyykkiset tekijät.

 • Tunteiden ja keskittymisen hallinta pelitilanteissa
 • Henkilökohtaisen harjoitus- ja kilpailusuunnitelman toteutus
 • Yhteistyön kehittyminen caddien kanssa
Kilpaileminen
 • Leikkimieliset kisailut kavereiden kanssa

 

 • Kavereiden kanssa
 • Seuran sisäiset
 • Alueelliset
 • 5-15 kilpailua / vuosi
 • Kavereiden kanssa
 • Aikuisten kanssa
 • Seuran sisäiset
 • Alueelliset
 • Kansalliset juniorikilpailut
 • Kansainväliset juniorikilpailut
 • 15-20 kilpailua / vuosi
 • Kansalliset
 • Kansainväliset amatöörikilpailut
 • 15-25 kilpailua / vuosi
 • Kansalliset amatöörikilpailut ja ammattilaiskiertueet
 • Kansainväliset amatöörikilpailut ja ammattilaiskiertueet
 • 15-30 kilpailua / vuosi
 • Kansallinen ammattilaiskiertue
 • Kansainväliset ammattilaiskiertueet
 • 25-40 kilpailua / vuosi

 

Teema / Ikävuodet − 8 9 − 13 12 − 16 15 − 18 18 − 23 23 ja yli
Leirit

Seuran leirit

Seuran leirit

SGL Aluevalmennus, Talentit

Seuran leirit

Seuran ulkomaanleirit

SGL Aluevalmennus, talentit, nuorten maajoukkueet

SGL Nuorten maajoukkueet

SGL maajoukkueet

 

6-8 kuukautta ulkona

2 kuukautta sisähallissa

SGL Maajoukkueet

SGL Pro Team

 

Ympärivuotinen harjoittelu ulkona

SGL Pro team

Harjoittelu talven yli lämpimissä olosuhteissa

Testit

Fysiikka

 • Koulun terveystarkastus
 • Pituus ja paino
 • Liikkuvuus

 

Fysiikka

 • Koulun terveystarkastus
 • Pituus ja paino
 • Liikkuvuus
 • Nopeus
 • Ketteryys
 • Voima oman kehon painolla

Golf

 • SGL lähipelitesti
 • 10% testi
 • Tasoitus
 • Draiverin mailanpään nopeus

Fysiikka & Golf

 • TPI

 

 

 

Fysiikka

 • Koulun terveystarkastus
 • Pituus ja paino
 • Liikkuvuus
 • Nopeus
 • Ketteryys
 • Voima oman kehon painolla

Golf

 • SGL lähipelitesti
 • 5% testi - mm. osumatarkkuus 6/10, linjaan starttaaminen 6/10, kierteen hallinta 6/10
 • SAM puttitesti
 • Draiverin mailanpään nopeus

 

Fysiikka & Golf

 • TPI

 

Fysiikka

 • Pituus ja paino
 • Rasvaprosentti
 • Liikkuvuus
 • Nopeus
 • Ketteryys
 • Voima

Golf

 • SGL lähipelitesti
 • 5% testi - osumatarkkuus 7/10, linjaan starttaaminen 7/10, kierteen hallinta 7/10
 • SAM puttitesti
 • Draiverin mailanpään nopeus

Fysiikka & Golf

 • TPI

Fysiikka

 • BMI
 • Rasvaprosentti
 • Liikkuvuus
 • Nopeus
 • Voima 

Golf

 • SGL lähipelitesti
 • 5% testi  - osumatarkkuus 8/10, linjaan starttaaminen 8/10, kierteen hallinta 8/10
 • SAM puttitesti
 • Draiverin mailanpään nopeus

Fysiikka & Golf

 • TPI

Fysiikka

 • BMI
 • Liikkuvuus
 • Nopeus
 • Ketteryys
 • Voima 

Golf

 • SGL lähipelitesti
 • 5% testi  - osumatarkkuus 9/10, linjaan starttaaminen 9/10, kierteen hallinta 9/10
 • SAM puttitesti
 • Draiverin mailanpään nopeus

Fysiikka & Golf

 • TPI
Taitotaso

Green card

 

Tasoitus 5 - 25

Tasoitus:

Pojat:0 - 2

Tytöt: 0 - 3

Tasoitus

 • Miehet: Scr - +2
 • Naiset: Scr - +1

Ranking

World / Eurooppa / Junior Solheim Cup/ Junior Ryder Cup

 

Tasoitus:

 • Miehet: +1 - +5
 • Naiset: 0 - +3

Ball speed (mph):

 • Miehet: 155
 • Naiset: 125

Tasoitus:

 • Miehet +3
 • Naiset +2

Ranking:

 • Miehet: Top500 Men's World Golf Ranking
 • Naiset: Top 200 Women's World Ranking

Ball speed (mph):

 • Miehet: 160
 • Naiset: 130

 

Teema / Ikävuodet − 8 9 − 13 12 − 16 15 − 18 18 − 23 23 ja yli
Kentän pituus

Harjoitusalueet

Par 3-kentät

Up&down-radat griinin ympärillä

Iän ja tason mukaan kentän modifiointi:

 • Mimimissään 1000 m, jossa väylät par 3-pituisia (9 reikää)
 • Pojat: 4000-5200 m
 • Tytöt: 2700-4500 m

Pojat 5000-6000m

Tytöt 4700-5400m

Kentän vaikeusaste: Helpohko, keskivaikea

 

 

Miehet: 5800-6300m

Naiset: 5000-5400m

Miehet: 5800-6500 m

Naiset: 5300-5800 m

Miehet: 6200-6600 m

Naiset: 5500-5850 m

Välineet

Juniorisetti 3-6 mailaa

Esimerkiksi:

 • Väyläpuu
 • Keskirauta
 • Pitching wedge
 • Putteri

Ikäryhmän alkupäässä juniorisetti 3-14 mailaa 

Esimerkiksi:

 • Draiveri
 • Väyläpuuu
 • Rauta 5
 • Rauta 7
 • Rauta 9
 • Pitching wedge
 • Sand wedge
 • Putteri

Mailat pelaajan koon mukaan (mailan pituus, paino, gripin koko)

Ikäkauden myöhemmässä vaiheessa koko 14 mailan setti

Täysmailasetti pelaajan koon ja ominaisuuksien mukaan

Pallot samanlaatuisia

Välineet pelaajan ominaisuuksien mukaan

 • Varsi (mm. jäykkyys ja paino)
 • Lapa (lie + loft)
 • Putteri
 • Pallo

 

Välineet räätälöity 100%

 

Välineet räätälöity 100%

Koulu, opiskelu ja armeija
 • Koti, päiväkoti, esikoulu
 • 1. ja 2. luokka
 • Ala-aste

 

 • Urheilupainotteinen yläaste
 • Urheilulukio, ammatillisen peruskoulutuksen urheilulinjat tai urheiluoppilaitokset
 • Yhteistyö koulun, opinnonohjaajien ja koulun valmentajien kanssa
 • Pojilla armeijan urheilukoulu Hennalassa
 • Stipendiaatti kansainvälisessä yliopistossa
 • Urheilupainotteinen ammattikorkeakoulu
 • Yliopisto
 • Golfammattilaisuus
Teema / Ikävuodet − 8 9 − 13 12 − 16 15 − 18 18 − 23 23 ja yli
Roolit

Vanhemmat: kannustaminen ja tukeminen

Valmentaja: Luo positiivisen ilmapiirin harjoituksiin

Tukitoimet