Mäkihyppy

Kotisivu: http://www.finnjumping.fi


Vastuuhenkilöt: Hakola, Lauri; Pelkonen, Jyri; Ylianttila, Kari.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 19 19 ja yli
Yleistä

Paras ikävaihe aloittaa mäkihyppyharrastus

Tutustutaan harrastuksen toimintatapoihin, harjoitellaan harjoittelemista

Innostus mäkihyppyä, muuta urheilua ja liikunnallista elämäntapaa kohtaan herää

Verkostoidutaan muihin lajin harrastajiin

Koulun hoitaminen omien kykyjen mukaan on tärkeää

Avainsanoja: Oppimisen ja osaamisen iloa, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia, ponnistelun haasteita, ryhmään kuulumisen tunnetta - kaveruutta

Harrastuksen aloittaminen on vielä mahdollista mikäli liikunnallinen tausta on monipuolinen

Harjoitellaan harjoittelemaan, harjoitellaan kilpailemaan, otetaan asteittain vastuuta omatoimisen liikumisen lisäämisestä

Lajin perustekniikan tulee olla hallinnassa

Rakkaus lajia kohtaan syttyy

Tutustutaan ja luodaan verkostoja kansallisella tasolla lajin harrastajiin ⇒ oppia ja vaikutteita oman harjoittelun kehittämiseksi

Koulun hoitaminen omien kykyjen mukaan on tärkeää

Avainsanoja: Hienot elämykset lajissa kehittymisestä, omien kykyjen jatkuva haastaminen, epäonnistumisten sietäminen, ryhmään kuulumisen tunnetta - kaveruutta

Lajitaitojen harjoittamisen kulta-aikaa. Hyvää perustekniikkaa jalostetaan yksilöllisesti ja lajinomaisten taitotoistojen määrän on oltava suuri

Lajivalinta tehdään

Lajitekniikan ja yksilöllisten ominaisuuksien kehittämisen tulee pohjautua lajianalyysiin

Harjoitellaan harjoittelemaan, kilpailemaan ja voittamaan

Vastuu omasta toiminnasta ja harjoittelusta kasvaa asteittain - reissuja myös ilman vanhempia

Ensimmäiset kontaktit kansainvälisyyteen, luodaan verkostoja eri lajien ja harjoittelun osa-alueiden erityisosaajiin - kykyä toimia ryhmässä

Koulun hoitaminen omien kykyjen mukaan on tärkeää - tehdään suunnitelma urheiluakatemiaan siirtymisestä

Avainsanoja: ahkera ja sisukas harjoittelja, harjoittelu on hauskaa, tehtäväsuuntautuneisuus kasvaa, yhteenkuuluvaisuus mäkihyppyperheeseen

Sitoutuminen ammattimaiseen harjoitteluun ammattitaitoisessa valmennustiimissä

Lajitaitojen ja -toistojen harjoittaminen maksimissaan. Hyvää perustekniikkaa jalostetaan yksilöllisesti

Fyysinen harjoittelu korostuu.  Luodaan perusta kovalle tehoharjoittelulle

Kilpailemisen tavoitteena menestyminen myös kansainvälisesti

Koulun ja siiviilielämän eteenpäin vieminen harjoittelun ohessa

Haketuminen urheiluakatemian ja valmennuskeskuksen optimaalisiin olosuhteisiin

Avainsanoja: ammattimainen asenne, tinkimättömyys, nöyryys, joukkuepelaaja

Ammattimainen harjoittelu

Yksilöllisyys ja henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelussa ja kilpailemisessa

Harjoittelu tähtää urheilijan ominaisuuksien, vahvuuksien ja heikkouksien harjoittamiseen

Halu voittaa

Siiviilielämän ja urheilun jälkeisen elämän suunittelu

Huippu-urheilun lieveilmiöiden hallitseminen

Hyvän joukkuehengen ja yhteistyön merkitys

Avainsana: ammattimaisuus kaikessa tekemisessä   

Fyysis-motoriset ominaisuudet

Motoriset perustaidot hallinnassa - on käyttänyt kehoaan monipuolisesti

Hyvä tasapaino ja kokemusta suksilla / luistimilla liikkumisesta

Notkea

Hyvä liikenopeus ja etenkin liiketiheys

Kimmoisa

Yleistaitava - kaikki taidon osa-alueet hyvällä tasolla

Hyvä yleinen ja lajikohtainen liikkuvuus

Hyvä liikenopeus, liiketiheys ja räjähtävyys

Kimmoisa

Peruskestävyys tasolla, joka mahdollistaa riittävän viikoittaisen harjoitus- / liikuntamäärän eikä rajoita laadukkaitten taitotoistojen määrää

Yleistaitava - kaikki taidon osa-alueet hyvällä tasolla - ja lajin kannalta merkitsevimmät taidon osa-alueet erinomaisella tasolla

Hyvä yleinen- sekä lajikohtainen liikkuvuus

Hyvä liikenopeus, liiketiheys ja räjähtävyys

Kimmoisa

Peruskestävyys tasolla joka mahdollistaa riittävän viikoittaisen harjoitus- / liikuntamäärän eikä rajoita laadukkaitten taitotoistojen määrää

Tukilihaksiston toiminnallisuus ja hyvä lihastasapaino mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen harjoitettavuuden ⇒(extravideo harjoitteluun)

Yleistaitava - kaikki taidon osa-alueet hyvällä tasolla - ja lajin kannalta merkitsevimmät taidon osa-alueet erinomaisella tasolla

Hyvä yleinen- sekä lajikohtainen liikkuvuus

Hyvä nopeus, nopeusvoima

Kimmoisa

Antropometria - pituus, paino, rasvaprosentti (huipputasolla BMI yleensä alle 21 varusteiden kanssa)

Peruskestävyys tasolla, joka mahdollistaa riittävän viikoittaisen harjoitus- / liikuntamäärän eikä rajoita laadukkaitten taitotoistojen määrää

 .Tukilihaksiston toiminnallisuus ja hyvä lihastasapaino tehokkaaan harjoitettavuuden ja liikehallinnan taustalla

Yleistaitava - kaikki taidon osa-alueet hyvällä tasolla - ja lajin kannalta merkitsevimmät taidon osa-alueet erinomaisella tasolla

Hyvä yleinen- sekä lajikohtainen liikkuvuus

Hyvä nopeus, nopeusvoima ja riittävä voimataso

Kimmoisa

Antropometria - pituus, paino, rasvaprosentti (huipputasolla BMI yleensä alle 21 varusteiden kanssa)

Peruskestävyys tasolla, joka mahdollistaa riittävän viikoittaisen harjoitus- / liikuntamäärän eikä rajoita laadukkaitten taitotoistojen määrää

. Tukilihaksiston toiminnallisuus ja hyvä lihastasapaino tehokkaaan harjoitettavuuden ja liikehallinnan taustalla

 

Herkkyyskaudet

polttaa: Motoriset perustaidot

Lämpenee: Nopeus (hermotus), kimmoisuus, liikkuvuus, aerobinen peruskestävyys, voima (hermotus)

 

Herkkyyskaudet - avausta aiheesta

Polttaa: Yleistaidot, nopeus (hermotus), kimmoisuus, liikkuvuus, aerobinen peruskestävyys, voima (hermotus)

Lämpenee: Lajitaidot, lihaskestävyys

Polttaa: Lajitaidot, nopeus (hermotus), kimmoisuus, liikkuvuus, aerobinen peruskestävyys, voima (hermotus ja lihaskunto), motoriset perustaidot

Lämpenee: Nopeus (voima), maksimivoima

Polttaa: Nopeusvoima, aerobinen peruskestävyys, kimmoisuus, liikkuvuus

Perusvoiman ja maksimivoiman harjoittelu on optimaalisinta n. 1-2 vuotta kasvuhuipun jälkeen

Polttaa: Perus ja maksimivoiman harjoittelu on optimaalisinta noin 2 vuotta kasvuhuipun jälkeen, aerobinen kestävyys, kimmoisuus, liikkuvuus

Teema / Ikävuodet − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 19 19 ja yli
Henkinen profiili

Innostunut ja reipas harrastaja

Haluaa ja uskaltaa kokeilla omia rajojaan

Ei vaatimuksia varhaiselle menestymiselle / urheiluun omista lähtökohdista

Harjoituksissa ajatus mukana ⇒  ulkopuolisten häiriötekijöiden poissulkeminen

Innostunut ja reipas harrastaja

Haluaa kokeilla omia rajojaan

 

Ei vaatimuksia varhaiselle menestymiselle / urheiluun omista lähtökohdista

 

Kyky sietää epäonnistumisia

Oma halu, määrätietoisuus harjoitteluun

On kilpailuhenkinen, mutta tehtäväorientoitunut  ⇒ päähuomio omassa kehittymisessä

Kyky vastaanottaa valmennusta ja toimia ryhmässä

Kyky keskittyä, rentoutua ja sietää paineita

Terve itseluottamus ja positiivinen minäkuva rakentuu

Osaa suhtautua epäonnistumisiin rakentavasti

Oma halu, määrätietoisuus harjoitteluun

Terve itseluottamus ja positiivinen minäkuva vahvistuu

Keskittymis- ja rentoutusharjoitukset osana jokapäiväistä toimintaa

Mielikuvaharjoittelun hyödyntäminen ja vahvistaminen

Kyky vastaanottaa valmennusta

Kilpailuhenkinen ja voitontahtoinen

Yhteistyökykyinen

Analyyttinen omaa harjoitteluaan kohtaan mutta omaa kyvyn eläytyä lajisuoritukseen ja kilpailutilanteeseen ilman liiallista kontrollia

Menestyvät urheilijat ovat poikkeuksellisen hyviä tunnistamaan omat tarpeensa ja kuuntelemaan kehonsa viestejä. He osaavat erotella työn ja vapaa-ajan toisistaan. "Kun tehdään, niin tehdään täysillä. Kun ei tehdä, niin ei tehdä ollenkaan"

 

Määrätietoisuus ja sitoutuminen harjoitteluun

Terve itseluottamus ja vahva minäkuva

Keskittymis- ja rentoutusharjoitukset osana jokapäiväistä toimintaa

Mielikuvaharjoittelun hyödyntäminen ja vahvistaminen

Kyky vastaanottaa valmennusta

Kilpailuhenkinen ja voitontahtoinen

Yhteistyöhaluinen ja -kykyinen

Ottaa vastuun omasta tekemisestään

Analyyttinen omaa harjoitteluaan kohtaan mutta omaa kyvyn eläytyä lajisuoritukseen ja kilpailutilanteeseen ilman liiallista kontrollia

Harjoituskokonaisuuden ymmärtäminen

Ymmärretään mitä osa-alueita hyvään harjoitukseen kuuluu:

Harjoituksen kulku ⇒ alkuverryttely, harjoitus, loppuverryttely ja loppuyhteenveto

Toimintatavat harjoituksissa ⇒ keskitytään ja annetaan muille keskittymisrauha, epäonistuminen ei haittaa, parhaansa yrittäminen on tärkeintä, valmentajan kanssa saa jutella kaikista asioista rehellisesti ja avoimesti, valmentajan sanaa totellaan

Ymmärtää lajitekniikan keskeisimmät perusperiaatteet

Asianmukainen varustus harjoituksissa

Yhteisten pelisääntöjen luominen ja niiden noudattaminen

Ymmärretään harjoituskokonaisuuden laatutekijät ⇒ miksi mitäkin harjoitellaan ⇒ osaa toteuttaa omatoimiset kotiläksyharjoitteet

Ymmärtää harjoittelun, levon ja ravinnon yhteyden 

Ymmärtää, minkälainen on hyvä hyppy ja mitkä asiat vaikuttavat hypyn pituuteen

Opetellaan analysoimaan omaa harjoittelua, etenkin hyppäämistä

Opettellaan pitämään huolta omista varusteistaan

Ymmärtää eri ominaisuuksien harjoittamisen sisäiset laatutekijät

Tietää mitä laadukas harjoittelukokonaisuus pitää sisällään

Perustiedot urheilijan ravinnosta ja elämänrytmistä

Osaa antaa palautetta omasta harjoittelustaan ⇒ niin suoritustekniikasta kuin kehon tuntemuksista

Osaa asettaa tavoitteet harjoittelun eri osa-alueille yhdessä vamentajan kanssa

Ymmärtää millainen tehokas lajitekniikka on ja osaa suhteuttaa sen yksilölliseen tekniikkaansa, hallitsee oheisharjoittelun suoritustekniikat

Opettelee psyykkisten tekijöiden merkitystä harjoitteluun ja suoritukseen - mielen toiminnan tärkeimmät lainalaisuudet suhteessa lajin erityispiirteisiin

Täyttää harjoitus- sekä kilpailupäiväkirjaa  ⇒ osaa analysoida oman toiminnan vaikutuksia tuloksiin

Opettelee huoltamaan ja kehittämään omia varusteitaan

Ymmärtää laadukkaan harjoittelun henkilökohtaisella tasolla

Sisäistänyt ravinnon merkityksen / tunnistaa teholajien ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvät erityiskysymykset

Palaute omasta harjoittelusta, suoritustekniikasta ja kehon tuntemuksista syvenee

Osaa asettaa tavoitteet harjoittelun eri osa-alueille

Tehokkaan lajitekniikan syventäminen henkilökohtaisella tasolla

Psyykkisten tekijöiden merkityksen ymmärtäminen harjoittelussa ja lajisuorituksessa

Opettelee löytämään yksilöllisen taktiikan kilpailutilannekokonaisuuteen

PTS´n luominen

Huoltaa ja kehittää omia varusteitaan 

Tiedostaa ADT´n säännöt

Ymmärtää ammattimaisen harjoituskokonaisuuden

Tiedostaa asemansa ja vastuunsa osana joukkuetta

Harjoittelun kokonaismäärä ja painotukset

Huipulle päästäkseen tulee harjoitella ja liikkua vähintään 20 h viikossa. Harjoittelu on ympärivuotista

2 / 4 harjoittelua ja 2 / 4 omaehtoista leikkivää liikuntaa

Ohjatuissa harjoituksissa noin puolet lajia ja noin puolet monipuolista oheisharjoittelua. Ohjatut harjoitteet antavat vaikutteita omatoimiseen liikkumisen tueksi - kotiläksyinä taito- ja liikkuvuushaasteet

Opetellaan loikka- ja juoksutekniikat

noin 1000 hyppyä / kausi - hyppäminen painottuu oman ikäluokan kilpailumäkien kokoisiin mäkiin. Toisinaan elämyksiä isommista mäistä.

Harjoittelu juonnetaan herkkyyskausista

Huipulle päästäkseen tulee harjoitella ja liikkua vähintään 20 h viikossa

2 / 4 ohjattua harjoittelua 1 / 4 omatoimista tavoitteellista harjoittelua 1 / 4 omatoimista leikkivää liikuntaa

Ohjatuissa harjoituksissa lajitaitojen harjoittelu korostuu, eri ominaisuuksien harjoittelusta tulee johdonmukaisempaa noudatellen painopisteajattelua, monipuolisuus on edelleen kantava teema oheisharjoittelussa

Harjoitusohjelma yksilöllistyy

Opetellaan voimaharjoittelun suoritustekniikat

Opetukselliset teemat suunnitellusti mukana

noin 1000 hyppyä / kausi - hyppääminen painottuu oman ikäluokan kilpailumäkien kokoisiin mäkiin. Toisinaan elämyksiä isommista mäistä ja taitojen vahvistamista pienemmistä mäistä

Harjoittelu juonnetaan herkkyyskausista ja lajianalyysistä

Harjoittelun kokonaismäärä kasvaa hieman

Oheisharjoittelun viikottainen tuntimäärä 12 - 16

Lajiharjoittelun kokonaismäärä noin 1200 hyppyä kaudessa, harjoitusolosuhteita vaihdellen ( mäkien koko ja profiili )

Ohjatuissa harjoituksissa lajitaidon ja -määrän harjoittaminen maksimoituu, eri ominaisuuksien harjoittelu määrätietoisempaa

 

Voimaharjoittelu tulee olennaiseksi ominaisuusharjoitteeksi

Oheisharjoittelu jakson alkuvuosina edelleen monipuolista

Yksilöllisesti räätälöity harjoitusohjelma / vuosisuunnitelma

Leiritys osana eri harjoituskausien toteutusta

Oheisharjoittelun suhde lajiharjoitteluun kasvaa

Ohjatun ja omatoimisen harjoittelun painotus korostetusti laadussa

Lajiharjoittelun kokonaismäärä laskee n. 900 hyppyyn kaudessa, edelleen vaihdellen mäkien kokoa ja profiilia

Eri ominaisuuksien harjoittelussa teho ja suorituspuhtaus korostuu

Leiritys osana eri harjoituskausien toteutusta

Teema / Ikävuodet − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 19 19 ja yli
Tukitoiminnot - testaus, terveystarkastukset

Kouluterveydenhuolto

Eri ominaisuuksien testaamisen sijaan voidaan puhua motivaatiota ruokkivista harjoituskontrolleista ⇒

Tasapaino- / liikkuvuus- / nopeus- / ketteryys- / taitohaasteet tai liikuntapäiväkirjan ansiomerkkien kerääminen

Vauhti virkistää -kortti päivittäisen liikunnan ja ruutuajan seurantaan

 

Kouluterveydenhuolto

Kaksi kertaa kauden aikana:

kasvaurheilijaksi.fi perustestit

  • Elämänrytmi
  • Motivaatio
  • Fyysiset ominaisuudet
  • Liikkuvuus
  • Taitovalmiudet

Loikka- ja juoksutekniikan arviointi

Extravideo liikkuvuuteen

 

 

Kouluterveydenhuolto - biologisen iän arviointi

2-3 kertaa kaudessa:

kasvaurheilijaksi.fi perus- + pro testit

Lajikohtaisia tarkennuksia tarpeen mukaan:

Ravintopäiväkirja

Lajikohtainen liikkuvuus / lihastasapaino

Lajitekniikka-analyysi

Nopeusvoimaominaisuudet

Antropometria - kasvun säännöllinen seuraaminen

Tutustutaan lihashuollon tukitoimiin (hieronta / fysio)

Harjoitus- ja kilpailupäiväkirjaa täytetään ja valmentaja antaa siitä palautetta harjoitusjaksoittain - arvio kansainvälisen tason kehityskulusta

Kouluterveydenhuolto

Verikoe kaksi kertaa kaudessa, ennen harjoituskautta ja ennen kilpailukautta (pieni / suuri verenkuva)

Kasvaurheilijaksi.fi / ravintopäiväkirja

Yleinen ja lajikohtainen liikkuvuus / lihastasapaino

Maksimivoimatesti + nopeus - nopeusvoimaominaisuudet harjoitusjaksojen jälkeen sekä ennen kilpailukautta ja kauden päätavoitetta

Lajitekniikka-analyysi

Perusominaisuudet

Palautumisen seuranta - hermosto

 Antropometria

Hieronnan / fysioterapian tarpeet

Psyykkisen valmennuksen tukitoimet

Lääkäripalvelut ja hammashuolto

Säännölliset verikokeet

Testaus harjoitettavien ominaisuuksien painotuksien mukaisesti, kehitettävät - ylläpidettävät  

Yleinen ja lajikohtainen liikkuvuus / lihastasapaino

Maksimivoima

Nopeus - nopeusvoimaominaisuudet

Lajitekniikka-analyysi

Perusominaisuudet

Palautumisen seuranta - hermosto

Antropometria

Hieronnan / fysioterapian tarpeet

Psyykkisen valmennuksen tukitoimet 

Valintakriteerit - liiton ryhmiin, kilpailuihin

-

Valmennusryhmiin valitsemisessa merkitsee tässä polussa esille tuodut asiat kokonaisvaltaisesti, sekä yhtenä palasena myös kilpailulliset tulokset. Tärkeää on urheilijan hyvä harjoitettavuus polun vaatimusten mukaisesti.

Valmennusryhmiin valitsemisessa merkitsee tässä polussa esille tuodut asiat kokonaisvaltaisesti, sekä yhtenä palasena myös kilpailulliset tulokset. Tärkeää on urheilijan hyvä harjoitettavuus polun vaatimusten mukaisesti.

Edustustehtäviin valitaan samoin perustein, joskin viimeaikaiset kilpailutulokset ovat korostuneessa asemassa

Valmennusryhmiin valitaan pääosin päättyneen kauden kilpailutuloksista

Testitulosten seuranta, harjoitettavuus ja lajissa kehittymisen ennuste huomioitava

Vaikuttavana osana myös työmoraali ja asenne harjoittelussa

Edustustehtäviin valitaan viimeaikaisten kilpailutulosten ja tuloskunnon kehittymisen perusteella

Valmentajan harkinta ja tulosennuste, kilpailun merkitys urheilijan kehitystä ajatellen

Urheilijan näkemys

Näytöt sääntojenmukaisin varustein 

Valmennusryhmiin valitaan pääosin päättyneen kauden kilpailutuloksista

Testitulosten seuranta, harjoitettavuus ja lajissa kehittymisen ennuste huomioitava

Vaikuttavana osana myös työmoraali ja asenne harjoittelussa

Edustustehtäviin valitaan viimeaikaisten kilpailutulosten ja tuloskunnon kehittymisen perusteella

Valmentajan harkinta ja tulosennuste, kilpailun merkitys urheiljan kehittymistä ajatellen

Urheilijan näkemys

Näytöt sääntojenmukaisin varustein iiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kilpaileminen

Lajin kilpailut oman seuran ja piirin alueella / kavereiden kesken

Hopeasompa kausihuipentumana

Leireillä tapaat ystäviä lajin parista ja voit ottaa oppia kavereilta

Kilpaileminen monipuolisesti eri lajeissa

Kilpailemisen on tarkoitus olla hauskaa, tarjota monipuolisia kokemuksia, niin päonnistumisia kuin onnistumisia

Lajin kilpailut oman seuran ja piirin alueella / kansallinen kilpailusarja

Hopeasompa kausihuipentumana

Leireillä tapaat ystäviä lajin parista ja voit ottaa oppia kavereilta

Kilpaileminen monipuolisesti eri lajeissa

Kilpailemisen on tarkoitus olla hauskaa, tarjota monipuolisia kokemuksia, niin epäonnistumisia kuin onnistumisia

Kansallinen kilpailusarja

Hopeasompa

Ensimmäiset kansainväliset kilpailut kausihuipentumana - Fis youth-cup, PM-kilpailut

Kilpaileminen voi olla jo tavoitteellista, mutta tärkeintä on hakea hyviä oppimiskokemuksia

Tuloksellisia kriteerejä ei ole, kohtalainen menestyminen on kuitenkin tärkeää terveen itseluottamuksen rakentumiseksi

Tavoitteena oppia kilpailemaan huipulla

Kansallisessa kilpailusarjassa kilpaileminen ja oman ikäluokan SM-kilpailut

Kansainvälisellä tasolla PM-kilpailut, Nuorten MM-kilpailut, Nuorten Olympialaiset, FIS Cup, Continental Cup ja Maailman Cup

Kilpailupolku etenee johdonmukaisesti, tuloksellisesti kärjen tuntumassa, ennen seuraavalle tasolle siirtymistä

Kilpailemisen tavoitteena menestyminen, voittaminen

Oikeantasoiset kilpailut vahvistavat urheilijan itseluottamusta

SM-kilpailut, mahdolliset kotimaiset kilpailut

Kansainvälisellä tasolla kilpaillaan vielä Nuorten MM-kilpailuissa, Continental Cup´ssa ja Maailman Cup`ssa

Korkein kansainvälinen taso, MM-kilpailut, Olympialaiset ja Universiadit

Kilpailupolku etenee johdonmukaisesti, tuloksellisesti kärjen tuntumassa, ennen seuraavalle tasolle siirtymistä

Henkilökohtainen kilpailusuunnitelma tavoitteiden mukaisesti

Teema / Ikävuodet − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 19 19 ja yli
Roolit - vanhemmat, valmentaja, seura, liitto

Vanhemmat ovat omistautuneita lapsensa harrastukselle, ohjaavat lasta omalla esimerkillään fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan, tarjoavat lapselle mahdollisuuden kokea erilaisia urheilulajeja, osallistuvat lasten peleihin ja leikkeihin, tukevat ja rohkaisevat lapsen urheilemista, välttävät voittamisen ja normatiivisen menestymisen korostamista

Valmentaja on esikuva ja innostaja - tuntee lajin perusteet ja on perehtynyt lasten ohjaamiseen (Mäkikouluohjaajan koulutus)

Seuran rooli on tärkeä olosuhteiden ja toiminnan järjestäjänä - seura olemme kaikki ME toimijat

Lajiliiton tehtävä on edistää mäkihypyn tunnettavuutta, mäkikoulutoiminnan laatua (mäkikotka-akatemia) sekä antaa tietotaitoa paikallisten olosuhteiden kehittämiseen

Vanhempien rooli on kannustaa, kustantaa ja kuskata (kun etäsiyydet yli 5 km). Vanhemmat eivät valmenna tai osallistu harjoituksen kulkuun ellei niin ole erikseen sovittu

Valmentaja on kouluttautunut lajiliiton tasokoulutuksissa sekä perehtynyt lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteisiin - harjoituksissa ja kilpailuissa vain yksi valmentaja valmentaa kerralla

Seuran rooli on järjestää olosuhteita ja laaduksta päivittäisharjoittelua, sekä leirejä ja kilpailumatkoja

Lajiliiton rooli on edistää alueellista yhteistyötä, järjestää alueleirejä sekä tarjota sopiva kilpailuympäristö

Yhteinen linja valmennuksessa

Vanhempien rooli säilyy samankaltaisena - tärkeää on antaa lapselle tilaa kohdata haasteita itsenäisesti

Valmentaja on kouluttautunut lajiliiton tasokoulutuksissa sekä valmentamisen alalle soveltuvassa koulutukessa, on perehtynyt lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen erityiskysymyksiin, on perehtynyt valmennettaviinsa yksilöllisesti ja tuntee heidän tukiverkostonsa, huolehtii mediakasvatuksesta, vain yksi valmentaja valmentaa kerralla

Seuran rooli on järjestää olosuhteita ja laadukasta valmennusta, leirejä, kilpailumatkoja, tukitoimia

Lajiliiton rooli on tarjota valmennusryhmätoimintaa hyvän harjoitettavuuden omaaville urheilijoille, tarjota sopiva kilpailuympäristö, auttaa urheilija-valmentajaparia urheilun tausta-asioissa

Yhteinen linja valmennuksessa

Vanhempien rooli on tukea huippu-urheilijan elämää, rahoittaa harrastusta, kilpailemista, matkustamista

Valmentaja on kouluttautunut lajiliiton tasokoulutuksissa, sekä valmentamisen alalle soveltuvassa koulutukessa

Tuntee urheilijan taustat ja tukiverkoston, hyvä vuorovaikutus valmennusteamin sisällä

Erikoistuminen valmennuksen tietyille osa-alueille omien mieltymysten / osaamistarpeiden mukaisesti

Seuran rooli on järjestää olosuhteita ja laadukasta valmennusta, leirejä, kilpailumatkoja, tukitoimia ...

Lajiliiton rooli on tarjota valmennusryhmätoimintaa, paras mahdollinen harjoitus- ja kilpailuympäristö, auttaa urheilija-valmentajaparia urheilun tausta-asioissa (tukiverkosto) ja huolehtia mediakasvatuksesta

Yhteinen linja valmennuksessa 

Vanhempien rooli on tukea huippu-urheilijan elämää

 

Valmentaja on ammattitaitoinen, riittävän kokemuksen omaava

Tuntee urheilijan taustat ja tukiverkoston, hyvä vuorovaikutus valmennusteamin sisällä

Erikoistuminen valmennuksen tietyille osa-alueille omien mieltymysten / osaamistarpeiden mukaisesti

....Seuran rooli on järjestää olosuhteita ja laadukasta valmennusta, tukitoimia, auttaa urheilijan markkinoinnissa

Lajiliiton rooli on tarjota valmennusryhmätoimintaa, paras mahdollinen harjoitus- ja kilpailuympäristö, auttaa urheilija-valmentajaparia urheilun tausta-asioissa (tukiverkosto)

Yhteinen linja valmennuksessa