Voimistelu, trampoliinivoimistelu


Vastuuhenkilöt: Rantanen, Marleena; Niemi, Eevakaisa; Porola, Susanna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 8 8 − 10 11 − 14 15 − 17 18 − 21 22 ja yli
Ikäryhmän painopisteet
 
Lapsuusvaihe
 • liikkumisesta ja urheilusta innostuminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä ja leikin kautta oppiminen
 
Lapsuusvaihe
 • lajirakkauden syttyminen
 • tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 
Valintavaihe
 • voimistelijan sisäisen motivaation tukeminen
 • harjoittelun määrän ja laadun lisääminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 
Valintavaihe
 • voimistelijan sisäisen motivaation tukeminen
 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • kilpaileminen nuorten arvokilpailuissa
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 
 
 • voimistelijan sisäisen motivaation tukeminen
 • liikevalikoiman laajentaminen ja vaikeusasteen nostaminen
 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • kilpaileminen arvokilpailuissa
 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 
Huippuvaihe
 • liikevalikoiman laajentaminen ja vaikeusasteen nostaminen
 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • huippusuorituksen saavuttaminen
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
Taidon kehittäminen, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

TAITO

 • liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • monipuolinen tasapainon kehittäminen
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

FYYSINEN KEHITTYMINEN

 • pituuskasvu ja painonnousu nopeaa
 • taidon oppiminen nopeaa
 • kehon mittasuhteet muuttuvat
 • hermoston kehittyminen nopeaa
 • motorinen kehittyminen voimakasta, hienomotoriikka ei kuitenkaan ole täysin kehittynyt

FYYSINEN HARJOITTELU

Liikkuvuus

 • liikkuvuusharjoittelun (passiivinen) aloittaminen

Nopeus

 • nopeuden ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Voima

 • voimaharjoittelu muun harjoittelun seassa
 • kehonhallinnan kehittäminen

Kestävyys

 • peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen ja niiden kautta itseluottamuksen ja rohkeuden lisääntyminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen
 • lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta
 • kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti
 • pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin
 • uudet tilanteet usein pelottavia

TAITO

 • perusakrobatian hallinta
 • harjoitteiden haastavuuden lisääminen ja variointi
 • vaivan näkeminen ja pitkäjänteisyyden lisääntyminen oppimisen taustalla
 • lajitekniikan ymmärtäminen ja havainnointi, asentojen hallinta lattialla
 • riittävät liikelaajuudet
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

FYYSINEN KEHITTYMINEN

 • suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • nivelsiteet vahvistuvat, luiden päät ovat edelleen rustomaiset
 • sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

FYYSINEN HARJOITTELU

Liikkuvuus

 • monipuolinen liikkuvuuden parantaminen
 • aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus

Nopeus

 • ketteryyden lisääminen
 • nopeuden ja reaktiokyvyn parantaminen leikeissä ja peleissä

Voima

 • monipuolinen kehonhallinnan ja lihaskoordinaation harjoittelu
 • lajinomainen voimaharjoittelu

Kestävyys

 • peruskestävyyden lisääminen pelein ja leikein
 • aerobista liikkumista vähintään 30-60 min/ pv

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET

 • positiivisten asioiden korostaminen
 • ohjeiden kuunteleminen ja toteuttaminen
 • ryhmässä toimimisen harjoittelu ja muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen, harjoittelurauhan antaminen
 • onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen ja rohkeuden lisääntyminen
 • salin pelisäännöt tulevat tutuiksi
 • turvallisuusasioiden opettelu ja havainnointi
 • keskittymiskyky kehittyy
 • oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa → päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta

TAITO

 • liikevalikoiman laajentaminen perustuu aiemmin opittuun
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavaan työhön
 • harjoitteiden runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukena
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

FYYSINEN KEHITTYMINEN

 • kasvupyrähdys alkaa → yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen vammojen ehkäisemiseksi
 • pienet lihasryhmät kehittyvät
 • kehon osien kasvu eriaikaista
 • keskushermosto on lähes täydellisesti kehittynyt

FYYSINEN HARJOITTELU

Liikkuvuus

 • lajinomaisen, hyvän passiivisen liikkuvuuden saavuttaminen
 • lajinomainen aktiivinen liikkuvuus
 • hyvä lihastasapaino

Nopeus

 • lajinomaiset nopeusharjoitteet
 • nopeustaitavuus

Voima

 • lajinomainen kesto- ja nopeusvoima
 • kasvupyrähdyksen aikana hyppäämisen kontrollointi
 • hyvä lihastasapaino

Kestävyys

 • kestävyyden lisääminen harjoitusmäärien nostoa, palautumista ja vammojen ennaltaehkäisyä varten
 • monipuolinen kestävyysharjoittelu

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET

 • positiivisuus tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • omatoimisuuden oppiminen
 • ryhmän vaikutus käyttäytymiseen huomattava
 • yhteistyökyky ja vastuuntuntoisuus lisääntyvät
 • psyykkisten taitojen kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen opetteleminen
 • keskittymistaitojen kehittyminen harjoituksissa ja kilpailuissa
 • kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitsemisen opetteleminen
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien opetteleminen

TAITO

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa perustuu aiemmin opittuun
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja  taitojen ylläpitäminen
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa (kuten välineet ja aistit)
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukena
FYYSINEN KEHITTYMINEN
 • kasvupyrähdys hidastuu
 • luuston kasvu jatkuu
 • hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät
FYYSINEN HARJOITTELU
 
Liikkuvuus
 • aktiivinen lajinomainen liikkuvuus
 • passiivisen liikkuvuuden ylläpito
 • hyvä lihastasapaino
Nopeus
 • lajinomainen nopeustaitavuus
Voima
 • lajinomainen kesto- ja nopeusvoima
 • hyvä lihastasapaino
Kestävyys
 • lajinomainen kestävyysharjoittelu
 • huoltava peruskestävyys palautumista ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyä varten myös lajiharjoitusten ulkopuolella
PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • kriittinen ajattelu on hyvin kehittynyttä
 • ryhmän vaikutus käyttäytymiseen edelleen suuri
 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallinta myös kv-kilpailuissa
 • itsearviointitaitojen kehittyminen

TAITO

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely perustuu aiemmin opittuun
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja taitojen ylläpitäminen
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa (kuten välineet ja aistit)
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukena
FYYSINEN KEHITTYMINEN
 • fyysisesti keho saavuttanut täyskasvuisuuden
FYYSINEN HARJOITTELU
 
Liikkuvuus
 • aktiivinen lajinomainen liikkuvuus
 • hyvä lihastasapaino
Nopeus
 • lajinomainen nopeustaitavuus
Voima
 • lajinomainen kesto-, nopeus- ja maksimivoima (myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla)
 • hyvä lihastasapaino
Kestävyys
 • lajinomainen kestävyysharjoittelu
 • huoltava peruskestävyys palautumista ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyä varten myös lajiharjoitusten ulkopuolella
PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • tarve itsenäisyyteen ja päätöksentekoon
 • kilpailuissa onnistuminen ja kilpailupaineiden hallinta
 • itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • halu itsensä kehittämiseen
 • urheilijan tulee olla vastuuntuntoinen ja hyväksyä oman toiminnan seuraukset
 • urheilijan arjen hallinta
 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

TAITO

 • vaikeimpien lajiliikkeiden oppiminenperustuu aiemmin opittuun
 • lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja taitojen ylläpitäminen
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa (kuten välineet ja aistit)
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukena
FYYSINEN HARJOITTELU
 
Liikkuvuus
 • aktiivinen liikkuvuus
 • hyvä lihastasapaino
Nopeus
 • lajinomainen nopeustaitavuus
Voima
 • lajinomainen kesto-, nopeus- ja maksimivoima (myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla)
 • hyvä lihastasapaino
Kestävyys
 • lajinomainen maksimikestävyys
 • huoltava peruskestävyys palautumista ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyä varten myös lajiharjoitusten ulkopuolella

PSYYKKISET JA SOSIAALISET OMINAISUUDET

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • urheilijan arjen hallinta
 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen
Lajitaidot
 • teknisesti oikeiden ja yksinkertaisten liikeratojen sekä vartalon asentojen harjoittelu
 • lajinomaisen tasapainon kehittäminen erilaisten leikkien ja lajinomaisten harjoitteiden avulla
 • lajinomaisten akrobatiataitojen harjoittelu maassa
 • liikkeistä mm. jännehypyn, kerähypyn, taittohypyn sekä volttipyörinnän perusteiden harjoittelu --> hyppy istumaan, selälleen ja vatsalleen
 • lyhyiden liikesarjojen ja -yhdistelmien harjoittelu, asemasarjan oppiminen
 • lajinomaisen tasapainon kehittäminen
 • hyppäämisen oikean tekniikan vahvistaminen ja hallinta
 • oikeiden liikeratojen vahvistaminen maassa, verkolla ja ilmassa
 • kierresuunnan varmistaminen
 • perusvoltit eri asennoissa (voltti taaksepäin ja barani), flying+barani ball out, lazy back+cody
 • kierre- ja kaksoisvolttien vaiheittainen harjoittelu
 • vastuun ottamisen opettelu omasta ja muiden harjoitusturvallisuudesta
 • rohkeuden lisääntyminen, itsensä voittaminen ja temppujen oppiminen lajinomaisten leikkien avulla
 • kansallisen luokkajärjestelmän 1. ja 2. lk liikkeiden hallinta ja suorittaminen sarjana
 • hyppykorkeuden lisääminen
 • suorituspuhtauden lisääminen
 • osaharjoitteiden kautta liikekokonaisuuksiin
 • kierre- ja tuplavolttien harjoittelu perustuen aiemmin opeteltuihin liikevaiheisiin 
 • kierteisten tuplavolttien opettelu vaiheittain
 • lajinomaiset leikit rohkeuden lisäämisen, itsensä voittamisen ja temppujen oppimisen takana
 • voimistelijan kierresuunnan varmistaminen
 • kansallisen luokkajärjestelmän 3. ja 4. luokkien sarjojen liikkeiden hallinta ja tekeminen sarjana
 • vaikeampien liikeyhdistelmien harjoittelu
 • hyppykorkeuden nostaminen
 • kilpailusarjan vaikeusasteen nostaminen
 • suorituspuhtauden lisääminen
 • vaikempien liikkeiden (tuplavolttien ja kierteisten tuplavolttien) ja liikeyhdistelmien harjoitteleminen
 • FIG B-luokan (4. luokan junioreiden) kilpailuvaatimusten hallitseminen ja tekeminen sarjana
 • kilpailusarjan vaikeusasteen nostaminen
 • hyppykorkeuden nostaminen
 • liikepuhtauden lisääminen edelleen
 • vaikempien liikeyhdistelmien hallinta ja lisääminen kilpailusarjaan
 • vaikeampien liikkeiden harjoittelu (mm. kolmoisvoltit)
 • kilpailusarjan vaikeusasteen nostaminen
 • hyppykorkeuden nostaminen
 • liikepuhtauden lisääminen ja ylläpito
 • vaikempien liikeyhdistelmien hallinta ja lisääminen kilpailusarjaan
 • vaikeampien liikkeiden harjoittelu
Teema / Ikävuodet − 8 8 − 10 11 − 14 15 − 17 18 − 21 22 ja yli
Valmennus

Harjoittelu on leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä. Voimistelija innostuu lajista ja lajirakkaus syttyy.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ

 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 1-3x / vko, 45-60min kerrallaan

MUU LIIKUNTA/ ULKOILU

 • sisältää pelit, leikit, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset 

KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ

 • 20h/ vko→ n. 3h/ päivä
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan
 • varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset, STM

LEIRITYS

 • vapaavalintaisia liikuntaleirejä ja harjoituspäiviä

SUUNNITTELU JA SEURANTA

 • valmennuksen tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta

RYHMÄKOKO

 • 4-6 lasta/ ohjaaja

Harjoittelu on leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ

 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 2-4x / vko n. 1,5-2h/kerta
MUU LIIKUNTA/ ULKOILU
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset
KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ
 • 20 h / vko --> n. 3h/ päivä
 • sisältää lajiharjoittelun sekä muun liikunnan

LEIRITYS

 • avoimet, kansalliset leirit
 • seuran omat leirit

SUUNNITTELU JA SEURANTA

 • valmennuksessa tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta

RYHMÄKOKO

 • 5 lasta/ ohjaaja

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta. Valmennus on yksilöllistä.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ
 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun, mm. akrobatian, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 4-6 krt / vko, noin 10-15 h / vko
MUU LIIKUNTA/ ULKOILU
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, omatoimisen liikunnan ja muut liikuntaharrastukset
KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ
 • 20 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun sekä muun liikunnan
LEIRITYS
 • seuran leirit
 • Voimisteluliiton valmennusringin leirit
SUUNNITTELU JA SEURANTA
 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta
 • murrosiän ja kasvupyrähdyksen huomioiminen ja loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen harjoittelun suunnittelussa (liikkuvuuden ja kehonhallinnan lisääminen, oheisharjoittelu, erilaisten iskujen monipuolinen variointi ja maksimaalisesti kuormittavien iskujen minimointi kasvupyrähdyksen aikana)
RYHMÄKOKO
 • 3-5 voimistelijaa

Vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien harjoittaminen sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. Yhteistyö muiden valmentajien ja asiantuntijoiden kanssa. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta. Valmennus on yksilöllistä.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ
 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten akrobatian, baletin, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 5-8 krt / vko, noin 12-18 h / vko
MUU LIIKUNTA/ ULKOILU
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut, omatoimisen liikunnan ja muut liikuntaharrastukset
KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ
 • 20-25 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun sekä muun liikunnan
LEIRITYS
 • seuran leirit
 • kansainväliset lajileirit
 • Voimisteluliiton valmennusringin leirit
SUUNNITTELU JA SEURANTA
 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta
 • kasvupyrähdyksen huomioiminen ja loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen harjoittelun suunnittelussa
RYHMÄKOKO
 • 3-5 voimistelijaa

Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen sekä huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta ja kilpailutilanteen hallitseminen.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ
 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten akrobatian, baletin, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 6-8 krt / vko, noin 15-20 h / vko
MUU LIIKUNTA/ ULKOILU
 • sisältää ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset sekä omatoimisen liikunnan
KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ
 • 20-30 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun sekä muun liikunnan
LEIRITYS
 • seuran leirit
 • kansainväliset lajileirit
 • Voimisteluliiton valmennusringin leirit
SUUNNITTELU JA SEURANTA
 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta
 • kuormituksen ja palautumisen seuranta
RYHMÄKOKO
 • 3-5 voimistelijaa

Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen sekä huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta ja kilpailutilanteen hallitseminen.

LAJIHARJOITUSMÄÄRÄ
 • sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten akrobatian, baletin, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn
 • 7-10 krt / vko, noin 16-25 h / vko
MUU LIIKUNTA/ ULKOILU
 • sisältää ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset sekä omatoimisen liikunnan
KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ
 • 25-30 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun sekä muun liikunnan
LEIRITYS
 • seuran leirit
 • kansainväliset lajileirit
 • Voimisteluliiton valmennusringin leirit
SUUNNITTELU JA SEURANTA
 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta
 • kuormituksen ja palautumisen seuranta
RYHMÄKOKO
 • 3-5 voimistelijaa
Kilpaileminen
 • Voimistelu Asema
 • kilpailemisen harjoittelu ja sen aloittaminen
 • Voimistelu Asema
 • kilpaileminen kansallisen luokkajärjestelmän 1. ja 2. luokissa
 • kilpaileminen kansallisen luokkajärjestelmän 3. ja 4. luokissa
 • SM-kilpailut alle 14-v. sarjassa
 • PM-kilpailu alle 14-v. sarjassa
 • kv kilpailut (esim. Frivolten Cup, WAGC)
 • kilpaileminen kansallisen luokkajärjestelmän 4. luokassa (juniorit)
 • SM-kilpailut (juniorit)
 • kv arvokilpailut (EM, WAGC)
 • muut kv kilpailut
 • kilpaileminen kansallisen luokkajärjestelmän 4. luokassa (seniorit)
 • SM-kilpailut (seniorit)
 • kv arvokilpailut (MM)
 • EM-kilpailussa kilpaileminen (alle 21v. luokka)
 • maailman cup
 • muut kv kilpailut
 • kilpaileminen kansallisen luokkajärjestelmän 4. luokassa (seniorit)
 • SM-kilpailut (seniorit)
 • kv arvokilpailut (EM, MM, Olympialaiset)
 • maailman cup
 • muut kv kilpailut
Testit ja tarkastukset
 • terveystarkastus (neuvola, kouluterveydenhuolto)

Testauksen tavoitteena on harjoittelun optimointi ja terveenä pysyminen ennen murrosikää.

 • fyysiset ominaisuudet
 • ryhtitarkastus
 • lihastasapaino
 • koulun terveystarkastukset
 

Testaus antaa tietoa lajissa kehittymisestä sekä yksilöllisistä kehittymistarpeista. Tavoitteena on harjoittelun optimointi ja terveenä pysyminen murrosiän alkaessa.

 • fyysiset ominaisuudet
 • lajiliike- ja -tekniikkatestit
 • ryhtitarkastus
 • lihastasapainokartoitus
 • koulun terveystarkastukset

Testaus antaa tietoa lajissa kehittymisestä ja yksilöllisistä kehittymistarpeista. Tavoitteena on harjoittelun optimointi sekä terveenä pysyminen murrosiän jatkuessa ja harjoitusmäärän noustessa.

 • fyysiset ominaisuudet
 • lihastasapainotestit
 • kuormituksen ja palautumisen seuranta
 • urheilijan terveystarkastus

Testaus antaa tietoa yksilöllisistä kehittymistarpeista. Tavoitteena on harjoittelun optimointi ja terveenä pysyminen harjoittelun intensiteetin noustessa sekä tulosten maksimointi.

 • fyysiset ominaisuudet
 • lihastasapainotestit
 • kuormituksen ja palautumisen seuranta
 • urheilijan terveystarkastus

Testaus antaa tietoa yksilöllisistä kehittymistarpeista. Tavoitteena on harjoittelun optimointi ja terveenä pysyminen sekä tulosten maksimointi.

 • fyysiset ominaisuudet
 • lihastasapainotestit
 • kuormituksen ja palautumisen seuranta
 • urheilijan terveystarkastus
Teema / Ikävuodet − 8 8 − 10 11 − 14 15 − 17 18 − 21 22 ja yli
Tukitoimet
 • liikunnallisista ja terveellisistä elämäntavoista viestittäminen perheille
 • terveydenhoitaja ja lääkäri
 • liikunnallisista ja terveellisistä elämäntavoista viestittäminen perheille
 • lääkäri ja terveydenhoitaja
 • tarvittaessa urheilulääkäri tai fysioterapeutti
 • urheilulääkäri
 • fysioterapeutti
 • ravitsemusasiantuntija
 • ADT-ohjaus
 • urheilulääkäri
 • fysioterapeutti/ hieroja
 • ravitsemusasiantuntija
 • ADT-ohjaus
 • urheilulääkäri
 • fysioterapeutti/ hieroja
 • ravitsemusasiantuntija
 • ADT-ohjaus
 • urheilupsykologi
 • mediakoulutus

Voimisteluliitto, Olympiakomitea, urheiluakatemiat ja yhteistyökumppanit

 • urheilulääkäri
 • fysioterapeutti/ hieroja
 • ravitsemusasiantuntija
 • ADT-ohjaus
 • urheilupsykologi
 • mediakoulutus
Voimisteluliitto, Olympiakomitea, urheiluakatemiat ja yhteistyökumppanit
Valmentaja

OSAAMINEN JA KOULUTUS

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin perusteiden hallitseminen
 • lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • motivoitunut kouluttautumaan
 • oman toiminnan arviointi ja valmentajana kehittyminen
 • koulutettu valmentaja; Jumppakoulu -koulutus tai vastaava liikunta-alan koulutus
 • Lajitaidon peruskoulutus (I-taso)

ROOLI

 • luotettava aikuinen
 • huolehtii harjoituksen turvallisuudesta
 • innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen
 • esikuva
 • avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa, hyvä tiedonkulku

OSAAMINEN JA KOULUTUS

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin perusteiden hallitseminen
 • lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • herkkyyskausien merkityksen ymmärtäminen ja niiden harjoittelulle asettamien vaatimusten tiedostaminen
 • motivoitunut kouluttautumaan
 • oman toiminnan arviointi ja valmentajana kehittyminen
 • koulutettu valmentaja
 • Lajitaidon peruskoulutus (I-taso)
ROOLI
 • tukee terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin
 • luotettava aikuinen ja esikuva
 • huolehtii harjoituksen turvallisuudesta
 • innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • voimistelijan kilpailuluokan suunnittelu yhteistyössä voimistelijan kanssa
 • avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja huoltajiin, hyvä tiedonkulku

OSAAMINEN JA KOULUTUS

 • lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • herkkyyskausien merkityksen ymmärtäminen ja niiden harjoittelulle asettamien vaatimusten tiedostaminen
 • murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäiseminen
 • motivoitunut kouluttautumaan
 • oman toiminnan arviointi ja valmentajana kehittyminen
 • lajivalmentajan jatkokoulutus (II-taso)
 • kansainväliset koulutukset ja leiritykset
ROOLI
 • luotettava aikuinen, positiivinen auktoriteetti
 • roolimalli ja esikuva
 • innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun
 • asenteeltaan positiivinen, mutta vaativa
 • tukee urheilijaa murrosiässä ja urheilijaksi kasvamisessa
 • tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • voimistelijan tasonmukaisen kilpailuluokan suunnittelu yhteistyössä voimistelijan kanssa
 • yhteistyö muiden valmentajien ja ammattilaisten kanssa
 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, huoltajiin ja koulumaailmaan

OSAAMINEN JA KOULUTUS

 • nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun opettamisen hallitseminen
 • herkkyyskausien merkityksen ymmärtäminen ja niiden harjoittelulle asettamien vaatimusten tiedostaminen
 • murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäiseminen
 • motivoitunut kouluttautumaan
 • oman toiminnan arviointi ja valmentajana kehittyminen
 • lajivalmentajan jatkokoulutus (II-taso), FIG-akatemiat
 • kansainväliset koulutukset ja leiritykset
ROOLI
 • ammattitaitoinen ja avoin suhde valmentajan ja voimistelijan välillä
 • luotettava aikuinen, positiivinen auktoriteetti
 • roolimalli ja esikuva
 • innostaa ja kannustaa  tavoitteelliseen harjoitteluun
 • positiivinen, mutta vaativa
 • tukee urheilijaa murrosiässä ja urheilijaksi kasvamisessa
 • voimistelijan itsetunnon kasvun tukeminen
 • voimistelijan kilpailuluokan suunnittelu yhteistyössä voimistelijan kanssa
 • tukeminen ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa
 • yhteistyö muiden valmentajien ja ammattilaisten kanssa
 • avoimet ja luottamukselliset välit huoltajiin ja opiskelupaikkaan

OSAAMINEN JA KOULUTUS

 • erittäin hyvä lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun hallitseminen
 • aikuisiän tuomien muutosten huomioiminen harjoittelussa
 • drop outin ehkäiseminen
 • motivoitunut kouluttautumaan
 • oman toiminnan arviointi ja valmentajana kehittyminen
 • lajivalmentajan jatkokoulutus (II-taso), FIG-akatemiat
 • kansainväliset koulutukset ja leiritykset
ROOLI
 • ammattitaitoinen ja avoin suhde valmentajan ja voimistelijan välillä
 • luotettava aikuinen, positiivinen auktoriteetti ja esikuva
 • voimistelijan itsetunnon kasvun tukeminen
 • aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja tukeminen huippu-urheilijaksi kasvamisessa
 • kannustaminen suunnitelmalliseen harjoitteluun ja sen seurantaan
 • tukeminen ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa
 • ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin
 • kilpailumenestyksen merkityksen ymmärtäminen suhteessa "laji-ikään"
 • yhteistyö muiden valmentajien ja ammattilaisten kanssa
 • hyvä suhde opiskelupaikkaan

OSAAMINEN JA KOULUTUS

 • erittäin hyvä lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun hallitseminen
 • aikuisen urheilijan kokonaisvalmennuksen ymmärtäminen
 • aikuisiän tuomien muutosten huomioiminen harjoittelussa
 • drop outin ehkäiseminen
 • motivoitunut kouluttautumaan
 • oman toiminnan arviointi ja valmentajana kehittyminen
 • lajivalmentajan jatkokoulutus (II-taso), FIG-akatemiat
 • kansainväliset koulutukset ja leiritykset
ROOLI
 • ammattitaitoinen ja avoin suhde valmentajan ja voimistelijan välillä
 • luotettava aikuinen, positiivinen auktoriteetti
 • voimistelijan itsetunnon kasvun tukeminen
 • aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja tukeminen huippu-urheilijaksi kasvamisessa
 • tukeminen suunnitelmallisessa harjoittelussa ja sen seurannassa
 • tukeminen ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa
 • ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin
 • kilpailumenestyksen merkityksen ymmärtäminen suhteessa "laji-ikään"
 • yhteistyö muiden valmentajien ja ammattilaisten kanssa
 • hyvä suhde opiskelupaikkaan
Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

"Kokeilee ja innostuu" -aktiivinen voimistelu-uran aloitus

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA

 • terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen
 • ajankäyttö/ vrk: uni 10h, liikuntaa 2-3h
 • ruokailukerrat 5-7x

HUIPPU-URHEILIJAKSI KASVAMINEN

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • voimistelun ilon löytäminen
 • lajileikeistä innostuminen
 • ryhmässä toimimaan oppiminen

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA

 • urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
 • terveellinen ruokavalio, riittävä lepo ja arkiliikunta
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

HUIPPU-URHEILIJAKSI KASVAMINEN

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • säännöllisestä lajiharjoittelusta kiinnostuminen
 • oppimisesta innostuminen
 • pitkäjänteisyys harjoittelussa
 • tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen
 • harjoittelun merkityksen ymmärtäminen oppimisen lähtökohtana
 • kilpailemisen opetteleminen
 • harjoituskavereiden merkitys kasvaa

”Harjoittelee ja kilpailee” -kilpaurheilijaksi kasvaminen

URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

 • urheilijan elämäntapa
 • terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

HUIPPU-URHEILIJAKSI KASVAMINEN

 • harjoittelusta nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen
 • itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • ryhmän ja ystävien tärkeän merkityksen tunnistaminen
 • menestymishalun kasvaminen
 • opettelu palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen
 • säännölliseen kilpailemiseen tottuminen

”Kehittyy ja menestyy” -voittamaan oppiminen

URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

 • urheilijan elämäntapa
 • terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

HUIPPU-URHEILIJAKSI KASVAMINEN

 • harjoittelusta nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • laadukkaan harjoittelun merkityksen tiedostaminen
 • itsenäisen harjoittelun lisääntyminen
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • menestymishalun kasvaminen
 • säännölliseen kilpailemiseen tottuminen
 • kilpailemisesta nauttiminen
 • tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

”Kehittyy ja menestyy” -voittamaan oppiminen

URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

 • urheilijan elämäntapa
 • terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

HUIPPU-URHEILIJAKSI KASVAMINEN

 • huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • vastuun kantaminen systemaattisesta ja tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • onnistumiseen ja menestymiseen uskominen
 • kilpailemisesta nauttiminen
 • tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

”Valloittaa ja voittaa” -kansainvälinen ura

URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

 • urheilijan elämäntapa
 • terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

HUIPPU-URHEILIJAKSI KASVAMINEN

 • huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • vastuun kantaminen systemaattisesta ja tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • onnistumiseen ja menestymiseen uskominen
 • kilpailemisesta nauttiminen
 • voittamisen halu
 • tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
Teema / Ikävuodet − 8 8 − 10 11 − 14 15 − 17 18 − 21 22 ja yli
Kodin rooli
 • päivittäisen monipuolisen liikunnan mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö valmentajan kanssa
 • päivittäisen monipuolisen liikunnan mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • päivittäisen lajiharjoittelun mahdollistaminen
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö valmentajan ja koulun kanssa
 • tukeminen omatoimisessa harjoittelussa
 • seuratoimintaan osallistuminen
 • päivittäisen harjoittelun mahdollistaminen
 • kannustaminen riittävästä ravinnosta ja levosta huolehtimiseen
 • kannustaminen omatoimiseen harjoitteluun
 • turvallisuus ja avoimuus nuoren kasvaessa ja kehittyessä
 • yhteistyö valmentajan kanssa
 • tukeminen riittävän yöunen, levon ja terveellisen ravitsemuksen toteuttamisessa
 • ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset
 • kannustaminen ja tukeminen harjoittelussa ja kilpailuissa menestymisessä
 • urheilijan auttaminen ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa  
 • urheilu-uran taloudellinen tukeminen
 • voimistelijan urheilun hyväksi tekemien valintojen arvostaminen
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • tukeminen urheilulukion valinnassa
 • ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset
 • kannustaminen ja tukeminen harjoittelussa ja kilpailuissa menestymisessä
 • urheilijan auttaminen ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa  
 • urheilu-uran taloudellinen tukeminen
 • voimistelijan urheilun hyväksi tekemien valintojen arvostaminen
 • kannustaminen ja tukeminen harjoittelussa ja kilpailuissa menestymisessä
 • urheilijan auttaminen ajankäytön ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa  
 • urheilu-uran taloudellinen tukeminen
 • voimistelijan urheilun hyväksi tekemien valintojen arvostaminen
Koulu ja opiskelu
 • päiväkoti
 • esikoulu
 • alakoulu
 • alakoulu
 • alakoulu
 • liikuntapainotteinen yläkoulu
 • koulun ja harjoittelun yhteensovittaminen, aamuharjoittelu 1-2x/ vk
 • urheilulukio tai vastaava 2. asteen oppilaitos
 • urheiluakatemia
 • koulun ja urheilun yhteensovittaminen, säännöllinen aamuharjoittelu
 • jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
 • urheiluakatemia
 • miehillä armeija/ armeijan urheilukoulu
 • kilpaurheilun ja työelämän yhdistäminen
 • jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
 • urheiluakatemia
 • miehillä armeija/ armeijan urheilukoulu
 • kilpaurheilun ja työelämän yhdistäminen
Seuran rooli
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä
 • tuomareiden kouluttaminen
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä
 • tuomareiden kouluttaminen
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • positiivinen seurahenki
 • lajiosaajien sitouttaminen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä
 • tuomareiden kouluttaminen
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • positiivinen seurahenki
 • lajiosaajien sitouttaminen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä
 • tuomareiden kouluttaminen
 • urheilijan taloudellinen tukeminen
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • positiivinen seurahenki
 • lajiosaajien sitouttaminen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä
 • tuomareiden kouluttaminen
 • urheilijan taloudellinen tukeminen
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • positiivinen seurahenki
 • lajiosaajien sitouttaminen
Teema / Ikävuodet − 8 8 − 10 11 − 14 15 − 17 18 − 21 22 ja yli
Liiton rooli
 • tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta
 • tukee lajiseuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee lajitoiminnan kehitystyötä (mm. valmennus- ja kilpailujärjestelmä)
 • tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta
 • tukee lajiseuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta
 • tukee lajiseuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee lajitoiminnan kehitystyötä (mm. valmennus- ja kilpailujärjestelmä)
 • tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta
 • tukee lajiseuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee lajitoiminnan kehitystyötä (mm. valmennus- ja kilpailujärjestelmä)
 • tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta
 • tukee lajiseuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee lajitoiminnan kehitystyötä (mm. valmennus- ja kilpailujärjestelmä)
 • tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta
 • tukee lajiseuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee lajitoiminnan kehitystyötä (mm. valmennus- ja kilpailujärjestelmä)
Olosuhteet
 • turvallinen toimintaympäristö
 • harjoittelu riittävän korkeissa koulujen saleissa, harraste- tai telinesaleissa
 • harjoituksissa käytössä heittomatto sekä riittävästi mattoja trampoliinin ympärille
 • turvallinen toimintaympäristö
 • riittävän korkea harjoitustila
 • harjoittelu mieluiten kilpatrampoliinilla
 • harjoituksissa käytössä heittomatto sekä riittävästi mattoja trampoliinin ympärille
 • mahdollisuus volttimonttuun/ volttivöihin
 • turvallinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa harjoittelurauha
 • riittävän korkea harjoitustila
 • harjoittelu kilpatrampoliinilla
 • harjoituksissa käytössä heittomatto sekä riittävästi mattoja trampoliinin ympärille
 • mahdollisuus volttimonttuun/ volttivöihin
 • turvallinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa harjoittelurauha
 • riittävän korkea harjoitustila
 • harjoittelu kilpatrampoliinilla
 • harjoituksissa käytössä heittomatto sekä riittävästi mattoja trampoliinin ympärille
 • mahdollisuus volttimonttuun/ volttivöihin
 • turvallinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa harjoittelurauha
 • riittävän korkea harjoitustila
 • harjoittelu kilpatrampoliinilla
 • harjoituksissa käytössä heittomatto sekä riittävästi mattoja trampoliinin ympärille
 • mahdollisuus volttimonttuun/ volttivöihin
 • turvallinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa harjoittelurauha
 • riittävän korkea harjoitustila
 • harjoittelu kilpatrampoliinilla
 • harjoituksissa käytössä heittomatto sekä riittävästi mattoja trampoliinin ympärille
 • mahdollisuus volttimonttuun/ volttivöihin