Voimistelu, Kilpa-aerobic


Vastuuhenkilöt: Koljander, Tiina; Takala, Henni; Porola, Susanna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 9 − 11 12 − 14 15 − 17 18 ja yli
Ikäryhmän painopisteet

LAPSUUSVAIHE

 • Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syntyminen
 • Eri taitojen oppiminen leikin kautta (motoriset, sosio-emotionaaliset taidot)
 • Monipuolinen liikkuminen arjessa
 • Voimistelun perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioimine

LAPSUUSVAIHE

 • Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syntyminen
 • Eri taitojen oppiminen leikin kautta (motoriset, sosio-emotionaaliset taidot)
 • Monipuolinen liikkuminen arjessa
 • Voimistelun perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen

LAPSUUSVAIHE / VALINTAVAIHE

 • Lajirakkauden syventäminen ja innostus urheiluun kasvaa
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa
 • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen
 • Monipuolisen arkiliikunnan ja lajiharjoitusten välinen tasapaino
 • Lajitaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen

VALINTAVAIHE

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen

VALINTAVAIHE / HUIPPUVAIHE

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen

HUIPPUVAIHE

 • Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • Huippusuorituksen saavuttaminen
 • Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Fyysiset ominaisuudet ja kehittyminen -→ Lissu

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet-→ Lissu

 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisuus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu

Harjoittelu

Kaikkia osa-alueita tulee löytyä jokaisesta harjoituksesta 

Taito

 • Motoristen perustaitojen vahvistaminen
 • Laadun vaatiminen perusvoimistelussa
 • Lajiliikkeiden tekniikoihin tutustuminen
 • Taitoharjoittelun monipuolisuus, molemminpuolisuus ja runsas variointi
 • Lapsen luonnollinen liikkuminen tärkeänä osana taitojen kehittymistä (esim. juokseminen, hyppiminen, kiipeäminen, roikkuminen, tasapainottelu)
 • Kannustava ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi harjoituksissa ja kotona

Liikkuvuus 

 • Kehittämiseen ja harjoitteluun innostaminen
 • Molemminpuolisuuden huomioiminen tärkeää
 • Harjoittaminen perusliikkeiden kautta monipuolisesti (esim. taivutukset)
 • Laadun kokonaisvaltainen varmistaminen harjoittamisessa (puhtaat linjat, jalat, selkä, kädet)

Voima

 • Kehittämiseen ja harjoitteluun innostaminen
 • Harjoittaminen pelien ja leikkien kautta
 • Kehon kannatus erilaisissa liikkeissä ja pidoissa

Nopeus ja ketteryys

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu, liikenopeus ja -tiheys (esim. nopeat suunnanmuutokset, eri liikkumisen tasot, erilaiset alustat, välineet)
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja molemminpuolisesti

Kestävyys

 • Luonnollinen liikkuminen päivittäin
 • Harjoituskerran suunnittelu kokonaisuudessaan kestäyvyyttä kehittäväksi --> kesto, sisältö ja toiminnallisuus (lyhyet odottelut)

Tasapaino

 • Tasapainoilu erilaisilla alustoilla (silmät auki, silmät kiinni, yhdellä ja kahdella jalalla jne.)
 • Tasapainoharjoittelu leikin kautta

Fyysiset ominaisuudet ja kehittyminen -→ LISSULLE 

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet ja kehittyminen-→ Kysytään Lissulta 

 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisuus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu
 • Opetellaan taitoja leirillä oloa varten (yöpyminen ilman vanhempaa)

HARJOITTELU

Kaikkia osa-alueita tulee löytyä jokaisesta harjoituksesta

Taito

 • Motoristen perustaitojen vahvistaminen
 • Laadun vaatiminen perusvoimistelussa
 • Lajiliikkeiden tekniikoihin tutustuminen
 • Taitoharjoittelun monipuolisuus, molemminpuolisuus ja runsas variointi
 • Lapsen luonnollinen liikkuminen tärkeänä osana taitojen kehittymistä (esim. juokseminen, hyppiminen, kiipeäminen, roikkuminen, tasapainottelu)
 • Kannustava ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi harjoituksissa ja kotona

Liikkuvuus

 • Kehittämiseen ja harjoitteluun innostaminen
 • Molemminpuolisuuden huomioiminen tärkeää
 • Lajin vaatimien liikkuvuusliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen
 • Laadun kokonaisvaltainen varmistaminen harjoittamisessa (puhtaat linjat, jalat, selkä, kädet)

Voima

 • Mukana jokaisessa harjoituksessas
 • Kehittämiseen ja harjoitteluun innostaminen
 • Harjoittaminen pelien ja leikkien kautta
 • Lajin vaatimien voimaliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen
 • Keskivartalon voiman harjoittaminen tärkeää lajitekniikan kannalta

Nopeus ja ketteryys

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu, liikenopeus ja -tiheys (esim. nopeat suunnanmuutokset, eri liikkumisen tasot, erilaiset alustat, välineet)
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja molemminpuolisesti
 • Ponnistaminen, hypyt ja hyppelyt

Kestävyys

 • Luonnollinen liikkuminen päivittäin
 • Harjoituskerran suunnittelu kokonaisuudessaan kestäyvyyttä kehittäväksi --> kesto, sisältö ja toiminnallisuus (lyhyet odottelut)

Tasapaino

 • Tasapainoilu erilaisilla alustoilla ja ärsykkeillä (silmät auki, silmät kiinni, yhdellä ja kahdella jalalla jne.)
 • Tasapainoharjoittelu leikin kautta
 • Tasapainoharjoittelun sisällyttäminen monipuolisesti harjoituskertaan (lämmittely, taito- ja lajiharjoittelu, loppuverrytely)
 • Lajinomainen tasapainoharjoittelu käsillä ja jaloilla

   

FYYSINEN KEHITTYMINEN JA OMINAISUUDET -→ LISSULLE 

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET –> Kysytään Lissulta

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä ja onnistumisten kokeminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Lapsi oppii mallista
 • Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • Harjoittelun monipuolisus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Haluaa olla keskipisteenä
 • Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita
 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen
 • Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen
 • Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 • Harjoittelu mielummin ryhmässä kuin yksilönä
 • Omatoimisuuden opettelu kilpailu- ja leiritilanteissa
 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisuus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu

HARJOITTELU

Taito

 • Motoristen perustaitojen vahvistaminen
 • Laadun vaatiminen perusvoimistelussa
 • Monipuolinen lajitaitojen opettelu ja kehittäminen
 • Taitoharjoittelun monipuolisuus, molemminpuolisuus ja runsas variointi
 • Monipuolinen liikkuminen arjessa
 • Kannustava ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi harjoituksissa ja kotona

Liikkuvuus

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Kehittämiseen ja harjoitteluun innostaminen
 • Molemminpuolisuuden huomioiminen tärkeää
 • Lajin vaatimien liikkuvuusliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen
 • Laadun kokonaisvaltainen varmistaminen harjoittamisessa (puhtaat linjat, jalat, selkä, kädet)
 • Puhtaat linjat spagaateissa
 • Vastuskuminauhan hyödyntäminen liikkuvuusharjoittelussa

Voima

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Kehittämiseen ja harjoitteluun innostaminen
 • Lajin vaatimien voimaliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen, myös pelien ja leikkien kautta
 • Keskivartalon voiman harjoittaminen tärkeää lajitekniikan kannalta
 • Oman kehon painon hyödyntäminen voimaharjoittelussa (leuanvedot, kyykyt, punnerrukset, puolapuuvatsat jne.)
 • Kevyen lisäpainon tuominen mukaan voimaharjoitteluun suhteessa voimistelijan kokoon (nilkkapainot, rannepainot, vastuskuminauhat)

Nopeus ja ketteryys

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu, liikenopeus ja -tiheys (esim. nopeat suunnanmuutokset, eri liikkumisen tasot, erilaiset alustat, välineet)
 • Lajinomaisen nopeuden kehittäminen ja harjoittaminen (esim. siirtymiset ja askelsarjat)
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja molemminpuolisesti
 • Ponnistaminen, hypyt ja hyppelyt

Kestävyys

 • Monipuolinen liikkuminen lajiharjoittelun ulkopuolella (ulkopelit- ja leikit, arkiliikunta)
 • Kannustetaan aktiivisuuteen harjoituksissa (intensiteetin ylläpito, ei passiivista odottelua esim. ohjelmia harjoitellessa)

Tasapaino

 • Tasapainoharjoittelun sisällyttäminen monipuolisesti harjoituskertaan (lämmittely, taito- ja lajiharjoittelu, loppuverrytely)
 • Lajinomainen tasapainoharjoittelu käsillä ja jaloilla, myös leikin kautta
 • Tasapainoharjoittelu sekä kengät jalassa, että ilman

FYYSINEN KEHITTYMINEN JA OMINAISUUDET -→ LISSULLE 

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET –> Kysytään Lissulta

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä ja onnistumisten kokeminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Lapsi oppii mallista
 • Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • Harjoittelun monipuolisus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Haluaa olla keskipisteenä
 • Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita
 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen
 • Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen
 • Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 • Harjoittelu mielummin ryhmässä kuin yksilönä
 • Omatoimisuuden opettelu kilpailu- ja leiritilanteissa
 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisuus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu

HARJOITTELU

Taito

 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen kaikessa harjoittelussa
 • Laadun vaatiminen perusvoimistelussa
 • Monipuolinen lajitaitojen opettelu ja kehittäminen
 • Taitoharjoittelun monipuolisuus, molemminpuolisuus ja runsas variointi
 • Monipuolinen liikkuminen arjessa
 • Kannustava ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi harjoituksissa ja kotona

Liikkuvuus

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Kehittämisen ja harjoittelun syventäminen
 • Molemminpuolisuuden huomioiminen tärkeää
 • Lajin vaatimien liikkuvuusliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen
 • Laadun kokonaisvaltainen varmistaminen harjoittamisessa (puhtaat linjat, jalat, selkä, kädet)
 • Vastuskuminauhan hyödyntäminen liikkuvuusharjoittelussa

Voima

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Kehittämisen ja harjoittelun syventäminen
 • Lajin vaatimien voimaliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen
 • Keskivartalon voiman harjoittaminen tärkeää lajitekniikan kannalta
 • Oman kehon painon hyödyntäminen voimaharjoittelussa (leuanvedot, kyykyt, punnerrukset, puolapuuvatsat jne.)
 • Kevyen lisäpainon hyödyntäminen voimaharjoittelussa suhteessa voimistelijan kokoon (nilkkapainot, rannepainot, vastuskuminauhat)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeuden ja lajinopeuden asteittainen kehittäminen
 • Koordinaatioharjoittelu sisällyttäminen harjoitteluun (nopeat suunnanmuutokset ja liiketiheys)
 • Ponnistaminen ja alastulot, hypyt ja hyppelyt

Kestävyys

 • Monipuolinen liikkuminen lajiharjoittelun ulkopuolella (ulkopelit- ja leikit, arkiliikunta)
 • Kestävyysharjoittelun sisällyttäminen harjoitussuunnitelmaan
 • Kannustetaan aktiivisuuteen harjoituksissa (intensiteetin ylläpito, ei passiivista odottelua esim. ohjelmia harjoitellessa)

Tasapaino

 • Lajinomainen tasapainoharjoittelu käsillä ja jaloilla
 • Tasapainoharjoittelu sekä kengät jalassa, että ilman

FYYSINEN KEHITTYMINEN JA OMINAISUUDET -→ LISSULLE 

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET –> Kysytään Lissulta

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä ja onnistumisten kokeminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Lapsi oppii mallista
 • Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • Harjoittelun monipuolisus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Haluaa olla keskipisteenä
 • Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita
 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen
 • Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen
 • Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 • Harjoittelu mielummin ryhmässä kuin yksilönä
 • Omatoimisuuden opettelu kilpailu- ja leiritilanteissa
 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisuus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu

HARJOITTELU

Taito

 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen kaikessa harjoittelussa
 • Laadun vaatiminen kaikessa tekemisessä
 • Lajitaitojen intensiivinen harjoittaminen
 • Liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen

Liikkuvuus

 • Liikkuvuuden ylläpitäminen ja harjoittaminen jokaisessa harjoituksessa
 • Lajin vaatimien liikkuvuusliikkeiden harjoittaminen ja kehittäminen
 • Laadun kokonaisvaltainen varmistaminen harjoittamisessa (molemminpuolisuus)
 • Välineiden hyödyntäminen liikkuvuusharjoittelussa

Voima

 • Voimaharjoittelun monipuolisuuden ja määrän tarve kasvaa, mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Lajin vaatimien voimaliikkeiden harjoittaminen ja syventäminen
 • Lisäpainon hyödyntäminen voimaharjoittelussa

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeuden ja lajinopeuden ylläpito
 • Koordinaatioharjoittelun sisällyttäminen harjoitteluun (nopeat suunnanmuutokset ja liiketiheys)
 • Ponnistaminen ja alastulot, hypyt ja hyppelyt

Kestävyys

 • Kestävyysharjoittelun sisällyttäminen olennaisena osana harjoitussuunnitelmaa
 • Intensiteetin ylläpito harjoituksissa

Tasapaino

 • Lajinomaisen tasapainon harjoittaminen ja ylläpitäminen

 

FYYSINEN KEHITTYMINEN JA OMINAISUUDET -→ LISSULLE 

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET –> Kysytään Lissulta

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä ja onnistumisten kokeminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Lapsi oppii mallista
 • Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • Harjoittelun monipuolisus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Haluaa olla keskipisteenä
 • Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita
 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen
 • Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen
 • Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 • Harjoittelu mielummin ryhmässä kuin yksilönä
 • Omatoimisuuden opettelu kilpailu- ja leiritilanteissa
 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisuus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu

HARJOITTELU

Taito

 • Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • Liikkeiden jatkuva vaikeustason nostaminen ja ylläpito
 • Liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen

Liikkuvuus

 • Liikkuvuuden ylläpitäminen ja harjoittaminen jokaisessa harjoituksessa

Voima

 • Lajin vaatimien voimaliikkeiden harjoittaminen ja ylläpito

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeuden ja lajinopeuden ylläpito
 • Ponnistaminen ja alastulot, hypyt ja hyppelyt

Kestävyys

 • Kestävyysharjoittelu olennaisena osana harjoitussuunnitelmaa

Tasapaino

 • Lajinomaisen tasapainon harjoittaminen ja ylläpito
Lajitaidot

Dynaaminen ja staattinen voima

 • Haarapressi ja L-pressi
 • Punnerrustekniikka

Liikkuvuus ja tasapaino

 • piruetti, kukko, vaaka

Hypyt

 • kierroshyppy, kerähyppy, x-hyppy)Liikkuvuus

Akrobatia

 • Siltakaato, kärrynpyörän harjoittaminen
 • Päälläseisonta ja kulmakäsinseisonta

 

Musiikkiin liikkuminen ja hyödyntäminen leikeissä

 

Perusvoimistelu

 • Ryhti, kannatus ja ojennukset
 • Baletin asennot
 • Liikkeiden ja perusaskeleiden yhdistäminen musiikin tempoon
 • Askelikot, hyppelyt ja hypyt
 • Vartalon käyttö

Dynaaminen ja staattinen voima

 • Wenson-punnerrus
 • V-pressi ja monipuoliset siirtymiset eri asennoista presseihin
 • Keskivartalon voima (hallinta ja pito)

Liikkuvuus ja tasapaino

 • vertikaali

Hypyt

 • kerähyppy 1/1

Akrobatia

 • Kärrynpyörän variaatiot kohti arabialaista
 • Käsinseisonta
 • Kilpailtavan ikäsarjan liikkeiden täydellinen hallinta
 • Seuraavan ikäsarjan liikkeiden aktiivinen harjoittelu

Perusvoimistelu

 • Ryhti, kannatus ja ojennukset
 • Baletin perusliikkeet
 • Rytmin ja erilaisten liikekielten harjoittelu
 • Monipuoliset askelikot, hyppelyt ja hypyt puhtaalla tekniikalla
 • Monipuolinen vartalon, käsien ja pään käyttö koreografiassa
 • Kokonaisen kilpailuohjelman hallitseminen

Dynaaminen ja staattinen voima

 • Helikopteri
 • A-frame
 • Pressien pyörittämisen harjoittaminen

Liikkuvuus ja tasapaino

 • Illuusio

Hypyt

 • cossack, cossack 1/1, spagaattilinjan hypyt

Akrobatia

 • Perusakrobatiataitojen hallinta ja varioiminen (kärrynpyörä, käsiinseisonta, siltakaadot)
 • Räjähtävien akrobatialiikkeiden turvallinen harjoittaminen (flikki, arabialainen, puolivoltti, perhonen)

Kokoonpanot

 • Yhdessä tekemisen harjoittelu

 

 • Kilpailtavan ikäsarjan liikkeiden täydellinen hallinta
 • Seuraavan ikäsarjan liikkeiden aktiivinen harjoittelu
 • Lajiliikkeiden vaikeustason nosto

Perusvoimistelu

 • Monipuolisuus baletin harjoittelussa
 • Perusaskeleiden ja käsien monipuolinen variointi laadukkaasti
 • Koreografisen osaamisen vahvistaminen
 • Ilmaisun ja esiintymisen harjoittelu

Akrobatia

 • Akrobatiataitojen variointi

Kokoonpanot

 • Yhteistyöliikkeiden monipuolinen harjoittelu
 • Kilpailtavan ikäsarjan liikkeiden täydellinen hallinta
 • Lajiliikkeiden vaikeustason nostaminen
 • Yhteistyöliikkeiden monipuolinen harjoittelu ja vaikeustason nostaminen
 • Liikeyhdistelmien monipuolinen variointi
 • Nostotekniikoiden hallinta
 • Oman tyylin löytäminen ja koreografinen osaaminen
 • Huipputason liikkeiden hallinta
 • Keskittyminen omien vahvuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen
 • Oman tyylin kokonaisvaltainen ilmentäminen
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 9 − 11 12 − 14 15 − 17 18 ja yli
Harjoitusmäärät

Ohjatut harjoitukset

 • 1-2 krt/vk
 • 45-60 min kerralla

Muu liikkuminen

 • ulkoilu, pelit ja leikit, liikkuminen päiväkodissa ja esikoulussa
 • mahdollisimman monipuolista
 • Kokonaisliikuntamäärä/lepo -→ Lissu

Ohjatut harjoitukset

 • 2-3 krt/vk
 • 60 min kerralla

Muu liikkuminen

 • ulkoilu, pelit ja leikit, liikkuminen päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa
 • mahdollisimman monipuolista
 • Kokonaisliikuntamäärä/lepo -→ Lissu

Ohjatut harjoitukset

 • 3-5 krt/vk
 • 2-2,5h kerralla

Muu liikkuminen

 • ulkoilu, pelit ja leikit, liikkuminen koulussa
 • mahdollisimman monipuolista
 • Kokonaisliikuntamäärä/lepo -→ Lissu

Ohjatut harjoitukset (sisältäen oheistreenit)

 • 5-7 krt/vk
 • 2-3h kerralla

Muu liikkuminen

 • Arkiliikunta
 • Mahdollisimman monipuolista
 • Kokonaisliikuntamäärä 3h/päivä

Ohjatut harjoitukset (sisältäen oheistreenit)

 • 6-10 krt/vk
 • 2-3h kerralla

Muu liikkuminen

 • Arkiliikunta
 • Kehon huoltamisesta ja palautumisesta huolehtiminen
 • Mahdollisimman monipuolista
 • Kokonaisliikuntamäärä 3h/päivämuokkaa tätä

Ohjatut harjoitukset (sisältäen oheistreenit)

 • 6-10 krt/vk
 • 2-3h kerralla

Muu liikkuminen

 • Arkiliikunta
 • Kehon huoltamisesta ja palautumisesta huolehtiminen
 • Mahdollisimman monipuolista
 • Kokonaisliikuntamäärä 3h/päivämuokkaa tätämuokkaa tätä
Leiritys

Ei leiritoimintaa

Seuran oma leiritoiminta

 • treenipäivät 1-3 kertaa vuodessa
 • yhden yön leirit 1-2 kertaa vuodessa

Liiton leiritys

 • 3-4 leiriä vuodessa
 • 3-8 vrk vuodessa

Liiton leiritys

 • 3-5 leiriä / vuosi
 • 3-15 vrk / vuosi

Liiton leiritys

 • 3-5 leiriä / vuosi
 • 6-30 vrk / vuosi

Liiton leiritys 

 • 3-5 leiriä / vuosi
 • 6-30 vrk / vuosi
Suunnittelu ja organisointi

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennus toteutetaan kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Vanhempi mukana osassa harjoituksista

 

Tavoitteiden asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisa/tapahtumakalenteri huomioiden

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa

 

Tavoitteiden asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Ominaisuustavoitteiden määrittely kaudelle
 • Yksityiskohtaisen harjoitussuunnitelman laatiminen koko harjoitusryhmälle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa

Tavoitteiden asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen yksilöille ja kokoonpanoille
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 9 − 11 12 − 14 15 − 17 18 ja yli
Valmennus

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä. Lajista innostuminen ja lajirakkauden syttyminen.

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Ryhmäkohtainen harjoitussuunnitelma, jossa huomioituna myös yksilölliset erot (ikä- ja kehitystaso)
 • Harjoitussuunnitelma on laadittu tavoitteiden mukaisesti ja valmennus toteutuu suunnitelman pohjalta
 • Kokonaisliikuntamäärän toteutumisen ohjaaminen
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kokonaisliikuntamäärä
 • Ryhmässä toimiminen 
 • Valmennuksen seurannan mittarina käytetään lajin merkkisuoritusjärjestelmää
 • Valmentajan vertaisarviointi ja itsearviointi vuosittain

Ryhmäkoko

 • 10-15 voimistelijaa
 • 1-2  valmentajaa, vastuuvalmentaja ja apuvalmentaja

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä. Lajista innostuminen ja lajirakkauden syttyminen.

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Ryhmäkohtainen harjoitussuunnitelma, jossa huomioituna myös yksilölliset erot (ikä- ja kehitystaso)
 • Harjoitussuunnitelma on otettu jo huomioon pitkän tähtäimen tavoitteita ja valmennus toteutuu suunnitelman pohjalta
 • Kokonaisliikuntamäärän toteutumisen ohjaaminen 
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kokonaisliikuntamäärä
 • Ryhmässä toimiminen
 • Valmennuksen seurannan mittarina käytetään lajin merkkisuoritusjärjestelmää
 • Valmentajan vertaisarviointi ja itsearviointi vuosittain

Ryhmäkoko

 • 10-15 voimistelijaa
 • 1-2  valmentajaa, vastuuvalmentaja ja apuvalmentaja

JÄÄTIIN TÄHÄN

 

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista

Lajiharjoitusmäärät

 • Sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 3-4krt/ vko
 • 1,5-2,5h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

 • Sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • Sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan
 • 20h / viikko liikuntaa --> n. 3h/päivä

Leiritys

 • Miniringin leirit 4-5krt/ vuosi
 • Seuran omat leirit ja treenipäivät
 • Noin 10-20 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Pitkäntähtäimen-, kausi-, viiko- ja tuntisuunnitelma
 • Läsnäolon seuranta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huolehtimalla riittävästä liikuntamäärästä ja perustaitojen kehittymisestä
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • Noin 5 voimistelijaa/valmentaja

_____________________________________________________

Edellisessä 6-8

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä. Lajista innostuminen ja lajirakkauden syttyminen.

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Ryhmäkohtainen harjoitussuunnitelma, jossa huomioituna myös yksilölliset erot (ikä- ja kehitystaso)
 • Harjoitussuunnitelma on otettu jo huomioon pitkän tähtäimen tavoitteita ja valmennus toteutuu suunnitelman pohjalta
 • Kokonaisliikuntamäärän toteutumisen ohjaaminen
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kokonaisliikuntamäärä
 • Ryhmässä toimiminen
 • Valmennuksen seurannan mittarina käytetään lajin merkkisuoritusjärjestelmää
 • Valmentajan vertaisarviointi ja itsearviointi vuosittain

Ryhmäkoko

 • 10-15 voimistelijaa
 • 1-2  valmentajaa, vastuuvalmentaja ja apuvalmentaja

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja kilpailemiseen totuttautuminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen.

Lajiharjoitusmäärät

 • Sisältää laji- ja oheisharjoittelun
 • 4-5krt/ vko
 • 2-2,5h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

 • Sisältää koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset, pihapelit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • Sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan
 • 20h / viikko liikuntaa --> n.3h / päivä

Leiritys

 • Junnuringin leirit 5x vuodessa
 • UEG-leiri
 • Omat KV leirit/ muut seuran omat leirit
 • Noin 15-25 leiripäivää/ vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Pitkäntähtäimen-, kausi-, viiko- ja tuntisuunnitelma
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla oikeat lajitekniikat, kehonhallinta, kasvupyrähdys, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • Yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • Noin 5 voimistelijaa/valmentaja

Valmennus yksilöllistä ja vuoropuhelua. Harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää. Sisäisen motivaation vahvistaminen

Lajiharjoitusmäärät

 • Sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 5-8krt/ vko
 • 2-3h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

 • Sisältää koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms

Kokonaisliikuntamäärä

 • Sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan
 • 20h / viikossa liikuntaa --> n.3h päivässä

Leiritys

 • Junnuringin leirit 5x vuodessa
 • UEG-leiri
 • Omat KV-leirit/ muut omat leirit
 • Noin 15-25 leiripäivää/ vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Pitkäntähtäimen-, kausi-, viiko- ja tuntisuunnitelma
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta
 • Henkilökohtaisen harjoitus- ja kilpailusuunnitelman toteutus
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • Noin 5 voimistelijaa/valmentaja

 

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä. Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen ja huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailutilanteen hallinta.

Lajiharjoitusmäärät

 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 20-30h/vko
 • 2,5-3h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Leiritys

 • Sennuringin leirit 5x vuodessa
 • Omat KV-leirit
 • Seuran omat leirit
 • 20-30 leiripäivää vuodessa

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • Noin 4 voimistelijaa/ valmentaja
Kilpaileminen
 • Harjoittelu esiintymis- ja kilpailutilanteita varten seuran omissa tapahtumissa
 • Merkkisuoritustilaisuudet 
 • Harjoittelu esiintymis- ja kilpailutilanteita varten seuran omissa tapahtumissa
 • Stara ja lajin omat kilpailut
 • Kansalliset kilpailut
 • Kansainväliset seurakilpailut mahdollisuuksien mukaan
 • Kansalliset kilpailut ja SM-kilpailut
 • Kansainväliset avoimet seurakilpailut
 • World Age Group Competition -kilpailut
 • Kansalliset kilpailut ja SM-kilpailut
 • Kansainväliset avoimet seurakilpailut
 • World Age Group Competition -kilpailut
 • EM-kilpailut
 • Gymnasiadit
 • Kansalliset kilpailut ja SM-kilpailut
 • Kansainväliset avoimet seurakilpailut
 • Maailmacupit
 • EM-kilpailut
 • MM-kilpailut
 • European Games
 • Universiadit
Testit ja tarkastukset
 • Merkkisuoritukset 
 • Merkkisuoritukset 
 • Fyysiset ominaisuudet valmentajan testaamana
 • Terveystarkastus (kouluterveydenhuolto)
 • Ryhtitarkastus
 • Lajiliiketestit
 • Fysioterapeutin liikkuvuustestaus/ lihastasapainokartoitus
 • Voima-, nopeus- ja kestävyystestaus
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Ryhtitarkastus
 • Lajiliiketestit
 • Fysioterapeutin liikkuvuustestaus/ lihastasapainokartoitus
 • Voima-, nopeus- ja kestävyystestaus
  • Sykekynnysten selvittäminen
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Ryhtitarkastus
 • Lajiliiketestit
 • Fysioterapeutin liikkuvuustestaus/ lihastasapainokartoitus
 • Voima-, nopeus- ja kestävyystestaus
  • Sykekynnysten selvittäminen
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Ryhtitarkastus
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 9 − 11 12 − 14 15 − 17 18 ja yli
Tukitoimet
 • Perheiden tukeminen liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan omaksumisessa
 • Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa
 • Perheiden tukeminen liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan omaksumisessa sekä kilpailutoimintaan tutustuttaminen
 • Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

 • Fysioterapeutti
 • Baletinopettaja
 • Telinevoimisteluvalmentaja
 • Urheilulääkäri tarvittaessa
 • Joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, jne

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

 • Fysioterapeutti
 • Baletinopettaja
 • Telinevoimisteluvalmentaja
 • Urheilulääkäri tarpeen mukaan
 • Ravitsemusterapeutti
 • Urheilupsykologi
 • Joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat jne.

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

 • Fysioterapeutti
 • Baletinopettaja
 • Telinevoimisteluvalmentaja
 • Urheilulääkäri tarvittaessa
 • Ravitsemusterapeutti
 • Urheilupsykologi
 • Hieroja tarpeen mukaan
 • ADT-ohjaus
 • Joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, jne

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

 • Fysioterapeutti
 • Baletinopettaja
 • Telinevoimisteluvalmentaja
 • Urheilulääkäri
 • Urheilupsykologi
 • Ravitsemusterapeutti
 • ADT-ohjaus
 • Hieronta
 • Joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, jne
 • Valmennustiimin tukemiseen osallistuu lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea, valmennuskeskus ja yhteistyökumppanit
Valmentaja

 

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • Lasten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)
 • I-tason lajivalmentajakoulutus 

Rooli

 • Lapsen innostaminen voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena  
 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen
 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen 

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • Lasten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)
 • I-tason lajivalmentajakoulutus

Rooli

 • Lapsen innostaminen voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena
 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen
 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen

Osaaminen ja koulutus

 • Koulutettu ammattivalmentaja
 • II-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen
 • FIG-Academy Leve 1 koulutus
 • Ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • Osaa lajin perustaidot
 • Osaa soveltaa valmennuksessaan lasten valmennuksen perusteita
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina

Rooli

 • Luotettava aikuinen
 • Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmennustiimin johtajana toimiminen hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee lapsen kasvua urheilijaksi
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa

Osaaminen ja koulutus

 • Koulutettu ammattivalmentaja
 • II-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen
 • FIG-Academy Level 2 koulutus
 • Hallitsee lajitaidot ja tekniikat
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • Ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen

Rooli

 • Luotettava aikuinen ja positiivinen auktoriteetti
 • Roolimalli ja esikuva
 • Positiivinen, mutta vaativa
 • Valmennustiimin johtajana toimiminen hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun
 • Yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa

Osaaminen ja koulutus

 • Koulutettu ammattivalmentaja
 • III-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen
 • FIG-Academy Level 3 koulutus
 • Hallitsee lajitaidot ja tekniikat
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • Ymmärtää nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet

Rooli

 • Luotettava aikuinen ja positiivinen auktoriteetti
 • Roolimalli ja esikuva
 • Positiivinen, mutta vaativa
 • Valmennustiimin johtajana toimiminen hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi
 • Yhteistyö vanhempien ja koulun/ opiskelupaikan kanssa

Osaaminen ja koulutus

 • Koulutettu ammattivalmentaja
 • III-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen
 • FIG-Academy Level 3 koulutus
 • Hallitsee lajitaidot ja tekniikat
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • Hallitsee kokonaisvaltaisen valmennuksen

Rooli

 • Ammattitaitoinen ja avoin suhde voimistelijan ja valmentajan välillä
 • Roolimalli ja esikuva
 • Positiivinen, mutta vaativa
 • Aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen
 • Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin
 • Hyvä yhteistyö opiskelupaika/ työpaikan kanssa tärkeää
Voimistelijaksi kasvu ja arjen hallinta

 

''Oppii ja omaksuu'' - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen


Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja monipuolisesta arkiliikunnasta huolehtiminen

Voimistelijaksi kasvaminen

 • Voimistelun ilon löytäminen
 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Oppimisesta kiinnostuminen
 • Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • Ymmärrys harjoittelun merkityksestä oppimiselle
 • Ryhmän merkityksen kasvaminen
 • Kilpailutilanteiden opettelu

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
 • Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
 • Ajankäyttö vrk: uni 10h, liikunta 3h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Innostuu säännöllisestä lajiharjoittelusta
 • Kiinnostuu oppimisesta
 • Ryhmän merkitys kasvaa
 • Harjoitustilanteessa viihtyminen

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen
 • Ymmärtää terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon merkityksen urheilijana kehittymisessä
 • Urheilijan elämäntapa
 • Ajankäyttö vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen
 • Itsenäisempään harjoitteluun ja vastuun kantoon opetteleminen
 • Menestyksen halun kasvaminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
 • Sitoutuminen vuositasolla

"Kehittyy ja menestyy" - Voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen
 • Ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä
 • Ajankäyttö vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Valmentautuu tikimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
 • Kantaa vastuuta omasta valmentautumisestaan ja siihen liityvistä päätöksistä
 • Sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
 • Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien välillä
 • Kilpailemisesta nauttiminen
 • Mediakäyttäytymisen alkeet
 • Esimerkkiurheilijan profiilin omaksuminen

"Valloittaa ja voittaa" - kansainvälinen ura

Urheilullinen elämäntapa

 • Huippu-urheilijan elämäntapa
 • Ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä
 • Ajankäyttö vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen ja voimistelun ilo
 • Valmentautuu tikimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
 • Kantaa vastuuta omasta valmentautumisestaan ja siihen liityvistä päätöksistä
 • Sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
 • Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien välillä
 • Kilpailemisesta nauttiminen
 • Mediakäyttäytymisen esimerkillisesti
 • Esikuvana oleminen ja sen hallitseminen
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 9 − 11 12 − 14 15 − 17 18 ja yli
Kodin rooli

Kodin rooli

 • Päivittäisen monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Lajiin sitoutuminen vähintään koko kaudeksi kerrallaan
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö valmentajan kanssa
 • Tutustuminen seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • Kuljeta, kustanna, kannusta

Kodin rooli

 • Päivittäisen monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Lajiin sitoutuminen vähintään koko kaudeksi kerrallaan
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö valmentajan kanssa
 • Tutustuminen seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • Tutustuminen kilpailutoimintaan
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö valmentajan ja koulun kanssa
 • Tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö valmentajan ja koulun kanssa
 • Urheilua tukevan yläkoulun valitseminen
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Urheilija itsenäinen
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset
 • Auttaa nuorta rakentamaan toimivan päivärytmin lepoineen ja ruokailuineen
 • Yhteistyö valmentajan ja koulun kanssa
 • Tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet
 • Urheilulukion valinnassa tukeminen
 • Ymmärtää, kannustaa ja arvostaa voimistelijan huippu-urheilun hyväksi tekemiä valintoja
 • Taloudellinen tukija
 • Urheilija itsenäinen
 • Ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset
 • Yhteistyö valmentajan kanssa
 • Tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet
Koulu ja opiskelu

JÄTETÄÄN TYHJÄKSI

Yhteistyö koulun, kodin ja valmnnustiimin kanssa tärkeää

 • Liikuntapainotteinen alakoulu
 • Urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • Urheiluyläkoulu
 • Urheiluakatemia
 • Mahdollisuus aamuharjoituksiin 1-2x/ vko

Yhteistyö koulun/opiskelupaikan, kodin ja valmnnustiimin kanssa tärkeää

 • Urheiluyläkoulu
 • Urheilulukio
 • Urheiluakatemia
 • Mahdollisuus aamuharjoituksiin 1-3x/vko

Yhteistyö opiskelu-/ työpaikan, kodin ja valmentajan kanssa tärkeää

 • Urheilulukio
 • Opiskelun/ työelämän ja urheilun yhdistäminen
 • Urheiluakatemia
 • Mahdollisuus aamuharjoituksiin 1-3x/ vko
Seuran rooli

 

Seuran rooli

 • Positiivinen seurahenki
 • Avoin vuorovaikutus perheiden kanssa
 • Keskeinen rooli ongelmatilanteiden ratkaisemisessa
 • Laadukkaan ja turvallisen arkiharjoittelun varmistaminen
 • Valmentajan työn tukeminen ja mahdollistaminen
 • Yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden tahojen kanssa
 • Seuran perustehtävistä, kuten taloudesta ja hyvästä hallinnosta huolehtiminen
 • Voimistelijan vanhempien osallistaminen mukaan seuratoimintaan

Seuran rooli

 • Positiivinen seurahenki
 • Avoin vuorovaikutus perheiden kanssa
 • Keskeinen rooli ongelmatilanteiden ratkaisemisessa
 • Laadukkaan ja turvallisen arkiharjoittelun varmistaminen
 • Valmentajan työn tukeminen ja mahdollistaminen
 • Yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden tahojen kanssa
 • Seuran perustehtävistä, kuten taloudesta ja hyvästä hallinnosta huolehtiminen
 • Voimistelijan vanhempien osallistaminen mukaan seuratoimintaan

Seuran rooli

 • Positiivinen seurahenki
 • Avoin vuorovaikutus perheiden kanssa
 • Keskeinen rooli ongelmatilanteiden ratkaisemisessa
 • Laadukkaan ja turvallisen arkiharjoittelun varmistaminen
 • Valmentajan työn tukeminen ja mahdollistaminen
 • Yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden tahojen kanssa
 • Seuran perustehtävistä, kuten taloudesta ja hyvästä hallinnosta huolehtiminen
 • Voimistelijan vanhempien osallistaminen mukaan seuratoimintaan
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Urheilijoiden taloudellinen tukeminen
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Urheilijoiden taloudellinen tukeminen
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 9 − 11 12 − 14 15 − 17 18 ja yli
Liiton rooli

 

Liiton rooli

 • Laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • Tiedon jakaminen ja valmennusta tukevan materiaalin tuottaminen
 • Lajin kansallisen kilpailujärjestelmän kehittäminen
 • Lajin valmennus- ja testausjärjestelmän (merkkijärjestelmä) kehittäminen
 • Valmentajien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Kilpa-aerobicin imagon ja arvostuksen lisääminen

Liiton rooli

 • Laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • Tiedon jakaminen ja valmennusta tukevan materiaalin tuottaminen
 • Lajin kansallisen kilpailujärjestelmän kehittäminen
 • Lajin valmennus- ja testausjärjestelmän (merkkijärjestelmä) kehittäminen
 • Valmentajien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Kilpa-aerobicin imagon ja arvostuksen lisääminen

Liiton rooli

 • Laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • Tiedon jakaminen ja valmennusta tukevan materiaalin tuottaminen
 • Lajin kansallisen kilpailujärjestelmän kehittäminen
 • Lajin valmennus- ja testausjärjestelmän (merkkijärjestelmä) kehittäminen
 • Valmentajien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Järjestää liittovetoista leiritoimintaa
 • Kilpa-aerobicin imagon ja arvostuksen lisääminen

LAJIN PELISÄÄNNÖT

 • Laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • Olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
 • Kansainväliseen menestykseen pyrkivien seurojen tukeminen
 • Lajitoiminnan ja huippu-urheilun kehittäminen
 • Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (junnurinki)
 • Laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • Olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
 • Kansainväliseen menestykseen pyrkivien seurojen tukeminen
 • Lajitoiminnan ja huippu-urheilun kehittäminen
 • Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (junnurinki)
 • Laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
 • Olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
 • Kansainväliseen menestykseen pyrkivien seurojen tukeminen
 • Lajitoiminnan ja huippu-urheilun kehittäminen
 • Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (sennurinki)
Olosuhteet
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu koulujen saleissa
 • Mahdollisuus joidenkin telinevoimisteluvälineiden käyttöön (mm. patjat, trampoliini, penkit)
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu koulujen saleissa
 • Mahdollisuus joidenkin telinevoimisteluvälineiden käyttöön (mm. patjat, trampoliini, penkit)
 • Mahdollisuus tutustua lajin kisa-alustaan
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu koulujen saleissa
 • Mahdollisuus joidenkin telinevoimisteluvälineiden käyttöön (mm. patjat, trampoliini, penkit)
 • Mahdollisuus tutustua lajin kisa-alustaan
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu pääsääntöisesti joustoparketilla
 • Mahdollisuus telinesalin tai vastaavien välineiden käyttöön
 • Harjoittelu valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (Varalan Urheiluopisto)
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu joustoparketilla
 • Mahdollisuus telinesalin tai vastaavien välineiden käyttöön
 • Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • Harjoittelu valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (Varalan Urheiluopisto)
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu joustoparketilla
 • Mahdollisuus telinesalin tai vastaavien välineiden käyttöön
 • Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • Harjoittelu valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (Varalan Urheiluopisto)