Voimistelu, naisten telinevoimistelu

Kotisivu: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu


Vastuuhenkilöt: Murtonen, Satu; Hämäläinen, Heli; Holopainen, Timo; Kirjavainen, Anna; Porola, Susanna; Rehn, Minna; Tanskanen, Jani; Toivanen, Terhi; Vilenius, Tiina.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Ikäryhmän painopisteet

LAPSUUSVAIHE

Vastuullinen voimistelu

 • laadukas lasten voimistelu
 • turvallinen harjoitusilmapiiri
 • itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen tukeminen
 • lasten oikeudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Voimistelun ilon löytäminen

Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoitteleminen

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen

Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

Toiminnalle yhdessä rakennetut pelisäännöt

LAPSUUSVAIHE

Vastuullinen voimistelu

 • laadukas lasten voimistelu
 • turvallinen harjoitusilmapiiri
 • itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen tukeminen
 • lasten oikeudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen

Voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Urheilijaksi kasvaminen 

Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

Toiminnalle yhdessä rakennetut pelisäännöt

LAPSUUSVAIHE

Vastuullinen voimistelu

 • laadukas lasten voimistelu
 • turvallinen harjoitusilmapiiri
 • itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen tukeminen
 • lasten oikeudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Pääpaino teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä perustuen perusliikeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen

Sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailemiseen totuttautuminen

Tunnetilojen hallinta sekä palautteiden ja pettymysten käsittelyyn opetteleminen

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmäräminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen

Toiminnalle yhdessä rakennetut pelisäännöt

VALINTAVAIHE

Vastuullinen voimistelu

 • laadukas lasten voimistelu
 • turvallinen harjoitusilmapiiri
 • itsetunnon ja minäkuvan tukeminen ja vahvistaminen
 • lasten oikeudet
 • osallisuus toimintaan ja päätöksen tekoon

Innostus, laatu ja onnistumiset

Yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen huomioiminen

Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle

Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisen ennaltaehkäisyn, stressin ja paineensietokyvyn parantamiseksi

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen

Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen

Toiminnalle yhdessä rakennetut pelisäännöt

HUIPPUVAIHE

Vastuullinen voimistelu

 • turvallinen harjoitusilmapiiri
 • itsetunnon ja minäkuvan tukeminen ja vahvistaminen
 • osallisuus toimintaan ja päätöksen tekoon

Innostus, laatu ja onnistumiset

Voimistelun ilon säilyttäminen

Asiantuntijatiimi urheiljan tukena

Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde

Huippu-urheilijan elämäntapa

Urheilijan arjen hallinta

Toiminnalle yhdessä rakennetut pelisäännöt

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 Taito

Pääpaino motoristen taitojen harjoittelussa ja lajiliikkeisiin tutustumisessa.

Taidon oppiminen nopeaa.

 

Fyysinen kehittyminen

Pituuskasvu ja painon nousu nopeaa.

Kehon mittasuhteen muuttuvat

Lihaksen ja jänteen voimataso ei riittävä luun pituuskasvun vaatimuksille, joka voi aiheuttaa luiden ylirasitustiloja

Hermoston kehittyminen nopeaa

Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

Voima

Voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa

Kehonhallinnan kehittäminen

Nopeus

Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu

Perusnopeus- ja ketteryysharjoittelu

Liikkuvuus

Liikkuvuusharjoittelun (passiivinen) aloittaminen

Kestävyys

Lapsilähtöinen peruskestävyyden harjoittelu peleissä ja leikeissä

Omaehtoinen ulkoliikunta

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Itseluottamuksen tukeminen

Keskittymistaitojen harjoitteleminen

  

Lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta

Kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti

Pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin

Uudet tilanteet usein pelottavia

 

FIG_Age_Group_päivitett
yNTVurapolkuun2020.pdf

Taito

Pääpaino liikkumisen perustaitojen vahvistamisessa, lajin perusliikkeiden tekniikassa ja suorituspuhtaudessa.

Havaintotaitojen kehittäminen.

Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti.

 

Fyysinen kehittyminen

Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin

Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy

Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset

Sisäkorvan tasapaino-mekanismit kehittyvät

 

Fyysinen harjoittelu

Voima

Perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima

Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen

Nopeus

Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu

Liikenopeus

Liikkuvuus

Molemminpuolinen liikkuvuusharjoittelu (aktiivinen ja passiivinen) 

Kestävyys

Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella

Päivittäinen aerobinen liikunta 

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Itseluottamuksen tukeminen  

Lapsi oppii mallista

Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa

Haluaa olla keskipisteenä

Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita

Harjoittelun sinnikkyyden tärkeyden ymmärtäminen

Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen

KkilpaiKilpKkkkkkkkKKilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen

 

Katso liite "FIG Age Group"

 

Taito

Pääpaino teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä, perustuen perusliikkeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen.

Lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi.

Pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti.

 

Fyysinen kehittyminen

Kasvupyrähdys alkaa

Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Pienet lihasryhmät kehittyvät

Kehon osien kasvu eriaikaista

Keskushermosto on lähes täydellisesti kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

Voima

Lajinomaisen kestovoiman ja nopeusvoiman harjoittelu

Nopeus

Nopeustaitavuus

Kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoittelu

Liikkuvuus 

Liikkuvuusharjoitteluun (aktiivinen ja passiivinen) kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana

Kestävyys

Murrosiässä kestävyysharjoittelun määrän lisääminen nousujohteisesti

Peruskestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajiharjoitusten ulkopuolella

Päivittäinen aerobinen liikunta 

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Itseluottamuksen tukeminen  

Käsitteiden ymmärtäminen ja päätöksentekokyky paranee

Itsekeskeinen ajattelu lisääntyy

Ryhmän vaikutus käyttäytymiseen huomattava

Yhteistyökyky ja vastuuntuntoisuus lisääntyvät

Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen opetteleminen

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitsemisen opetteleminen

 

Katso liite "FIG Age Group"

 

Taito

Pääpaino teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien harjoittelussa hyvällä suorituspuhtaudella.

Vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle.

 

Fyysinen kehittyminen

Kasvupyrähdys hidastuu

Luuston kasvu jatkuu

Hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät

 

Fyysinen harjoittelu

Voima

Lajinomainen kestovoiman ja nopeusvoiman harjoittelu

Kasvupyrähdyksen jälkeen maksimivoimaharjoittelun aloittaminen

Nopeus

Nopeustaitavuus

Kasvupyrähdyksen jälkeen erityisesti liiketiheyden ja lihaskoordinaation harjoittelu

Liikkuvuus

Liikkuvuusharjoittelu (aktiivinen ja passiivinen) 

Kestävyys

Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisten ennaltaehkäisyn, stressin- ja paineensietokyvyn parantamiseksi

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajiharjoitusten ulkopuolella

Lajinomainen nopeuskestävyysharjoittelu

Päivittäinen aerobinen liikunta 

  

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Itseluottamuksen tukeminen

Kriittinen ajattelu on hyvin kehittynyttä

Ryhmän vaikutus käyttäytymiseen edelleen suuri

Urheilijat etsivät vakaata minäkuvaa

Tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen

Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen

 

Katso liite "FIG Age Group"

 

Taito

Pääpaino teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien harjoittelussa hyvällä suorituspuhtaudella.

Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen.

 

Fyysinen kehittyminen

Fyysisesti keho saavuttaa täyskasvuisuuden

Fyysinen harjoittelu

Fyysisten ominaisuuksien harjoittelun ohjelmointi (rytmitys ja progressiivisuus) tavoitteiden suunnassa

Voima

Lajinomainen kestovoiman, nopeusvoiman ja maksimivoiman harjoittelu

Nopeus

Nopeustaitavuus

Maksimaalinen nopeusharjoittelu

Liikkuvuus

Liikkuvuusharjoittelu (passiivinen ja aktiivinen)

Kestävyys

Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisten ennaltaehkäisyn, stressin- ja ja paineensietokyvyn parantamiseksi

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajiharjoitusten ulkopuolella

Lajinomainen nopeuskestävyysharjoittelu

Päivittäinen aerobinen liikunta 

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Innostus, laatu ja onnistumiset

Itseluottamuksen tukeminen 

Sääntöjen ja ohjeiden täydellinen ymmärrys

Tarve itsenäisyyteen ja päätöksentekoon

Urheilijan tulee olla vastuuntuntoinen ja hyväksyä oman toiminnan seuraukset

Urheilijan arjen hallinta

Esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

 

Katso liite "FIG Age Group"

 

Lajitaidot

A-osat sekä B-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

Lajitaidot_2020.pdf

A- ja B-osat sekä C-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

B- ja C-osat sekä D- ja E-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

C-, D- ja E-osat sekä F-osien ja vaikeampien osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

C-, D- ja E-osat sekä F-osien ja vaikeampien osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Valmennus

Leikinomainen harjoittelu ja monipuolisen perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen. Lajista innostuminen sekä lajirakkauden syttyminen ja esiintymisestä nauttiminen.

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji-, voima- ja liikkuvuusharjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin ja musiikkiliikunnan.

 • 1 krt / vko > 3-4 krt / vko
 • 1 h / vko > 8-10 h / vko

Muu liikunta ja ulkoilu

 • Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia
 • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheessä ja päiväkodissa / koulussa

Kokonaisliikuntamäärä

 • Vähintään 20 h / vko

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

Leiritys

 • Treenipäivät
 • 5-10 pv/v

Suunnittelu, seuranta ja arviointi

 • Valmennuksen tuntisuunnitelma
 • Läsnäoloseuranta
 • Ominaisuudet ja lajitaito - pronssi- ja hopeamerkki
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huolehtimalla riittävästä monipuolisesta liikunnasta ja perustaitojen kehittämisestä
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 12-18 voimistelijaa
 • 1 valmentaja ja 1-2 apuvalmentajaa

Leikinomainen harjoittelu ja monipuolisten voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen. Systemaattiseen harjoitteluun opetteleminen ja kilpailemiseen tutustuminen. 

 

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji-, voima- ja liikkuvuusharjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun.

 • 3-4 krt / vko > 5-7 krt / vko
 • 8-10 h / vko > 15-18 h / vko

Muu liikunta ja ulkoilu

 • Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu parantavat lasten edellytyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen
 • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa
 • Koululiikunta ja muut liikuntaharrastukset
 • Muita suositeltavia lajeja mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

 Kokonaisliikuntamäärä

 • Vähintään 20 h / vko

Lasten ja nuorten liikuntasuositus
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran leirit
 • Alueminorileirit
 • Minorileirit
 • Aluemaajoukkueleirit
 • 20-50 pv/v

Suunnittelu, seuranta ja arviointi

 • Valmennuksen tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma
 • Läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • Fyysiset ominaisuudet ja perustaidot - kulta- ja timanttimerkki
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 6-12 voimistelijaa
 • 1-2 valmentajaa

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen sekä harjoitusmäärän ja -tehon progressiivinen nostaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta ja kilpailemiseen totuttautuminen.

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun.

 • 5-7 krt / vko > 8-10 krt / vko
 • 15-18 h / vko > 20-25 h / vko

Muu liikunta ja ulkoilu

 • Liiku aina kun voit, pysyt pirteänä ja ehdit enemmän
 • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa
 • Koululiikunta ja muut liikuntaharrastukset
 • Muita suositeltavia lajeja mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko

Lasten ja nuorten liikuntasuositus
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran leirit
 • Alueminorileirit
 • Minorileirit
 • Aluemaajoukkueleirit
 • 30-50 pv/v

Suunnittelu, seuranta ja arviointi

 • Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • Läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • Fyysiset ominaisuudet ja perusliikkeet - timanttimerkki
 • Liikeyhdistelmät ja sarjat - sarjojen määrä
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 6-12 voimistelijaa
 • 1-2 valmentajaa

Yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen huomioiminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen.

Lajiharjoitusmäärä 
sisältää laji- fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun.

 • 8-12 krt /vko
 • 20-32 h / vko

Muu liikunta ja ulkoilu

 • Liikunnan vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa
 • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa
 • Koululiikunta, hyötyliikunta ja omatoiminen liikunta (mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit)

Kokonaisliikuntamäärä

 • 25-37 h / vko

Aktiivinen arki
https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran leirit
 • Bemarileirit
 • Aluemaajoukkueleirit
 • Tyttöjen B-maajoukkueleirit
 • Tyttöjen A-maajoukkueleirit
 • 50-80 pv/v

Suunnittelu, seuranta ja arviointi

 • Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • Läsnäoloseuranta, kokonaiskuormituksen seuranta
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)
 • Vaativammat liikkeet (C-osat ja vaikeammat) - onnistumisten määrä
 • Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset)
 • Sarjat - onnistumisprosentti
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 4-8 voimistelijaa
 • 1-2 valmentajaa

Tavoitteen huomioiminen harjoittelun suunnittelussa sekä yksilöllisessä  ja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen huipputasolle sekä huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen ja huippu-urheilijan elämästä nauttiminen.

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun.

 • 8-12 krt / vko
 • 20-32 h / vko

Muu liikunta ja ulkoilu

 • Monipuolinen liikunta kuormittaa tasapuolisesti kaikkia elinjärjestelmiä
 • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa
 • Koululiikunta, hyötyliikunta ja omatoiminen liikunta (mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit)

Kokonaisliikuntamäärä

 • 25-37 h / vko

Aktiivinen arki
https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran leirit
 • Aluemaajoukkueleirit
 • Naisten B-maajoukkueleirit
 • Naisten A-maajoukkueleirit
 • 50-100 pv/v

Suunnittelu, seuranta ja arviointi

 • Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • Harjoituspäiväkirja
 • Läsnäoloseuranta, kokonaiskuormituksen seuranta
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (kovat / kevyet / palauttavat harjoitukset sekä vapaapäivät)
 • Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)
 • Vaativammat liikkeet (D-osat ja vaikeammat) - onnistumismäärä / -prosentti
 • Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset) - onnistumismäärä / -prosentti
 • Sarjat - onnistumisprosentti
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 4-8 voimistelijaa
 • 1-2 valmentajaa
Kilpaileminen

Kansalliset ja kansainväliset kilpailut
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu

 • Kilpalinjan luokkakilpailut
 • Maajoukkuelinjan luokkakilpailut
 • Kansainväliset kutsukilpailut

Kansalliset kilpailut
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu

 • Maajoukkuelinjan luokkakilpailut
 • FinGym
 • Suomen mestaruuskilpailut

Kansainväliset kilpailut

 • Nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut
 • Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut
 • Gymnasiaadit
 • Muut kutsukilpailut

Kansainväliset arvokilpailut
https://www.gymnastics.sport/site/events/search.php?type=sport

 • Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut
 • European Youth Olympic Festival (EYOF)
 • Nuorten maailmanmestaruuskilpailut
 • Nuorten olympialaiset (YOG)

Kansalliset kilpailut
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu

 • Maajoukkuelinjan luokkakilpailut
 • FinGym
 • Suomen mestaruuskilpailut

Kansainväliset kilpailut

 • Pohjoismaiden mestaruuskilpailut
 • Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut
 • Universiaadit
 • Muut kutsukilpailut

Kansainväliset arvokilpailut
https://www.gymnastics.sport/site/events/search.php?type=sport

 • Euroopan mestaruuskilpailut
 • European Games
 • Maailmancupit
 • Maailmanmestaruuskilpailut
 • Olympialaiset
Testit ja tarkastukset

Terveystarkastus

 • Neuvola
 • Kouluterveydenhuolto
 • Ryhtitarkastus

Suoritusmerkit
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t

 • Staramerkki
 • Kuparimerkki
 • Pronssimerkki
 • Hopeamerkki

Urheilijan terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto
 • Ryhtitarkastus
 • Lihastasapainotestit

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Liike- ja fysiikkatestit
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Vuosittainen urheilijan terveystarkastus

 • Lihastasapainotestit

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Liike- ja fysiikkatestit
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kuormituksen ja palautumisen seuranta

Vuosittainen urheilijan terveystarkastus

 • Lihastasapainotestit

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

Liike- ja fysiikkatestit
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kuormituksen ja palautumisen seuranta

 

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Tukitoimet

Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta.

Mielikuvaharjoittelu

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Tanssin- / baletinopettaja

Säännöllinen lihashuolto ja fysioterapian saaminen osana arkiharjoittelua

Psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta

Mielikuvaharjoittelu

Ohjaaminen urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Tanssin- / baletinopettaja 

Säännöllinen lihashuolto ja lajiin erikoistuneen fysioterapian saaminen osana arkiharjoittelua

Psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta

Mielikuvaharjoittelu

Ohjaaminen urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

 Anti

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Tanssin- / baletinopettaja

Fysiikkavalmentaja

Säännöllinen lihashuolto ja lajiin erikoistuneen fysioterapian saaminen osana arkiharjoittelua

Psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta

Mielikuvaharjoittelu

Ohjaaminen lajin urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Mediakoulutus

Asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea ja yhteistyökumppanit

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Tanssin- / baletinopettaja

Fysiikkavalmentaja

Säännöllinen lihashuolto ja lajiin erikoistuneen fysioterapian saaminen osana arkiharjoittelua

Psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta

Mielikuvaharjoittelu

Ohjaaminen lajin urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Mediakoulutus

Asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea ja yhteistyökumppanit

Manageri

 

Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana

Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan perus- ja jatkokoulutus (I-II TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

https://www.voimistelu.fi/fi/Osaamisen-kehitt%C3%A4minen/Mit%C3%A4-kaikkea-osaamisen-kehitt%C3%A4minen-on/Uudistunut-lasten-nuorten-ja-lajien-I-taso

 KouluKouluKOu

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä

Avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa; hyvä tiedonkulku

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • FIG:n akatemia L1
 • tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Urheilijaksi kasvun tukeminen

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen

Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-TASO)
 • FIG:n akatemia L2
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itseluottamuksen ja itsearviointitaitojen kehittymistä

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

 

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen 

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen kokonaisvaltainen hallitseminen 

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-TASO)
 • Täydennyskoulutus
 • FIG:n akatemia L3
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

 

  

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

 Kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuun valmistautumisen, kilpailemisen ja menestyksen kokonaisvaltainen hallitseminen 

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-TASO)
 • Täydennyskoulutus
 • FIG:n akatemia L3
 • tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde

Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin - "Voimistelijan valinnat 24/7"

Voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen vahvuuksien kautta

Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen

Tukee yhdessä huoltajien ja koulu-/opiskelumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 
aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

Ajankäyttö/vrk: uni vähintään 10h, liikuntaa 3-4h

Ruokailukerrat/vrk: 4-6x

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Taito-teholajit, Lapsuusvaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoitustilanteessa viihtyminen

Voimistelun ilon löytäminen

Lajileikeistä innostuminen

Ryhmässä toimimaan oppiminen

”OPPII JA OMAKSUU”
voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 

Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h

Ruokailukerrat/vrk: 5-6x

Terveelliset elämäntavat
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Terve-Voimistelija/Terveelliset-el%C3%A4m%C3%A4ntavat

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Taito-teholajit, Lapsuusvaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoitustilanteessa viihtyminen

Voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen

Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen

Oppimisesta kiinnostuminen

Harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen

Ryhmän merkityksen kasvaminen 

Kilpailemiseen opetteleminen

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE”
kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

Urheilijan elämäntapa

Terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen

Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3-7h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

Terve urheilija
https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/
https://terveurheilija.fi/harjoittelu/nuori-urheilija/

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Taito-teholajit, Lapsuusvaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoittelusta nauttiminen

Voimistelun ilon säilyttäminen

Harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen

Itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen

Ryhmän ja ystävien tärkeän merkityksen tunnistaminen

Halun menestyä kasvaminen

Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen

Säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen

”KEHITTYY JA MENESTYY”
voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/

Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen

 Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-7h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

Terve urheilija 
https://terveurheilija.fi/

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Taito-teholajit, Valintavaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoittelusta nauttiminen

Voimistelun ilon säilyttäminen

Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen

Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen

YlpSitoutuminen vuositasKehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen

Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen

Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen 

Kilpailemisesta nauttiminen

Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

Tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

vaikutus valmen

”VALLOITTAA JA VOITTAA”
kansainvälinen ura

Urheilullinen elämäntapa

Huippu-urheilijan elämäntapa
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/

Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen

Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-7h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

Terve urheilija 
https://terveurheilija.fi/

 

LISÄTÄÄN:
Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali
Taito-teholajit, Huippuvaihe

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen

Voimistelun ilon säilyttäminen

Systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen

Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen

Halun kehittymiseen ylläpitäminen

Hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen

Vuorovaikutuksen edelleen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

Pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Kodin rooli

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen

Perheurheilu

Ravinnosta ja levosta huolehtiminen

Yhteistyö seuran ja valmentajan kanssa

Lapsen kasvu ja kehitys, Mannerheimin lastensuojeluliito
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen

Perheurheilu

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen

Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa

Tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen

Perheurheilu

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen

Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa

Urheilua tukevan yläkoulun valitseminen

 

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset

Auttaa nuorta toimivan päivärytmin toteuttamisessa

Jaksamisen tarkkailu

Tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet

Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa

Urheilulukion valinnassa tukeminen

 

Ymmärtää, kannustaa ja arvostaa voimistelijan huippu-urheilun hyväksi tekemiä valintoja

Auttaa nuorta toimivan päivärytmin toteuttamisessa

Jaksamisen tarkkailu

Toimii yhteistyössä nuoren tukiverkoston kanssa

Taloudellinen tukija

 

Koulu ja opiskelu

Yhteistyö päiväkodin / koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntaleikkikoulu

Esikoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntapainotteinen alakoulu

Urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntapainotteinen alakoulu

Urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Urheiluyläkoulu

Urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, opiskelu- / työpaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Urheilulukio tai vastaava toisen asteen koulutus

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen

Työelämän ja urheilun yhdistäminen

Urheiluakatemia

Seuran rooli

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun 

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki  

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki

 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu toimimaan huippuseurakriteerien mukaisesti 
https://www.voimistelu.fi/fi/Seuroille/Seuran-kehitt%C3%A4minen/Laatuseuratoiminta/Huippuvoimistelu-seura

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoita taloudellisesti

Positiivinen seurahenki

 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu toimimaan huippuseurakriteerien mukaisesti
https://www.voimistelu.fi/fi/Seuroille/Seuran-kehitt%C3%A4minen/Laatuseuratoiminta/Huippuvoimistelu-seura

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoita taloudellisesti

Positiivinen seurahenki

Kiittää urheilijaa urastaan

Alumnitoiminta

 

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Liiton rooli

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee ja kouluttaa seuroja laadukkaan lasten valmennuksen toteuttamisessa ja osaamisen kehittämisessä

Laadukas lasten voimistelu
https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2940?ArticlesCategories=5%2c6&Return=102

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä 

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun   
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Tarjoaa laadukasta ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee seuroja laadukkaan lasten voimistelun toteuttamisessa 

Laadukas lasten voimistelu
https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2940?ArticlesCategories=5%2c6&Return=102

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja koulun yhdistämiseksi

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää 
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4

Järjestää liittojohtoista leiritoimintaa (Alueminorit)

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Tarjoaa laadukasta ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee seuroja laadukkaan lasten voimistelun toteuttamisessa 

Laadukas lasten voimistelu
https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2940?ArticlesCategories=5%2c6&Return=102

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja koulun yhdistämiseksi

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää 
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4

Järjestää liittojohtoista leiritoimintaa (Alueminorit ja Minorit)

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Tarjoaa laadukasta valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee seuroja laadukkaan voimistelun toteuttamisessa

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja koulun yhdistämiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää 
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4

Järjestää liittojohtoista leiri- ja kilpailutoimintaa (Bemarit, tyttöjen A- ja B-maajoukkue)

Urheilijasopimuksista huolehtiminen

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Tarjoaa laadukasta valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen tukemiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää 
https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/J%C3%A4rjestelm%C3%A4

Järjestää liittojohtoista valmennus-, leiri- ja kilpailutoimintaa (Bemarit, naisten A-  ja B-maajoukkue)

Urheilijasopimuksista huolehtiminen

Olosuhteet

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja telinevoimistelusaleissa

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Turvallinen toimintaympäristö 

Päivittäisharjoittelu harrastesaleissa ja telinevoimistelusaleissa

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Leiritys yllä mainittujen lisäksi kotimaisissa valmennuskeskuksissa (Vierumäen urheiiluopisto)

 

Turvallinen toimintaympäristö 

Päivittäisharjoittelu telinevoimistelusaleissa,             huippuvoimisteluun tarkoitetuissa saleissa,  alueellisissa valmennuskeskittymissä (pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku) tai valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (Kuortaneen urheiluopisto).

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Leiritys yllä mainittujen lisäksi kotimaisissa valmennuskeskuksissa (Vierumäen urheiiluopisto).

Turvallinen toimintaympäristö 

Päivittäisharjoittelu telinesaleissa, huippuvoimisteluun tarkoitetuissa saleissa, alueellisissa valmennuskeskittymissä (pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku) tai valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (URHEA, Kuortaneen urheiluopisto).

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen tai valtakunnalliseen valmennuskeskittymään.

Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.

Leiritys yllä mainittujen lisäksi ulkomaisissa valmennuskeskuksissa.

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu telinesaleissa, huippuvoimisteluun tarkoitetuissa saleissa, alueellisissa valmennuskeskittymissä (pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku) tai valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (URHEA, Kuortaneen urheiluopisto).

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen tai valtakunnalliseen valmennuskeskittymään.

Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.

 

Leiritys yllä mainittujen lisäksi ulkomaisissa valmennuskeskuksissa.