Voimistelu, Rytminen voimistelu


Vastuuhenkilöt: Tarhala, Marianna; Ahonen, Laura; Kirjavainen, Anna; Porola, Susanna; Tanskanen, Jani; Toivanen, Terhi.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

 

 

 

Lapsuusvaihe

Lapsuusvaihe

Valintavaihe

 • Ilo, innostus ja laatu kaikessa tekemisessä
 • vastuullinen voimistelu
  • itseluottamuksen ja minäkuvan muodostuminen
  • lasten oikeudet ja osallistaminen
  • https://etoleyksin.fi
 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • murrosiän ja urheilijana kasvamisen tukeminen
 • tavoitteellisen kilpailemisen harjoitteleminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • nuorten maajoukkuetoiminta: joukkue

Valintavaihe

 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • vastuullinen voimistelu
  • itseluottamuksen ja minäkuvan muodostuminen
  • lasten oikeudet ja osallistaminen
  • https://etoleyksin.fi
 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • murrosiän ja urheilijana kasvamisen tukeminen
 • tavoitteellinen kilpaileminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • nuorten maajoukkuetoiminta: joukkue

Huippuvaihe

 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
 • vastuullinen voimistelu
  • https://etoleyksin.fi
 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen
 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • huippusuorituksien saavuttaminen
 • kilpaileminen ja menestyminen arvokilpailuissa
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • naisten maajoukkuetoiminta: joukkue ja yksilöt
Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Taito

 • motoristen perustaitojen kehittäminen mm. leikkien avulla https://www.voimisteluklubi.fi
 • liikkumisen perustaitojen harjoitteleminen
 • omatoiminen harjoittelu kotona ja lähiluonnossa
 • harjoittelu yhdessä perheen kanssa

Fyysiset

Tärkeää: Monipuolisuus fyysisten ominaisuuksien harjoittamisessa.

Liikkuvuus

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä ja hartialinja, kädet

Nopeus

 • perusnopeuden  ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Voima

 • vartalon kannattelun ja hahmottamisen kehittäminen
 • kehonhallinnan kehittäminen
 • hyppelyt ja kimmahtelut

Kestävyys

 • peruskestävyyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen
 • valmentajan ohjeiden kuunteleminen
 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen
 • yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen

Leikin kautta oppiminen

 

 

Taito

 • motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen perustaitojen harjoitteleminen
 • pinnistelyn ja vaivannäön opetteleminen taitojen oppimiseksi
 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opetteleminen
 • monipuolinen liikevarastojen kartuttaminen
 • erilaisten välineiden käsittely monipuolisesti
 • omatoiminen harjoittelu kotona ja lähiluonnossa
 • harjoittelu yhdessä perheen kanssa
 • motoristen perustaitojen kehittäminen mm. leikkien avulla https://www.voimisteluklubi.fi

Fyysiset

Tärkeää: Monipuolisuus fyysisten ominaisuuksien harjoittamisessa.

Liikkuvuus

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä, hartialinja ja kädet

Nopeus

 • perusnopeuden  ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Voima

 • vartalon kannattelun ja hahmottamisen kehittäminen
 • kehonhallinnan kehittäminen
 • keskivartalon lihasten käyttö sekä lattiatasossa että seisten
 • hyppelyt ja kimmahtelut

Kestävyys

 • peruskestävyyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • onnistumisten kokeminen ja virheistä oppiminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen
 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen
 • omista tavaroista huolehtimaan oppiminen
 • yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen

Leikin kautta oppiminen

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle
 • harjoittelun runsas variointi
 • välinekäsittelytaitojen ja silmä-käsikoordinaation kehittäminen monipuolisesti ja nousujohtoisesti
 • välineinä sekä rytmisen voimistelun välineet että muut
 • pinnistelyn ja vaivannäön opetteleminen taitojen oppimiseksi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena
 • omatoiminen harjoittelu kotona ja lähiluonnossa
 • harjoittelu yhdessä perheen kanssa

Fyysiset

Liikkuvuus 

Aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden kehittäminen on ikäkauden tärkein painopiste.

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä, hartialinja ja kädet

Nopeus 

Nopeus on ikäkauden painopiste

 • nopeuden osatekijöiden, kuten reaktiokyvyn, rytmitajun, liiketiheyden ja nopeusvoiman kehittäminen
 • liikenopeus
 • reaktionopeus
 • kuuluu jokaiseen harjoitukseen

Voima

 • nopeusvoima – pikavoima
  • hyppelyt ja kimmahtelut
 • kestovoima – lihaskestävyys (aerobinen jaksaminen)
 • keskivartalon voima ja hallinta
 • ponnistaminen

Kestävyys 

 • peruskestävyys, peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen myös lajiharjoitusten ulkopuolella

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • onnistumisten huomioiminen ja virheistä oppiminen
 • itseluottamuksen tukeminen ja sen yhteyden suoritukseen ymmärtäminen
 • itsearviointitaitojen harjoitteleminen
 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen
 • kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittyminen
 • kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 • kilpailun valmistautumisrutiinien muodostuminen
 • omatoimisuuden oppiminen
 • yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen

Leikin kautta oppiminen

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnoiminen
 • välinekäsittelyn perustekniikoiden oppiminen ja syventäminen
 • motivoituminen vaikeampien liikkeiden oppiseen ja työn tekemiseen
 • harjoitteiden runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molempiin suuntiin ja monipuolisesti
 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena
 • omatoiminen harjoittelu kotona

Fyysiset

Liikkuvuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen estämiseksi

 • yksilölliset kehityskohteet
 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito

Nopeus

 • nopeustaitavuus
 • kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoitteleminen
 • nopeusharjoittelun psyykkisten tekijöiden kehittäminen
 • reaktionopeus

Voima

 • nopeusvoima – pikavoima
 • keskivartalon voima ja hallinta
  • myös pitkät lihaspituudet
  • toiminnallisissa liikkeissä
  • myös pystyasennossa
 • alaraajojen voima
  • jarruttava lihastyö nopein suunnanmuutoksin: eksentrisestä konsentriseen
 • kasvupyrähdyksen huomioiminen harjoittelussa
 • rasittavuuden lisääminen progressiivisesti

Kestävyys

 • peruskestävyyden kehittäminen
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten huomioiminen ja virheistä oppiminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • itsearviointitaitojen kehittäminen
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen opettelu erilaisin keinoin
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitseminen
 • yhdessä sovittujen toimintapojen toteuttaminen

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja jo hallussa olevista liikkeistä
 • välinetekniikan perustekniikoiden monipuolinen osaaminen ja niiden kehittely kohti huipputasoa
 • harjoittelun variointi eri menetelmiä, apuvälineitä ja aisteja hyödyntäen
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena

Fyysiset

Liikkuvuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

 • yksilölliset kehityskohteet
 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito

Nopeus

 • nopeustaitavuus

Voima

 • nopeusvoima – pikavoima
 • keskivartalon voima ja hallinta
  • myös pitkät lihaspituudet
  • toiminnallisissa liikkeissä
  • myös pystyasennossa
 • alaraajojen voima
  • jarruttava lihastyö nopein suunnanmuutoksin: eksentrisestä konsentriseen
 • kasvupyrähdyksen huomioiminen harjoittelussa
 • rasittavuuden lisääminen progressiivisesti

Kestävyys

 • peruskestävyyden kehittäminen
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla
 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoittaminen
 • kestävyyden kehittäminen lajiharjoittelua rytmittämällä

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten huomioiminen ja virheistä oppiminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • itsearviointitaitojen kehittäminen
 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen
 • psykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisisten tekijöiden hallitseminen
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen
 • yhdessä sovittujen toimintapojen toteuttaminen

 

 

Taito

 • lajin perusliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen
 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja jo hallussa olevista liikkeistä
 • harjoittelun variointi eri menetelmiä, apuvälineitä ja aisteja hyödyntäen
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena

 

Fyysiset

Liikkuvuus

 • yksilölliset kehityskohteet
 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito

Nopeus

 • nopeustaitavuus

Voima

 • voimaharjoittelun ohjelmointi suorituskyvyn parantamiseksi
 • lajinomainen kestovoiman, nopeusvoiman ja maksimivoiman harjoittaminen
 • voimaharjoittelun yksilöllistäminen
 • rasittavuuden lisääminen progressiivisesti

Kestävyys

 • peruskestävyyden kehittäminen
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla
 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoittaminen
 • kestävyyden kehittäminen lajiharjoittelua rytmittämällä

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • arjen hallinta
 • tavoitteenasettelun ymmärtäminen
 • kyky suoriutua paineen alla
 • itsearviointitaitojen hallitseminen ja oman kehon tuntemus
 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen
 • yhdessä sovittujen toimintapojen toteuttaminen

 

Lajitaidot
 • lajinomaisen liikkuvuusharjoittelun aloittaminen
 • jalkatekniikkaharjoitukset lattialla
 • perusvartalovaikeusosien muotojen harjoitteleminen lattiatasossa
 • perusakrobatialiikkeiden harjoitteleminen
 • sekä rytmisen voimistelun välineiden että muiden välineiden käsittely monipuolisesti
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan liikkuminen
 • lajinomainen liikkuvuusharjoittelu – painopisteenä passiivinen liikkuvuus
 • jalkatekniikkaharjoitukset lattialla ja pystyasennossa –  tavoitteena aukikiertoiset ojentuneet jalat ja korkeat päkiät
 • perusvartalovaikeusosien hallitseminen
 • akrobatialiikkeiden harjoitteleminen
 • narun, vanteen ja pallon perustekniikoiden opetteleminen
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan liikkuminen
 • musiikin luonteen ilmaiseminen
 • harjoittelu ja/tai esiintyminen yksilönä, joukkueessa ja duo/triossa
 • merkkijärjestelmän pronssi-, hopea ja kultamerkki
 • lajinomainen liikkuvuusharjoittelu – aktiivisen liikkuvuuden osuus kasvaa
 • jalkatekniikkaharjoitukset lattialla ja pystyasennossa paikoillaan ja liikkuen –  tavoitteena aukikiertoiset ojentuneet jalat ja korkeat päkiät
 • vartalovaikeusosien monipuolinen hallitseminen
 • akrobatialiikkeiden monipuolinen hallitseminen
 • narun, vanteen, pallon, keilojen ja nauhan perustekniikoiden opettelu ja hallitseminen
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan liikkuminen
 • musiikin luonteen ilmaiseminen vartalolla ja kasvoilla
 • harjoittelu ja/tai kilpaileminen yksilönä, joukkueessa ja duo/triossa
 • merkkijärjestelmän kulta- ja timanttimerkki
 • vartalovaikeusosien suoritustekniikan hiominen
 • vartalo- ja välinetekniikan yhdistäminen
 • monipuolisen välinetekniikan kehittäminen
 • tavoitteena kilpailuohjelman virheetön suorittaminen parhaalla harjoitustasolla
 • harjoittelu ja/tai kilpaileminen yksilönä, joukkueessa ja/tai duo/triossa
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan monipuolisesti liikkuminen
 • erilaisten musiikkien ilmentäminen vartalolla ja kasvoilla

 

 • vartalovaikeusosien suoritustekniikan hiominen
 • välinetekniikan monipuolinen osaaminen ja huipputason tason saavuttaminen – mahdollinen valinta yksilön ja joukkueen välillä huomioiden
 • kilpailuohjelman kokonaisuuden kehittäminen: vartalotekniikka, välinetekniikka, ilmaisu
 • tavoitteena kilpailuohjelman virheetön suorittaminen
 • harjoittelu ja/tai kilpaileminen yksilönä, joukkueessa ja/tai duo/triossa
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan monipuolisesti liikkuminen
 • musiikin ilmentämisen syventäminen ja rohkea esiintyminen
 • vartalovaikeusosien suoritustekniikan hiominen ja huipputason saavuttaminen
 • monipuolisen välinetekniikan osaaminen ja huipputason saavuttaminen – valinta yksilön ja joukkueen välillä huomioiden
 • kilpailuohjelman kokonaisuuden kehittäminen: vartalotekniikka, välinetekniikka, ilmaisu
 • tavoitteena kilpailuohjelman virheetön suorittaminen
 • harjoittelu ja/tai kilpaileminen yksilönä tai joukkueessa
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan monipuolisesti liikkuminen
 • musiikin ilmentämisen syventäminen ja rohkea esiintyminen
Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Valmennus

Lajiharjoitusmäärä

 • lajiharjoittelu
 • oheisharjoittelu: verryttely 
 • harjoitusmäärä: 1-3 h/vko, 45- 90 min kerrallaan

 

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, liikuntahetket päiväkodissa, ulkoilut tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 24 - 30 h / viikko liikuntaa --> n. 4h / päivä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

 

Suunnittelu ja seuranta

 • lapsi tulee harjoituksiin mielellään
 • monipuolinen ja leikinomainen ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen
 • tuntisuunnitelma
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisliikuntamäärästä kertominen

 

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 10-15 lasta, 1 - 2 valmentajaa

 

Painopiste

 • lajirakkauden syttyminen

 

Leirit

 • seuran omat

Lajiharjoitusmäärä

 • lajiharjoittelu
 • oheisharjoittelu: mm. baletti, tanssi, huoltava harjoittelu ja verryttely 
 • harjoitusmäärä: 3-4 kertaa, 5-10h/vko

 

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 24 - 30 h / viikko liikuntaa --> n. 4 h / päivä

Lasten ja nuorten liikuntasuositus
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/

 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • monipuolisten voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen ja systemaattisen harjoittelun oppiminen leikinomaisesti
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy huolehtimanlla  loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huolehtimalla riittävistä liikuntamääristä ja perustaitojen kehittämisestä
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

 

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 10-15 / 1- 2 valmentajaa

 

Painopiste

 • ominaisuusharjoittelu
 • lajirakkauden säilyminen

 

Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • Voimisteluliiton avoimet leirit
 • Miniringin leirit

 

 

 

Lajiharjoitusmäärä

 • lajiharjoittelu
 • oheisharjoittelu: mm. baletti, tanssi, huoltava harjoittelu ja verryttely 
 • harjoitusmäärä: 5-7 kertaa, 21-23h /vko

 

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikkunnan, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 24 - 30 h / viikko liikuntaa --> n. 4 h / päivä

Lasten ja nuorten liikuntasuositus
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/

 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioiden oikeat tekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

 

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 8-10 voimistelijaa / 1 - 2 valmentajaa

 

Painopiste

 • lajitaitojen ja lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoitten oppiminen

 

Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • Miniringin leirit
 • Voimisteluliiton avoimet leirit

  

 

 

 

Lajiharjoitusmäärä

 • lajiharjoittelu
 • oheisharjoittelu: mm. baletti, tanssi, huoltava harjoittelu ja verryttely 
 • harjoitusmäärä: 5-8 kertaa, 21-23h /vko, harjoituspäiväkirja
 • aamuharjoitukset mukaan harjoitusohjelmaan

 

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikkunnan, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 24 - 30 h / viikko liikuntaa --> n. 3-7 h/päivä huomioiden harjoittelun rytmitys

Lasten ja nuorten liikuntasuositus
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/

 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • valmennuksen seuranta
 • kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • toimiminen valmennustiimissä
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

 

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 8-10 voimistelijaa / 1 - 2 valmentajaa

 

Painopiste

 • lajitaitojen ja lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoitten oppiminen

 

Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • Miniringin ja N-ryhmän leirit
 • Voimisteluliiton avoimet leirit

  

 

 

 

Lajiharjoitusmäärä

 • lajiharjoittelu
 • oheisharjoittelu: mm. baletti, tanssi, huoltava harjoittelu ja verryttely
 • harjoitusmäärä: 6-9 kertaa, 23-30h /vko, harjoituspäiväkirja
 • aamuharjoitukset mukaan harjoitusohjelmaan

 

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 24 - 35 h / viikko liikuntaa

Aktiivinen arki
https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/

 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • valmennuksen seuranta
 • urheilijan harjoituspäiväkirja
 • onnistuneiden toistojen riittävä määrä suorituksista
 • osa harjoittelusta omatoimista
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • toimiminen valmennustiimissä
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

 

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 6-8 voimistelijaa / 1 - 2 valmentajaa

 

Painopiste

 • lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoitten stabilisointi, kilpailemaan oppiminen

 

 Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • N-ryhmän leirit ja tehopäivät
 • nuorten maajoukkueleirit ja tehopäivät (joukkue)
 • Voimisteluliiton avoimet leirit
 • kansainvälinen yhteistyö kotimaassa ja/tai ulkomailla

Lajiharjoitusmäärä

 • lajiharjoittelu
 • oheisharjoittelu: mm. baletti, tanssi, huoltava harjoittelu ja verryttely
 • harjoitusmäärä: 9-12 kertaa, 25-36h /vko, harjoituspäiväkirja

 

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 24 -36 h / viikko liikuntaa

Aktiivinen arki
https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/

 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • valmennuksen seuranta
 • urheilijan harjoituspäiväkirja
 • motivaation ja sitoutumisen kautta tinkimättömään tavoitteelliseen harjoitteluun pyrkiminen
 • onnistuneiden toistojen riittävä määrä suorituksista
 • osa harjoittelusta omatoimista
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • toimiminen valmennustiimissä
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

 

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 6-8 voimistelijaa / 2 valmentajaa

 

Painopiste  

 • suoritusten ratauttaminen
 • suorituspuhtaus
 • vahva esiintyminen

 

Leirit

 • maajoukkueleirit ja tehopäivät
 • kansainvälinen yhteistyö, leirit kotimaassa ja/tai ulkomailla

 

Kilpaileminen

Yksilö, joukkue, duo/trio

Yksilö, joukkue, duo/trio

Lisäksi katsomaan ja tutustumaan SM-kilpailuihin ja KV-kilpailuihin kotimaassa.

* kansallisen tason voimistelijoille tarjolla myös välinekilpailumuoto.

Yksilö, joukkue, duo/trio

Lisäksi katsomaan ja tutustumaan SM-kilpailuihin, arvokilpailuihin ja muihin KV-kilpailuihin.

Yksilö, joukkue, (duo/trio)

 • ikäkausikilpailut
 • SM - kilpailut
 • kansainväliset kilpailut
 • arvokilpailut (EM ja MM)
 • PM-kilpailut
 • esiintymiset
 • SM-kilpailut ja muut kansalliset kilpailut
 • kansainväliset kilpailut
 • arvokilpailut (EM, MM ja olympialaiset)
 • universiadit
 • PM-kilpailut
 • esiintymiset
Testit ja tarkastukset

Terveystarkastus

 • Neuvola - säännölliset tarkastukset

 

Terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto – säännölliset tarkastukset

 

 

Terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto – säännölliset tarkastukset

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Urheilijan terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto – säännölliset tarkastukset
 • ominaisuustestit
 • lihastasapainotestit tai muu vastaava testaus

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Vuosittainen urheilijan terveystarkastus

 • ominaisuustestit
 • lihastasapainotestit tai muu vastaava testaus

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Kuormituksen ja palautumisen seuranta

Vuosittainen urheilijan terveystarkastus

 • ominaisuutestit
 • lihastasapainotestit tai muu vastaava testaus

Suomen urheilun eettinen keskus

Kuormituksen ja palautumisen seuranta

 

Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaaminen

Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana

Kokonaisvastuu lasten valmennuksen koordinoinnista on koulutetulla valmentajalla:

 • Lajivalmentajan perus- ja jatkokoulutus (I-II taso)
 • tai muu vastaava osaaminen

https://www.voimistelu.fi/fi/Osaamisen-kehitt%C3%A4minen/Mit%C3%A4-kaikkea-osaamisen-kehitt%C3%A4minen-on/Uudistunut-lasten-nuorten-ja-lajien-I-taso

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä

Avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa; hyvä tiedonkulku

Toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien kanssa

 

 

 

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaaminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen

Ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen

Koreografian teon alkeiden osaaminen

Kokonaisvastuu lasten valmennuksen koordinoinnista on koulutetulla ammattivalmentajalla:

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • FIG:n akatemia L1
 • Sääntötuntemus (III-taso)
 • tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Urheilijaksi kasvun tukeminen

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

Toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien kanssa

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaaminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen

Ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen

Koreografian teon hyvä osaaminen

Kokonaisvastuu lasten valmennuksen koordinoinnista on koulutetulla ammattivalmentajalla:

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • FIG:n akatemia L1
 • sääntötuntemus (II-taso ja tuomariseminaarit)
 • tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Urheilijaksi kasvun tukeminen

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

Toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien kanssa

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutustaidot ja nuoren kohtaaminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen

Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen

Ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen

Antidoping-osaaminen (SUEK linkki)

Koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen

Kansainvälinen yhteistyö

Koulutettu ammattivalmentaja

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-taso)
 • FIG:n akatemia L2
 • sääntötuntemus (I-taso ja tuomariseminaarit)
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itseluottamuksen ja itsearviointitaitojen kehittymistä

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

Toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien,  maajoukkuevalmentajien sekä lajipäällikön kanssa

 

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutustaidot ja nuoren kohtaaminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Drop out - ilmiön ehkäisemiseksi toimiminen 

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen kokonaisvaltainen hallitseminen 

Koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen

Ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen

Antidoping-osaaminen (SUEK-linkki)

Kansainvälinen yhteistyö

Koulutettu ammattivalmentaja

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-taso)
 • Täydennyskoulutus
 • FIG:n akatemia L3
 • sääntötuntemus (I-taso ja tuomariseminaarit)
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Hyvä yhteistyö valmennustimin kesken

Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

Toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien,  maajoukkuevalmentajien sekä lajipäällikön kanssa

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Vuorovaikutustaidot ja urheilijan kohtaaminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Drop out - ilmiön ehkäisemiseksi toimiminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuun valmistautumisen, kilpailemisen ja menestyksen kokonaisvaltainen hallitseminen 

Ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen

Koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen

Antidoping-osaaminen

Kansainvälinen yhteistyö

Koulutettu ammattivalmentaja

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-taso)
 • Täydennyskoulutus
 • FIG:n akatemia L3
 • sääntötuntemus (I-taso ja tuomariseminaarit)
 • tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin - "Voimistelijan valinnat 24/7"

Voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen vahvuuksien kautta

Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen

Hyvä yhteistyö valmennustiimin kesken

Tukee yhdessä huoltajien ja koulu-/opiskelumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

Toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien,  maajoukkuevalmentajien sekä lajipäällikön kanssa

 

Tukitoimet
 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • valmentajan johtama asiantuntijatiimi – kokonaisvaltaisen valmennuksen tukeminen
 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • psyykkinen valmennus oman valmentajan johdolla osana päivittäisvalmennusta
 • ohjaaminen urheilulääkärille tai fysioterapeutille tarpeen vaatiessa
 • valmentajan johtama asiantuntijatiimi – kokonaisvaltaisen valmennuksen tukeminen
 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • psyykkinen valmennus oman valmentajan johdolla osana päivittäisvalmennusta
 • säännöllinen lihashuolto ja fysioterapia osana arkiharjoittelua
 • ohjaaminen urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

 

 • valmentajan johtama asiantuntijatiimi – kokonaisvaltaisen valmennuksen tukeminen
 • urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • säännöllinen lihashuolto ja fysioterapia osana arkiharjoittelua – lajivaatimukset tunteva fysioterapeutti
 • psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta
 • ohjaaminen urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
 • ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • antidopingohjaus
 • valmentajan johtama asiantuntijatiimi – kokonaisvaltaisen valmennuksen tukeminen
 • urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • fysiikkavalmentaja
 • säännöllinen lihashuolto ja fysioterapia osana arkiharjoittelua – lajivaatimukset tunteva fysioterapeutti
 • psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta.
 • ohjaaminen lajin urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
 • ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • antidopingohjaus
 • mediakoulutus

Asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea ja yhteistyökumppanit.

 • valmentajan johtama asiantuntijatiimi – kokoanisvaltaisen valmennuksen tukeminen
 • urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • fysiikkavalmentaja
 • säännöllinen lihashuolto ja fysioterapia osana arkiharjoittelua – lajivaatimukset tunteva fysioterapeutti
 • psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta.
 • ohjaaminen lajin urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
 • ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • antidopingohjaus
 • mediakoulutus
 • manageri

Asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea ja yhteistyökumppanit.

Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 
aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

Ajankäyttö/vrk: uni vähintään 10h, liikuntaa 3-4h

Ruokailukerrat/vrk: 4-6x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille

http://www.julkari.fi/handle/10024/137459

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Lapsuusvaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • voimistelun ilon löytäminen
 • lajileikeistä innostuminen
 • ryhmässä toimimaan oppiminen
 • vuorovaikutus valmentajan kanssa

 

 

 

”OPPII JA OMAKSUU”
voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h

Ruokailukerrat/vrk: 4-6x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Lapsuusvaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen
 • säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • oppimisesta kiinnostuminen
 • harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen
 • ryhmän merkityksen kasvaminen
 • rohkeus esiintyä
 • omista välineistä ja tavaroista huolehtiminen
 • vuorovaikutus valmentajien kanssa

 

 

”OPPII JA OMAKSUU”
voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Lapsuusvaihe

Terve urheilija: https://terveurheilija.fi

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen
 • säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • oppimisesta kiinnostuminen
 • harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen
 • ryhmän merkityksen kasvaminen
 • Kilpailemaan oppiminen
 • rohkeus esiintyä
 • omista välineistä ja tavaroista huolehtiminen
 • vuorovaikutus valmentajien ja eri sidosryhmien kanssa

 

 

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE”
kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

Terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen

Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3-7h (huomioiden harjoittelun rytmitys)

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Valintavaihe

Terve urheilija: https://terveurheilija.fi

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoittelusta nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen
 • itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • ryhmän ja ystävien tärkeän merkityksen tunnistaminen
 • halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa
 • palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen
 • säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen
 • ylpeys lajista ja omista taidoista
 • vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

LISÄTÄÄN: Terve voimistelija
LINKKI VOIMISTELULIITON TERVE VOIMISTELIJA - SIVUSTOLLE

 

”KEHITTYY JA MENESTYY”
voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/

Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen

Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h (huomioiden harjoittelun rytmitys)

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Valintavaihe

Terve urheilija: https://terveurheilija.fi

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoittelusta nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
 • halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle
 • vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen
 • arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen
 • palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen
 • pettymysten käsitteleminen
 • kilpailemisesta nauttiminen
 • vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
 • tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

LISÄTÄÄN: Terve voimistelija
LINKKI VOIMISTELULIITON TERVE VOIMISTELIJA - SIVUSTOLLE

 

 

”VALLOITTAA JA VOITTAA”
kansainvälinen ura

Urheilullinen elämäntapa

Huippu-urheilijan elämäntapa
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/

Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen

Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h (huomioiden harjoittelun rytmitys)

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Huippuvaihe

Terve urheilija: https://terveurheilija.fi

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
  • voimisteluyhteisöön ja kansallisiin sekä kansainvälisiin kilpakumppaneihin tutustuminen
  • muiden lajien huippu-urheilijoihin tutustuminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • usko onnistumiseen ja menestymiseen
 • systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen
 • onnistumiseen ja menestymiseen uskominen
 • halun kehittymiseen ylläpitäminen
 • hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen
 • vuorovaikutuksen edelleen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
 • pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

LISÄTÄÄN: Terve voimistelija

LINKKI VOIMISTELULIITON TERVE VOIMISTELIJA - SIVUSTOLLE

 

 

Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Kodin rooli
 • "kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele"
 • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
 • perheliikunta
 • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
 • lapsen tuominen harjoituksiin sovitusti
 • harjoittelun aiheuttamista kuluista huolehtiminen
 • yhteistyö valmentajan ja seuran kanssa

 

  

 • "kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele"
 • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
 • perheliikunta
 • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
 • lapsen tuominen harjoituksiin sovitusti
 • harjoittelun aiheuttamista kuluista huolehtiminen   huolehtiminen
 • harrastuksen tukeminen ja arvostaminen ilman suorituspaineita (kilpailulliselle menestymiselle ei liian suurta painoarvoa)
 • tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • luottamuksellinen yhteistyö valmentajan, seuran (ja koulun) kanssa
 • "kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele"
 • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
 • perheurheilu
 • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
 • lapsen tuominen harjoituksiin sovitusti
 • harjoittelun aiheuttamista kuluista huolehtiminen
 • harrastuksen tukeminen ja arvostaminen ilman suorituspaineita (kilpailulliselle menestymiselle ei liian suurta painoarvoa)
 • luottamuksellinen yhteistyö valmentajan, seuran ja  koulun kanssa

 

 

 • "kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele"
 • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
 • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
 • harrastuksen tukeminen ja arvostaminen ilman suorituspaineita (kilpailulliselle menestymiselle ei liian suurta painoarvoa)
 • urheilua tukevan yläkoulun valitseminen
 • luottamuksellinen yhteistyö valmentajan, seuran ja  koulun kanssa

 

 • "kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele"
 • riittävästä yöunesta, levosta ja terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
 • kilpaurheilun tukeminen ja arvostaminen
 • urheilulukion valinnassa tukeminen
 • kilpaurheilu-uran taloudellinen tukeminen
 • luottamuksellinen yhteistyö valmentajan, seuran ja koulun kanssa
 • urheilijan jaksamisen tarkkailu
 • riittävän yöunen, levon ja terveellisen ravitsemuksen toteuttamisessa tukeminen
 • kilpaurheilu-uran tukeminen ja arvostaminen
 • urheilijan auttaminen ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa
 • kilpaurheilu-uran taloudellinen tukeminen
 • urheilijan äänen kunnioittaminen
 • voimistelijan urheilun eteen tekemien valintojen arvostaminen
 • urheilijan jaksamisen tarkkailu
Koulu ja opiskelu

Yhteistyö urheilijan, päiväkodin, kodin ja valmentajan kesken

“Urheilusta oppia elämään”

 • päiväkoti/esikoulu

Yhteistyö urheilijan, koulun, kodin ja valmentajan kesken

“Urheilusta oppia elämään”

 • liikuntapainotteiseen alakouluun hakeutuminen
 • koulun valinta arjen kokonaisrasitus huomioiden

Yhteistyö urheilijan, koulun, kodin ja valmentajan kesken

“Urheilusta oppia elämään”

 • liikuntapainotteinen alakoulu
 • koulun valinta arjen kokonaisrasitus huomioiden

 

Yhteistyö urheilijan, koulun, kodin ja valmentajan kesken

“Urheilusta oppia elämään”

 • liikuntapanotteinen alakoulu
 • uheiluyläkoulu
 • urheiluakatemia
 • koulun ja kurssien valinta arjen kokonaisrasitus huomioiden

Yhteistyö urheilijan, koulun / opiskelupaikan, kodin ja valmennustiimin kesken

“Urheilusta oppia elämään”

 • urheilijan kaksoisura
 • urheiluyläkoulu
 • siirtyminen urheiluyläkoulusta urheilulukioon tai muuhun urheiluoppilaitokseen
 • kurssivalinnat urheilu-uraa tukien
 • urheiluakatemia

Yhteistyö urheilijan, opiskelu- / työpaikan, kodin ja valmennustiimin kesken

“Urheilusta oppia elämään”

 • urheilijan kaksoisura
 • urheiluoppilaitos
 • kurssivalinnat urheilu-uraa tukien
 • urheiluakatemia
 • jatko-opiskelun ja harjoittelun yhdistäminen
 • työnteon ja harjoittelun yhdistäminen
Seuran rooli
 • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä – osaavia valmentajia/ammattivalmentajia
 • tuomareiden kouluttaminen ja kilpailuihin lähettäminen
 • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • positiivinen seurahenki

 

 

 • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

 • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä – osaavia valmentajia/ammattivalmentajia
 • tuomareiden kouluttaminen ja kilpailuihin lähettäminen
 • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

 • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä – osaavia ammattivalmentajia
 • tuomareiden kouluttaminen ja kilpailuihin lähettäminen
 • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

 • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä – osaavia ammattivalmentajia
 • tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
 • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • voimistelumaailman mahdollisuuksista kertominen voimistelijalle

 

 

 

 • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

 • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia ammattivalmentajia
 • tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
 • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • urheilijoiden tukeminen taloudellisesti
 • positiivinen seurahenki
 • voimistelumaailman mahdollisuuksista kertominen voimistelijalle
 • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

 • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia ammattivalmentajia
 • tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
 • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • urheilijoiden tukeminen taloudellisesti
 • positiivinen seurahenki

Urheilu-uran jälkeen:

 • urheilijaa urasta kiittäminen
 • seuran alumnitoiminta
 • valmentaja- ja tuomarikoulutuksiin kannustaminen
Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Liiton rooli

Voimisteluliitto – rytminen voimistelu https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Rytminen-voimistelu

Voimisteluliitto – rytminen voimistelu https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Rytminen-voimistelu

Voimisteluliitto – rytminen voimistelu https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Rytminen-voimistelu

Voimisteluliitto – rytminen voimistelu https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Rytminen-voimistelu

 • Vastuulliseen voimisteluun ohjaaminen
  https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus
 • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • seurojen ja olosuhteiden kehittämistyö
 • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
 • merkkijärjestelmä lajitaitojen kehittämisen tukena
 • lajin valmennusjärjestelmän kehittäminen
  • miniringin ja nuorten ryhmän “N-ryhmän” leiritys
  • avoimet leirit
  • nuorten maajoukkue (joukkue)
 • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
 • kehitystyö urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseksi
 • lajitoiminnan ja huippu-urheilun kehitystyö

Voimisteluliitto – rytminen voimistelu https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Rytminen-voimistelu

 • Vastuulliseen voimisteluun ohjaaminen
  https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus
 • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • seurojen ja olosuhteiden kehittämistyö
 • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
 • lajin valmennusjärjestelmän kehittäminen
  • miniringin ja nuorten ryhmän “N-ryhmän” leiritys
  • avoimet leirit
  • nuorten maajoukkue (joukkue)
 • nuorten maajoukkuetoiminnan kehittäminen ja tukeminen
 • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
 • kehitystyö huippu-urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseksi
 • lajitoiminnan ja huippu-urheilun kehitystyö
 • urheilijasopimukset

 

 

Voimisteluliitto – rytminen voimistelu https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Rytminen-voimistelu

 • Vastuulliseen voimisteluun ohjaaminen
  https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus
 • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • seurojen ja olosuhteiden kehittämistyö
 • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
 • naisten maajoukkuetoiminnan kehittäminen ja tukeminen
 • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
 • kehitystyö huippu-urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseksi
 • lajitoiminnan ja huippu-urheilun kehitystyö
 • urheilijasopimukset

 

 

Olosuhteet
 • harjoittelu koulujen saleissa
 • turvallinen toimintaympäristö

 

 • harjoittelu koulujen saleissa
 • rytmisen voimistelun matto ainakin osassa harjoituksia
 • turvallinen toimintaympäristö
 • etäharjoittelumahdollisuudet verkkotyökaluja hyödyntäen
 • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja rytmisen voimistelun matto
 • turvallinen toimintaympäristö
 • etäharjoittelumahdollisuudet verkkotyökaluja hyödyntäen
 • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja rytmisen voimistelun matto
 • ainakin osa harjoituksista virallisella harjoitusalustalla
 • erillinen balettisali
 • enintään yksi joukkue/viisi yksilövoimistelijaa harjoitusaluetta kohti
 • turvallinen toimintaympäristö
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta valmennuskeskittymiin (pääkaupunkiseutu, URHEA-kampus, valtakunnallinen valmennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto)
 • etäharjoittelumahdollisuudet verkkotyökaluja hyödyntäen
 • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja kiinteä virallinen harjoitusalusta
 • erillinen balettisali
 • enintään yksi joukkue/viisi yksilövoimistelijaa harjoitusaluetta kohti
 • turvallinen toimintaympäristö
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta valmennuskeskittymiin (pääkaupunkiseutu, URHEA-kampus, valtakunnallinen valmennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto)
 • etäharjoittelumahdollisuudet verkkotyökaluja hyödyntäen
 • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja kiinteä virallinen harjoitusalusta
 • erillinen balettisali
 • enintään yksi joukkue/viisi yksilövoimistelijaa harjoitusaluetta kohti
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • turvallinen toimintaympäristö
 • siirtyminen kotipaikkakunnalta valmennuskeskittymiin (pääkaupunkiseutu, URHEA-kampus, valtakunnallinen valmennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto)
 • etäharjoittelumahdollisuudet verkkotyökaluja hyödyntäen