Maalipallo


Vastuuhenkilöt: Juntunen, Riikka; Pelkonen, Timo; Pöysti, Hannele; Saari, Aija; Törrönen, Tuomas.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 12 13 − 16 17 ja yli
Avainasiat

Perheen yhteinen liikkuminen. Liikunnan ilon löytyminen leikin ja monipuolisten kokemusten kautta.

 

Perheen yhteinen liikkuminen. Oma kiinnostus monipuoliseen liikunnan harrastamiseen kasvaa.

Vertaistuen / kaverien merkitys.

Liikkumisesta tulee tapa ja harrastaminen on säännöllistä ja monipuolista.

Tutustuminen lajiin ja lajitaitojen harjoittelu alkaa.  

Oma kiinnostus lajiharjoittelua kohtaan lisääntyy.

Harjoittelun opettelu. Lajiharjoittelumäärän kasvattaminen kohti kilpa- ja huippu-urheilua.

Tavoitteellinen harjoittelu. Huippu-urheilijaksi kasvaminen.

 

Fyysiset ominaisuudet/motoriset valmiudet

Monipuolisten kokemusten kautta perusliikuntataitojen oppiminen. ja rohkeus liikkua.

Tasapaino:

Kääntyminen, venyttäminen, taivuttaminen, tasapainoilu, pyörähtäminen, kieriminen.

Liikkuminen:

Ryömiminen, konttaaminen, käveleminen, juokseminen, ponnistaminen, liukuminen, lokkaaminen, harppaaminen.

Pallonkäsittelytaidot:

Kiinniottaminen, heittäminen alakautta, kierittäminen, kauhaiseminen.

Monipuolisten kokemusten kautta perusliikuntataitojen varmentuminen ja kehittäminen ja rohkeuden liikkumiseen kasvaminen. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa. 

Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa.

- Nopeus

- Notkeus

- Koordinaatio

Kestävyys-, nopeus- ja voimaharjoittelun opettelu.

Lihashuolto, erityisesti liikkuvuusharjoittelun huomiointi.

 

Kestävyys-, nopeus- ja voimaharjoittelu tehostuu yksilön ominaisuudet huomioiden.

- Voimaharjoittelu, nopeusvoima, kestävyys

Lihashuolto.

Huoltava harjoittelu

- lihastasapainon ylläpitäminen

- liikkuvuusharjoittelu

aerobinen harjoittelu

lihaskestävyysharjoittelu

Vastuu itsenäisestä harjoittelusta urheilijalla.

- harjoitusohjelmien noudattaminen

 

Lajitaidot

Hyökkäys:

Yleinen pallonkäsittely ja heittotekniikan harjoittelu (kahden kahden käden heitto).

Syöttötekniikan harjoittelu.

Puolustus:

Puolustusvalmiuden harjoittelu, kuuntelu – reagointi - torjunta-asento

Kuuntelu ja pelin seuraaminen. Reagointi palloon puolustustilanteessa. Torjunta-asento.

Orientaatio:

Oman kehon, maalipallokentän ja pelipaikkojen hahmottaminen.

Sokeana liikkuminen heikkonäköiselle pelaajalle.

 

Hyökkäys:

Pallonkäsittelytaitojen vahvistaminen. Heittotekniikan kehittäminen (yhden käden heitto). Syöttötekniikan harjoittelu.

 

Puolustus:

Puolustusvalmiuden vahvistaminen.

 

Orientaatio:

Liikkumisen oppiminen pelikentällä

Puolustusliikkuminen

Hyökkäysliikkuminen

Pelipaikkojen vaihdot

 

Hyökkäys:

Heitto- ja syöttövalikoiman monipuolistaminen.

 

Puolustus:

Puolustusvalmiuden vahvistaminen ja oman tyylin löytäminen.

 

Orientaatio:

Liikkumisen kehittäminen pelikentällä

Puolustusliikkuminen

Hyökkäysliikkuminen

Pelipaikkojen vaihdot

 

 

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 12 13 − 16 17 ja yli
Lajitaktiset taidot

Palloilun peruskäsitteen hahmottaminen.

- etsitään

 

Pelin ymmärtäminen; pelipaikat, heittäminen, torjuminen, kommunikaatio ja ryhmänä toimiminen.

Sääntöjen opettelu ikäkaudelle sovellettuna.

 

Pelikäsityksen opettaminen; pelipaikat ja taktiikka.

Vastustajan pelin luku, rangaistusheittotilanteet.

Sääntöjen omaksuminen.

 

Pelikäsityksen syventäminen.

Sovitun pelitaktiikan noudattaminen.

Otteluiden analysointia ja sen hyödyntämistä harjoittelussa ja kilpailuissa. 

Harjoitusmäärät

Monipuolista liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti 2 - 3 h päivässä.

Mahdollisen fysioterapian hyödyntäminen.

 

Monipuolista omatoimista liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti 2 - 3 h päivässä.

Sisältäen 1-2 krt/vk ohjattua lajia tukevaa liikuntaa.

Mahdollisen fysioterapian hyödyntäminen.

 

Lajiharjoittelua 2 krt/vk

Lajia tukevaa harjoittelua 1-2 krt/vk.

Omatoimista liikuntaa 10 h/vk.

Leiri 3-4/vuosi.

Mahdollisen fysioterapian hyödyntäminen.

 

Lajiharjoittelua 3 krt/vk

Lajia tukevaa harjoittelua 2-3 krt/vk

Omatoimista liikuntaa 10 h/vk.

Leiri 8/ vuosi. 

Mahdollisen fysioterapian hyödyntäminen.

Kilpailumäärät

Ei kilpailutoimintaa. 

Pelitapahtumiin osallistuminen.

Junior Games-kisat ja koulukisat. 

Kilpailukokemuksen kerääminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Junior Games-kisat 1-2/vuosi.

Kansalliset ja kansainväliset turnaukset 1-2/vuosi.

 

Sarjatoimintaan osallistuminen SM-turnaukset 4-5/vuosi.

Arvokilpailut 1/vuosi.

Kansainväliset turnaukset 3-5/vuosi.

 

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 12 13 − 16 17 ja yli
Testit ja seuranta

Ei testejä.

Perusliikuntataitojen havannointi harjoittelun ohessa.

Lajispesifiset testit

- heittovoima

Lihaskunto, liikkuvuus, voima, vauhtikestävyys

Kasva urheilijaksi testistö.

Harjoituspäiväkirja.

Lajispesifiset testit

- heittonopeus

Liikkuvuus, voima, räjähtävä voima, lihasvoima, vauhtkestävyys

Harjoituspäiväkirja.

Tukitoiminnot/erityispiirteet

Fysioterapia ja liikkumistaidonohjaus.

Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuskurssit

Näkövammaiset Lapset ry.

Sokeain Lasten Tuki ry.

 

Fysioterapia ja liikkumistaidonohjaus.

Jyväskylän näkövammaisten koulun tukijaksot.

Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuskurssit.

Näkövammaiset Lapset ry.

Sokain Lasten Tuki ry.

 

Testit:

Perusliikuntataitojen havainnointi harjoittelun ohessa. 

 

Fysioterapia ja liikkumistaidonohjaus.

Jyväskylän näkövammaisten koulun tukijaksot.

Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuskurssit.

Mahdollisuus vapaa-ajan avustajaan ja kuljetuspalveluun. 

 

Testit:

Lihaskunto, liikkuvuus, heittonopeus.

2 x vuosi

 

Fysioterapia ja liikkumistaidonohjaus.

Mahdollisuus vapaa-ajan avustajaan ja kuljetuspalveluun.

Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutuskurssit.

Erityisoppilaitokset.

Mahdollisuus harjoitella ja kilpailla huipputasolla myös muissa lajeissa. 

 

Testit:

Lihaskunto, liikkuvuus, heittonopeus, kimmoisuus, anaerobinen suorituskyky

2 x vuosi

 

Kodin rooli

Mahdollistaa perusliikuntataitojen oppiminen sopivissa olosuhteissa.

Kannustaa ja innostaa liikkumaan monipuolisesti.

Mahdollistaa liikunnan harrastamisen.

Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen.

Huolehtia, että liikunta huomioidaan Hoiksissa.

Kannustaa rohkeasti liikkumaan myös kodin ulkopuolella.

 

Nuoren harrastuksen tukeminen.

Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen.

Kannustaa omatoimiseen harjoitteluun.

Luoda rajat ja tukea urheilijaksi kasvamisessa.

Ymmärtää lisääntyvän harjoittelun vaatimukset.

Tukee nuoren omatoimisuutta kohti huippu-urheilua.

Taloudellinen taustatuki ja kannustus.

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 12 13 − 16 17 ja yli
VAU:n rooli

Tiedotus perheelle.

Lajin tunnettavuuden lisääminen.

Sporttiklubi Vipanat.

Vinkkejä koululiikuntaan ja kerho-ohjaajille.

Kilpailutoiminnan ja leiritoiminnan järjestäminen.

Lajin tunntettavuuden lisääminen.

Sporttiklubi Vipanat.

Sporttiskerhot.

 

Vinkkejä koululiikuntaan.

Kilpailutoiminnan ja leirien järjestäminen.

Valmennuksen organisointi ja resurssointi.

Treenilaji.

Lajin tunntettavuuden lisääminen.

Sporttiklubi Nuoret.

Sporttiskerhot

Tukitoimet urheiluseuroille.

Vinkkejä liikuntaan.

- erityisoppilaitokset ja lukiot

Kilpailutoiminnan ja leirien järjestäminen.

Valmennuksen organisointi ja resurssointi.

Lajin tunnettavuuden lisääminen tiedotusvälineille.

Tukitoimet urheiluseuroille.

Valmentajan rooli

Kerhon ohjausta.

Perheen ja lapsen ohjaaminen.

Rohkeaksi ja itsenäiseksi liikkujaksi kannustaminen.

Yhteistyö Sporttiskerhon ohjaajien kanssa.

Kasvatuksellinen rooli.

Lajivalmennustoiminta alkaa.

Joukkuevalmentamisen mukaan tulo.

Kasva Urheilijaksi.

Säännöllinen, tavoitteellinen ja määrätietoinen valmennustoiminta kohti huippu-urheilua.

Pelaajan henkilökohtaisen harjoittelun tuleminen.

Koulun rooli

Lähikoulussa perusliikuntataitojen opettaminen.

Jyväskylän Näkövammaisten koulun tukijaksot.

- lajin kokeilumahdollisuus 1-2/vuosi

Hojks

Lähikoulussa lajikokeilun mahdollisuus.

Jyväskylän näkövammaisten koulun tukijaksot.

Lajin kokeilumahdollisuus 12/vuosi.

Hojks

- liikunnan huomioiminen

Erityisoppilaitokset

- lukio

- Keskuspuiston Ammattioppilaitos (Arla)