Muodostelmaluistelu


Vastuuhenkilöt: Penttinen, Mirjami.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet5 − 8 7 − 10 9 − 13 10 − 15 14 − 19 16 ja yli
Urheilijaprofiili

MUODOSTELMALUISTELUKOULU

TULOKKAAT

MINORIT

NOVIISIT

JUNIORIT

SENIORIT

Tekniset taidot
Sirklaus
Peruskaaret ja kolmoset
Kantakäännökset
Perusliukujen harjoittelu
Yksinluisteluliikkeistä peruspiruetit
Osaa luistella otteessa
Ei vielä omaa ohjelmaa
Molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoittelu
Pääpaino harjoittelussa yksilötaidoissa
Edelliset taidot pohjana, niiden osaamisen syventäminen
Harjoitteita monipuolisesti (askelvaade pysyy samana kuin muodostelmakoulussa)
Molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoitteleminen
Monipuoliset liukusarjoitteet
Yksinluisteluliikkeistä peruspiruetin variaatioiden harjoittelemista sekä hypähdyksiä
Kilpailuohjelma
Tulee osata muodostelmaluistelun perusalkuverryttelyt
Pääpaino harjoittelussa edelleen yksilötaidoissa
Osaa hyvin perusaskeleet
Harjoittelee myös vaikeamman tason askeleita
Molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoitteleminen
Yksinluisteluliikkeistä mukana harjoittelussa myös vaikeammat liikkeet, lähinnä kokeilun tasolla
Liukuja monipuolisesti
Vaikeamman tason elementtien harjoittelemista
Kilpailuohjelma
Harjoituksissa hyvä tasapaino yksilötaitojen ja ohjelman välillä (esim. 50/50)
Vaikeamman tason askeleet hallittava perustasolla ja -yhdistelmissä
Perusaskeleiden (kolmoset, kantakäännökset) variaatiot
Molempiin suuntiin/molemmilla jaloilla harjoittelminen
Hallitsee perusliut ja harjoittelee myös vaikeampia liukuja
Yksinluisteluliikkeiden koko "muodostelmaskaala"
Muodostelman perustaidot hallinnassa, osaa myös vaikeampia variaatioita
Vaativa kilpailuohjelma
Samoin kuin minoreissa harjoittelussa hyvä tasapaino yksilötaitojen ja ohjelman välillä (esim. 40/60)
Vaikeamman tason askeleiden harjoittelu monimuotoisesti
Perusaskeleita kerrataan edelleen (niiden hallinnan tulee olla helppoa)
Molempiin suntiin/molemmilla jaloilla harjoittelu
Kaikki liut hallittava riittävällä tasolla (läpimenon aste arvostelujärjestelmässä)
Yksinluisteluliikkeiden monipuolinen hallinta
Sekä helpommat että vaikeammat muodostelmalliset asiat hallinnassa
2 vaativaa kilpailuohjelmaa
Pääpaino keväällä yksilötekniikassa, loppukaudella ohjelmien harjoittelussa, 1 t / vko tekniikkaa koko ajan
Kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden monipuolinen hallinta
2 vaativaa kilpailuohjelmaa
Pääpaino keväällä yksilötekniikassa, loppukaudella ohjelmien harjoittelussa, 1 t / vko tekniikkaa koko ajan
Fyysiset taidot
Perumotoristen taitojen harjoittelu
Koordinaatioharjoittelu
Yleistaitavuutta tukeva liikunta (muut lajit, leikit, pelit) (lajiliikunnan osuus alle 18 t / vko)
Herkkyyskaudet huomioitava erityisesti suunniteltaessa kuntoharjoittelua eli liikkuvuus ja taito
Perusmotoriset taidot tärkeässä roolissa
Paljon liikkuvuusharjoittelua
Edelleen yleistaitavuutta tukeva liikunta (muut lajit, pelit, hyötyliikunta)
Herkkyyskaudet huomioitava erityisesti suunniteltaessa kuntoharjoittelua eli liikkuvuus ja taito
Perusmotoriset taidot tärkeässä roolissa
Paljon liikkuvuusharjoittelua
Ymmärtää liikunnallisuuden tärkeyden (lajiliikunnan osuus alle 18 t / vko) (muut perusmotorista kehittymistä tukevat harrastukset, ns. hyötyliikunta)
Kausi jaettu fysiikan osalta peruskunto-, kipailuun valmistavaan- ja kilpailukauteen
Kuntoharjoittelun tulee tukea kunkin osa-alueen vaadetta
Kesäharjoittelu tärkeässä roolissa peruskunnon rakentamisessa
Vartalonhallinnan harjoitteita paljon
Voimaharjoittelua vartalon omalla painolla
Paljon liikkuvuusharjoitteita
Verryttelyt ja palauttelut osana harjoittelua
Osaa oikean ruokavalion alkeet
Kausi jaettu fysiikan osalta peruskunto-, kilpailuun valmistavaan- ja kilpailukauteen
Kuntoharjoittelun tulee tukea kunkin osa-alueen vaadetta
Fyysisen valmentautumisen kokonaisuus tärkesässä roolissa, sillä ei enää aikaa muille harrastuksille
Kesäharjoittelu tärkeässä roolissa peruskunnon rakentamisessa
Vartalonhallinnan harjoitteita edelleen paljon
Voimaharjoittelua vartalon omalla painolla sekä kevyillä lisäpainoilla
Liikkuvuusharjoittelua yksilön mukaan joko ylläpitävästi tai kehittävästi
Verryttelyt ja palauttelut osana harjoittelua
Ruokavalion hallintaa jatketaan
Kausi jaettu fysiikan osalta peruskunto-, kilpailuun valmistavaan- ja kilpailukauteen
Kuntoharjoittelun tulee tukea kunkin osa-alueen vaadetta
Fyysisen valmentautumisen kokonaisuus tärkeässä roolissä, sillä ei enää aikaa muille harrastuksille
Kesäharjoittelu tärkeässä roolissa peruskunnon rakentamisessa
Yksilöllisyyden korostuminen fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä/ylläpidossa
Vartalonhallinnan harjoitteita edelleen paljon
Voimaharjoittelua painoilla
Verryttelyt ja palauttelut osana harjoittelua
Ruokavalion hallinta osana arkea
Teema / Ikävuodet5 − 8 7 − 10 9 − 13 10 − 15 14 − 19 16 ja yli
Taiteelliset taidot
Musiikkiluistelu
Peruskäsiliikkeiden harjoittelu
Musiikkiluistelu
Osaa yhdistää liikkeen musiikin tempoon ja rytmiin
Harjoittelee tulkintaa
Tanssiharjoittelua
 
 
Musiikkiluistelu
Luovuusharjoittelua maalla ja jäällä 
Tanssiharjoittelua 
Tulkinnan ja vartalonkäytön harjoittelua
 
 
 
 
Musiikkiluistelu
Luovuustehtäviä
Tanssiharjoittelua
Vartalonkäyttöharjoitteita perusaskelissa
Ohjelmassa jo selkeää/sovittua tulkintaa
Musiikkiluistelu
Luovuustehtävät
Tanssiharjoittelua
Ohjelmissa jo vahvaa tulkintaa, oma vastuu tämän harjoittelussa
Ohjelman rakenteessa vartalon ja tasojen käyttö huomioitu monipuolisesti
Musiikkiluistelu
Luovuustehtävät
Tanssiharjoittelua
Syvä ja monipuolinen tulkinta ohjelmassa
Vartalon ja tasojen käyttö kolmiulotteista sekä monipuolista
Lajitaidot
Osaa perusotteet
Osaa luistella pienissä riveissä/pareittain
Tietää peruselementit
Oppii tunnistamaan helppotahtisesta musiikista rytmin
Tuntee ja hahmottaa peruselementit helpoilla variaatioilla ja siirtymisillä
Rytmitajun vahvistamista
 
 
Muodostelmaälyn ja kuvioiden hahmottaminen tärkeässä roolissa
Rytmitajun vahvistaminen jatkuu
Syvennetään muodostelmaälyn vaadetta. Tällä tasolla luistelija osaa korjata omat virheensä, mutta ei välttämättä vielä näe omaa paikkaansa suhteessa muuhun joukkueeseen
Luistelijat alkavat opetella lajin sääntöjä
Osaa korjata omia ja muiden virheitä
Hallitsee vaikeimman tason elementit
Lusitelijat tuntevat lajin säännöt
Luistelijat osaavat analysoida omaa tekemistään
Hyvä muodostelmaäly
Osaa korjata omia ja muiden virheitä
Hallitsee vaikeimman tason elementit
Tuntee lajin säännöt
Osaa analysoida omaa tekemistään
Todella hyvä muodostelmaäly
Psyykkiset taidot
Positiivisen ilmapiirin tärkeyden ymmärtäminen
Rohkeus
Sitoutumisen aste matala
Ymmärtää positiivisen ilmapiirin tärkeyden oppimiselle
Rohkeus
Ymmärtää kannustuksen, joukkuehengen ja pelisääntöjen merkityksen
Sitoutumisen aste matala
Ymmärtää positiivisen ilmapiirin tärkeyden oppimiselle
Rohkeus
Psyykkinen valmentautuminen osana jokapäiväistä toimintaa
Itsetuntemuksen ja -luottamuksen opetteleminen
Pitää yllä joukkuehenkeä, toimii pelisääntöjen mukaan
Rakentaa pelisäännöt yhdessä muiden kanssa
Kilpailutilanteesta nauttiminen, pääpaino ei ole tuloksessa
Pelon voittaminen virheiden tekemisessä / niiden kohtaamisessa
Sitoutumista harjoitellaan ja sen taso nousee, joukkue jo melko tärkeä, henkilökohtainen tavoite ei vielä selkeä
Ymmärtää positiivisen ilmapiirin tärkeyden oppimiselle
Rohkeus
Psyykkinen valmennus osana jokapäiväistä toimintaa
Itsetuntemuksen ja -luottamuksen kehittäminen
Paineensietokyvyn kehittäminen
Murrosiän vaikeiden ilmiöiden avoin käsittely joukkueen ja valmentajan kanssa
Pitää yllä hyvää joukkuehenkeä
Noudattaa joukkueen pelisääntöjä
Nauttii kilpailutilanteesta
Pääpaino ei tuloksessa
Sitoutuminen vahvaa, joukkue isossa roolissa henkisesti
Henkilökohtainen tavoite selkiytyy
Ymmärtää positiivisen ilmapiirin tärkeyden oppimiselle
Rohkeus
Psyykkinen valmennus osana jokapäiväistä toimintaa
Itsetuntemus ja -luottamus vahvaa
Hyvä paineensietokyky 
Nauttii kilpailutilanteesta
Sitoutuminen vahvaa, joukkue isossa roolissa henkisesti
Henkilökohtainen tavoite selkeä ja ohjaa omaa toimintaa
Ymmärtää positiivisen ilmapiirin tärkeyden oppimiselle
Rohkeus
Psyykkinen valmennus osana jokapäiväistä toimintaa
Itsetuntemus ja -luottamus vahvaa
Hyvä paineensietokyky
Kilpailutilanteesta nauttiminen
Sitoutuminen vahvaa, joukkue isossa roolissa henkisesti
Henkilökohtainen tavoite todella vahva
Teema / Ikävuodet5 − 8 7 − 10 9 − 13 10 − 15 14 − 19 16 ja yli
Harjoittelumäärät
Jääharjoittelua 1-2 krt / vko (vain osa kenttää käytössä, osana luistelukoulua)
Oheiset 1 kertaa / vko
TUNTIMÄÄRÄT: (min.) jää 2 kertaa 45 min, oheiset 45 min
Jääharjoittelua 3 kertaa / vko (min. 2 kertaa / vko oma jää käytössä)
Lajioheiset 1 kertaa / vko
Kuntoharjoittelu 1 kertaa / vko
Tanssi/baletti 1 kertaa / vko
TUNTIMÄÄRÄT:  jää 3 kertaa 45 min, oheiset 3 kertaa 45 min
Jääharjoittelua 4-5 kertaa / vko
Lajioheiset 1 kertaa / vko
Kuntoharjoittelu 1 kertaa / vko
Tanssi/baletti/telinevoimistelu 1-2 kertaa / vko
Verryttely ja palauttelu mukaan harjoitusohjelmaan
TUNTIMÄÄRÄT: jää n. 5 t / vko, oheiset (mukana lämmittelyt/palauttelut) 5 t / vko
Jääharjoittelua 5-6 kertaa / vko
Lajioheiset 1 kertaa / vko
Kuntoharjoittelu 1 kertaa / vko
Tanssi/baletti/telinevoimistelu 2 kertaa / vko
Verryttelyt ja paulauttelut mukana harjoitusohjelmassa
Omatoimisena mm. venyttelyä
TUNTIMÄÄRÄT: jää 6-7 t / vko, oheiset 6 t / vko (mukana kaikki yhteistoiminta)
Jääharjoittelua 5-6 kertaa / vko
Lajioheiset 1 kertaa / vko
Kuntoharjoittelu 1-2 kertaa / vko
Tanssi/baletti 2-3 kertaa / vko
Omatoimisena mm. venyttelyä, lenkkeilyä
Ruokavalion hallintaa, levosta huolehtiminen jne.
TUNTIMÄÄRÄT: jää min. 8 t / vko, oheiset 8 t (mukana kaikki yhteistoiminta)
Jääharjoittelua 5-6 kertaa / vko
Lajioheiset 1 kertaa / vko
Kuntoharjoittelu 1-2 kertaa / vko
Tanssi/baletti 2-3 kertaa / vko
Omatoimisena mm. venyttelyä, lenkkeilyä
Ruokavaluion hallintaan, levosta huolehtiminen jne.
TUNTIMÄÄRÄT: jää 10-12 t / vko, oheiset 10 t (mukana kaikki yhteistoiminta)
Leirit ja tehopäivät

EI

Tehopäiviä omassa hallissa (riittävää tällä tasolla)
Kevät- ja kesäleirit päiväleirin muodossa
2-4 leiriä (sisältää päiväleirit omassa hallissa)
2-4 leiriä (sisältää ns. kesäleirit omassa hallissa)
Muutamia tehopäiviä tarpeen ja tilanteen mukaan
2-4 leiriä (sisältää kesäleirit omassa hallissa)
Muutamia tehopäiviä tarpeen ja tilanteen mukaan
2-4 leiriä (mukana mm. kesäleirit omassa jäähallissa
Muutamia tehopäiviä tarpeen ja tilanteen mukaan
Testaaminen

Ei testejä, ellei seurassa tehdä luistelukoulumerkkejä. Näillä testeillä ei vaikutuksia muodostelmaluistelijan kehitykselle

Leikin ja kisailun varjolla tehden 
 
 
 
Testaamisen tärkein tavoite asennekasvatus testaamista kohtaan
Testit keveyitä, ei rasittavia mm. spagaatitesti, vatsalihastesti jne.
Kuntotestit ja niiden seuranta
Ohjelmien katsastus (tuomarit ja tekniset)
Mahdollisia taitotestejä
Kuntotestit
Ohjelmien katsastus (tuomarit ja tekniset)
Mahdollisia taitotestejä
Kuntotestit
Ohjelmien katsastus (tuomarit ja tekniset)
Mahdollisia taitotestejä
Teema / Ikävuodet5 − 8 7 − 10 9 − 13 10 − 15 14 − 19 16 ja yli
Kilpaileminen

EI

2-3 kansallista kilpailua
Lisänä mahdollisia kutsukilpailuja
3 kansallista kilpailua
Mahdollisia kutsukilpailuja
Kilpailuja/esityksiä niin paljon, että kaikki pääsevät kokeilemaan mahdollisimman paljon kilpailemista/esiintymistä
3 SM-sarjan kilpailua
1 kv. kilpailu
1-2 kutsukilpailua
Myös noviiseissa hyvä saada kaikki esiintymään/kilpailemaan
3 SM-sarjan kilpailua
1-2 kv. kilpailua
Mahdollisesti junioreiden MM (Suomesta 2 edustajaa, kova kilpailu paikoista)
3 SM-sarjan kilpailua
2-3 kv. kilpailua
Mahdollisesti MM-edustus (Suomessa kova kilpailu kahdesta edustuspaikasta)
Valmentajan rooli
Valmentaja voi olla ohjaajatasoinen
Valmentajan/ohjaajan rooli vain tuntien vetämistä
Turvallisuuden huomioiminen harjoitteissa
Suunniteltava tunnit niin, että oppiminen lähtee oikeaan suuntaan eli päävalmentaja mielellään mukana luomassa isoja linjoja
Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta
Tunti- ja vuosisuunnitelmien teko
Turvallisen harjoitustavan opettaminen
Koreografian teon alkeiden osaaminen
Vanhempien opastaminen harrastukseen liittyvissä asioissa
Joukkueenjohdon kokoaminen ja heidän työkenttänsä selvittäminen
Kilpailuvalmentamisen alkeet, tavoitteen asettelu
Valmennustiimin muodostaminen
1-tason valmentaja tuntien vetäjänä
Päävalmentaja määrittää riittävän oppimisen tason/linjan
Kasvatusvastuu
Luo pelisäännöt ja käyttäytymismallit, opettaa joukkueessa toimimista
Urheilukasvatus jatkuu
Turvallisen harjoitustavan opettamista
Tunti- ja vuosisuunnitelmien teko
Koreografian teon hyvä osaaminen
Vanhempien opastaminen jatkuu, aloitetaan lajin vaatimusten selvittäminen
Joukkueenjohdon kokoaminen ja heidän työkenttänsä selvittäminen
Kilpailuvalmennus
Tavoitteen asettelu
Valmennustiimin muodostaminen
Vähintään 1-tason valmentaja tuntien vetäjänä, päävalmentaja luo valmennuksen linjan
Kasvatusvastuu, luo pelisäännöt ja kayttäytymismallit
Urheilullisuuden vahvistaminen
Tunti- ja vuosisuunnitelmien tekeminen
Koregrafian teon hyvä osaaminen
Vanhempien opastaminen jatkuu
Murrosiän ongelmien käsitteleminen mm. päihdekasvatus yhdessä vanhempien kanssa, yhteiset pelisäännöt
Joukkueenjohdon kokoaminen ja heidän työkenttänsä selvittäminen
Kipailuvalmentaminen
Tavoitteen asettelu
Jatkuva kouluttautuminen
Sitoutumisen aste korkea
Sääntöasiantuntemus
Valmennustiimin muodostaminen
Vähintään 2-tason valmentaja
Päävalmentajan oltava isommalla roolilla mukana valmennusksessa
Kasvatusvastuu, luo pelisäännöt, käyttäytymismallit, valvoo/ohjaa joukkueessa toimimista
Urheilullisuuden vahvistaminen
Tunti- ja vuosisuunnitelmien teko
Korografian teon vahva osaaminen
Joukkueenjohdon kokoaminen
Hyvä kilpailuvalmentaminen
Tavoitteen asettelu
Jatkuva kouluttautuminen
Sitoutumisen aste korkea
Sääntöasiantuntemus
Valmennustiimin muodostaminen
Mielellään päätoiminen valmentaja sekä ammattivalmentajataso
Luo pelisäännöt, käyttäytymismallit
Tunti- ja vuosisuunnitelmien teko
Jatkuva kouluttautuminen
Sitoutumisen aste korkea
Sääntöasiantuntemus
Joukkueenjohdon kokoaminen
Koreografian teon vahva osaaminen
Hyvä kilpailuvalmentaminen
Tavoitteenasettelu
Valmennustiimin muodostaminen
Ammattivalmentaja, päätoimisuus
Vanhemman rooli
Vanhemman rooli avainasemassa (kuljetus, varusteet, tukeminen, jopa motivoiminen)
Vanhemman vastuulla liikunnallisuuden kehittäminen, 1-2 kertaa / vko harjoituksia ei tarpeeksi perusliikunnallisuuden riittävälle kehittymiselle
Vanhemmat eivät puutu tunnin kulkuun
Vanhemman rooli avainasemassa kuten muodostelmaluistelukoulutasolla
Vanhemmalla tärkeä rooli liikunnallisuuden kehittämisessä, n. 3 kertaa / vko harjoituksia ei tarpeeksi perusliikunnallisuuden riittävälle kehittämiselle
Vanhempi kunnioittaa valmentamiseen/kilpailemiseen liittyvissä asioissa ja päätöksenteossa valmentajan näkemystä
 
Vanhemman rooli hiljalleen "pienenee"
KKKK eli kuljeta, kustanna, kannusta ja kuuntele
Hyvä yhteistyö valmentajan kanssa
Vanhempi kunnioittaa valmentamiseen/kilpailemiseen liittyvissä asioissa/päätöksenteossa valmentajan näkemystä
Ruokavalio täysin vanhemman vastuulla, heille jaetaan informaatiota terveellisestä urheilijan ruokavaliosta
Vanhempien vastuulla myös riittävä levon saanti
Samoin yleisen urheilullisuuden tukeminen
Vanhemmat hoitavat pääasiallisesti lapsen harrastukseen liittyvät asiat
KKKK eli kuljeta, kustanna, kannusta ja kuuntele
Hyvä yhteistyö valmentajan kanssa
Edelleen iso rooli urheilullisuuten kannustamisessa
Ruokavalio edelleen pitkälti vanhemman vastuulla
Vanhempien vastuulla riittävä levon saanti
KKKK eli kuljeta, kustanna, kannusta ja kuuntele
Hyvä yhteistyö valmentajan kanssa
Ruokavalio osittain vanhemman vastuulla (ainakin urheilijan toiveiden kuuntelu)
Vanhempien vastuulla osittain myös riittävän levon saanti
Yleinen urheilullisuuden tukeminen
Kustanna, kannusta ja tarvittaessa kuuntele
Hyvä tuki myös valmennustiimille
Kotona asuvien ruokavalion hoito osittain vanhempien vastuulla