Yleisurheilu

Kotisivu: https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheiluosaaja


Vastuuhenkilöt: Rajala, Tapio.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 17 18 − 22 23 − 40
Tavoite

Laaja-alainen liikunnan harrastaminen, suuri liikuntamäärä. Liikkuminen on hauskaa.

Laaja-alainen liikunnan harrastaminen, suuri liikuntamäärä.

Innostutaan ja opetellaan urheilemaan ja kilpailemaan.

Harjoitellaan urheilua ja harjoittelemista. Opetellaan kilpailemaan suunnitelmallisesti. Tavoitteen terävöittäminen.

 

Sitoudutaan harjoitteluun ja urheilu ohjaa valintoja. Kilpaillaan suunnitelmallisesti.

 

Sitoudutaan tavoitteisiin ja tehdään valintoja urheilun ehdoilla.

 

Yksilölliset tavoitteet

Liikunnan ja harjoittelun painopisteet

Seuran yleisurheilukoulu

Perusliikkuminen ja perustaidot, jokapäiväinen omatoiminen liikkuminen.

Kaikkien yleisurheilulajien sisällöt

Useiden eri urheilumuotojen harrastaminen, suuri liikunnan määrä

Monipuoliset oheislajit.

Seuran yleisurheilukoulu, valmennusryhmät yleisurheilukoulun ohjeilla

Lajitaidot, jokapäiväinen omatoiminen liikkuminen.

Kaikkien yleisurheilulajien opettaminen

Useiden urheilumuotojen harrastaminen, suuri liikunnan kokonaismäärä

Monipuoliset oheislajit.

Seuran nuorisovalmennusryhmä  ja henkilökohtainen valmennus

Asteittainen suuntautuminen lajiryhmään, jokapäiväinen omatoiminen liikkuminen

Moniottelupohjainen ja monilajipohjainen harjoittelu. Eriytetään seiväs, heitot, kestävyysjuoksu

Yleisurheiluharjoittelun harjoituskertojen lisääminen vuosittain

Kilpa- ja huippu-urheilun vaatimien arvojen ja asenteiden opettelu

Monipuoliset oheislajit.

 

Seuran nuorisovalmennusryhmä

Asteittain suuntautuminen omaan lajiin

Henkilökohtainen valmenus

Kilpa- ja huippu-urheilun arvot ja asenne

Henkilökohtainen valmennus, huippu-urheiluun valmistava vaihe

Lajianalyysin ja urheilija-analyysin yhdistelmä

sekä perusfysiikan että lajivalmiuksien harjoittaminen korkealle tasolle

Kilpa- ja huippu-urheilun arvot ja asenne

Urheilija-analyysistä ja lajikohtaisesta analyysistä kaikki irti

Kilpa- ja huippu-urheilun arvot ja asenne

Laadukas ohjaus ja valmennus

Tason 1 käynyt ohjaaja/valmentaja ryhmän ohjaajana; ryhmän hallinta, yleistaidot, juokseminen, ponnistaminen ja heittäminen, runsas teettäminen. Turvallinen, rohkaiseva ja innostava toimintaympäristö.

Perheet, lasten vanhempien kannustava ja kiinnostunut ote lapsen harrastuksesta, monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen.

Seuralla selkeä ohjausjärjestelmä

 

Tason 1 käynyt ohjaaja/valmentaja ryhmän ohjaajana/valmentajana: ryhmien hallinta, yleistaidot ja lajitaidot (juokseminen, ponnistaminen, heittäminen) ja teettäminen. Turvallinen, rohkaiseva ja innostava toimintaympäristö.

Perheet, lasten vanhempien kannustava rooli, lapsen harrastuksesta kiinnostunut, monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen, säännöllisen elämän rytmin opettaminen

Seuralla selkeä ohjausjärjestelmä

Tason 2 käynyt valmentaja ryhmän valmentajana: ryhmän hallinta sekä lajien opettaminen ja teettäminen. Valmennuksen perusasioiden hallinta. Innostava ilmapiiri.

Perheet, nuorten vanhempien kannustava rooli, harrastuksen tukeminen, monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen, säännölliseen elämänrytmiin opettaminen

Seuralla on selkeä ohjaus- ja valmennusjärjestelmä

Tason 3 käynyt valmentaja; valmennuksen suunnittelu ja ohjelmointi

Perheet, nuorten vanhempien kannustava rooli, säännöllisen elämänrytmin varmistaminen, ravinto ja lepo

Seuralla on selkeä valmennusjärjestelmä tukipalveluineen

 

Tason 3 tai 4 käynyt valmentaja

Valmennuksen pitkänaikavälin suunnittelu ja toteutus

Tason 4 käynyt valmentaja (VAT), ammattivalmentaja

Valmennuksen kokonaisvaltainen toteutus

Teema / Ikävuodet7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 17 18 − 22 23 − 40
Ominaisuusharjoittelun painopisteet

Yleistaitavuus ja lajitaidot

-monipuolinen juokseminen, ponnistaminen, heittäminen, telinevoimistelun perusteet

Nopeus ja ketteryys

-Nopeus- ja reaktioleikit

Voima (oman kehon paino)

-Leikit, radat, loikat ja hypyt

Kestävyys

-kokonaisliikuntamäärä

Liikkuvuus

-leikit, liikkuvuusharjoitteiden opettelu

 

Yleistaitavuus ja lajitaidot

-monipuolinen juokseminen, ponnistaminen, heittäminen

-telinevoimistelun perusteet

Nopeus

-nopeus- ja reaktioleikit, liiketiheys

Voima (oman kehon paino, pieni lisäkuorma, monipuolinen pohja)

-leikit, radat, loikat ja hyppelyt

-kuntopallo, keppijumppa, painotanko

Kestävyys

-liikunnan kokonaismäärä

-aerobinen määräliikunta

Liikkuvuus

-liikkuvuusharjoitteet

 

Yleistaitavuus ja lajitaidot

-lajiryhmäpainotteisuus, harjoitetaidot

-telinevoimistelu

Nopeus

-liiketiheys, liikenopeus

-nopeusharjoittelu

Voima, toiminnallinen harjoittelu

-lihaskunto, loikat ja hyppelyt

-Kuntopallo, painotanko, levytanko

Kestävyys

-harjoittelu ja liikunnan kokonaismäärä

-aerobinen määräliikunta

Liikkuvuus

-liikkuvuusharjoittelu (aktiivinen ja passiivinen)

 

 

 

 

piirileirityksen
koulutusohje 2011.pdf

Yleistaitavuus ja lajitaidot

-lajivalinta

Nopeus

-nopeusharjoittelu (etenemis- ja lajinopeus)

Voima

-loikat, hyppelyt, kuntopallo

-levytankoharjoittelu

-lihaskunto

Kestävyys

-lajikohtainen aerobis-anaerobinen kuormittaminen

Liikkuvuus

-aktiivinen ja passivinen liikkuvuus

ANMJ.pdf

Yleistaitavuus ja lajitaidot

-laji- ja harjoitetaidoista kaikki irti

-harjoittelun yksilöllinen ohjelmointi

Nopeus

-nopeusharjoittelu (urheilija- ja lajianalyysi)

Voima

-maksimi- ja lajivoiman kehittäminen

Kestävyys

-lajiomainen kestävyysharjoittelu

-kestävyyslajit; aineenvaihdunnallisen kuormittamisen eri tasot

Liikkuvuus

-aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus, lihashuolto

 

 

sul_koulutusohjeet_2011_
rajala.pdf

Yleistaitavuus ja lajitaidot

-korkeatasoisten lajitaitojen hallinta kaikissa olosuhteissa

Nopeus

-urheilija-analyysin ja kuormituksen optimointi

Voima

-lajivoiman kehittäminen ja optimointi

Kestävyys

-kuormituksen optimointi lajin ja urheilijan mukaan

-aerobinen perusliikunta ja lihashuolto

Liikkuvuus

-yksilöllisyys

-urheilufysioterapia

 

Liikunta- harjoitusmäärät

Viikottainen kokonaisliikuntamäärä on 20h. Määrä täyttyy ohjatuilla ja omatoimisilla harjoituksilla sekä oheislajien ja

muulla jokapäiväisellä tekemisellä.

Ohjattuja ja omatoimisia harjoituksia on 1-3 x / vko (60-90 min) eli 1-4 h / vko

 

 

 

Viikottainen kokonaisliikuntamäärä on 20h. Määrä täyttyy ohjatuilla ja omatoimisilla harjoituksilla sekä oheislajien ja

muulla jokapäiväisellä tekemisellä.

Ohjattuja ja omatoimisia harjoituksia on  3-4 x / vko (60-120 min) eli 4-8 h / vko 

 

 

 

Viikottainen kokonaisliikuntamäärä on 20h. Määrä täyttyy ohjatuilla ja omatoimisilla harjoituksilla sekä oheislajien ja

muulla jokapäiväisellä tekemisellä.

Ohjattuja ja omatoimisia harjoituksia on 4-6 x / vko (90min- ) eli 8-14 h / vko

 

 

Liikunnan kokonaismäärä 20 h / vko

Ohjattuja ja omatoimisia harjoituksia on 7-9 x / vko (90min- ) eli 14-18 h / vko

Liikunnan kokonaismäärä 20 h / vko

Harjoituskertoja 8-  / vko yksilön ja lajin tarpeen mukaan

Yksilöllinen

Kilpailumäärät

Monipuolinen kilpaileminen eri lajeissa

20-30 kilpailua

Seurataso

Seuraottelut

Monipuolinen kilpaileminen eri lajeissa

20-30 kilpailua

Seura-,  piiri- ja aluetaso

Seuraottelut

Monipuolinen kilpaileminen eri lajeissa

20-30 kilpailua

Piiri- alue- ja kansallinen taso

Seuraottelut

20-25 kilpailua

Alue- , kansallinen ja kv  taso

 

Kansallinen ja kv taso

Kansallinen ja kv taso

Teema / Ikävuodet7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 17 18 − 22 23 − 40
Muu toiminta, harjoittelun kokonaisvaltaisuus

Toiminnalla on pelisäännöt

Varusteista ja hygieniasta huolehtiminen

Perhe ja sosiaaliset suhteet

 

 

 

 

 

Toiminnalla on pelisäännöt

Terveelliset elämäntavat

Perhe ja sosiaaliset suhteet

Koulu ja urheilun yhdistäminen

Lihastasapainosta huolehtiminen

Kuormituksen ja palautumisen tiedostaminen

Hallitaan lajin säännöt

Kunnioitetaan pelisääntöjä

Perhe ja sosiaaliset suhteet

Perhe 

Opiskelun ja urheilu yhdistäminen

Lihastasapainosta huolehtiminen

Kuormituksen ja palautumisen ymmärtäminen

Ravintovalmennuksen tiedostaminen

Hallitaan lajin säännöt

Kunnioitetaan pelisääntöjä

Elämän konaisvaltainen suunnittelu

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Ravintovalmennukseen panostaminen

Psyykkisen valmennuksen perusteiden hallinta

Sopimuksellisuus

Kokonaisvaltainen elämän hallinta

Psyykkisen valmennuksen sovellukset

Seuran ja liiton tukipalvelut

Seuran seurakisat ja yleisurheilukoulu

Seuran yleisurheilukoulu, seurakisat

Piirin järjestämä leiritys

Lajikarnevaalit (kartoitus)

Seuran / seurojen nuorisovalmennusryhmä

Piiri- ja ANMJ -leiritys

Lajikarnevaalit (kartoitus)

 

 

Seuran / seurojen nuorisovalmennusryhmä

NMJ

Lajkarnevaalit

Maaottelut ja arvokilpailut (kv. kilpailut)

Henkilökohtainen valmennus

NMJ

Lajikarnevaalit

Maaottelut ja arvokilpailut (kv. kilpailut)

 

Henkilökohtainen valmennus

Liiton valmennusryhmät

Henkilökohtaiset valmennussopimukset

Maaottelut ja arvokilpailut

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Seuran ja koulun välinen yhteistyö

Seuran ja koulun välinen yhteistyö, alakoulujen liikuntaluokat ja urheilukerhot

Seuran ja koulun välinen yhteistyö, yläkoulujen liikuntaluokat

Lahjakkuuksien kehityksen tukeminen, urapolku ja opiskeluvaihtoehdoista tiedottaminen

Urheiluakatemia, urheilulukio tai -ammattioppilaitos

Urheiluakatemiat

Yksilölliset vaihtoehtot