Voimistelu, Miesten telinevoimistelu, Espoon Telinetaiturit


Vastuuhenkilöt: Kirmes, Mati; Taivassalo, Ari-Pekka; Lintula, Olli-Pekka.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

EsTT toteutus

 • Jumppakoulu, perhejumppa
 • Innostuksen mukaan siirtyminen telinevoimistelun tasoryhmiin, trampoliinivoimisteluun, TeamGymiin, Akrobatiavoimisteluu, Parkouriin tai muihin lajiryhmiin
 • Mahdollisuus siirtyä kilparyhmiin katselmusten kautta
 • Ammattiohjaajat kaikissa ryhmissä 

 

 

Lapsuusvaihe

 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

EsTT toteutus

 • Jumppakoulut pojille
 • Innostuksen mukaan siirtyminen telinevoimistelun tasoryhmiin, trampoliinivoimisteluun, TeamGymiin, Akrobatiavoimisteluu, Parkouriin tai muihin lajiryhmiin
 • Ammattiohjaajat ja -valmentajat kaikissa ryhmissä

EsTT harrastan 

 • Jumppakoulut, tasoryhmät
 • Harjoittelua 1-2 krt viikossa
 • Mahdollisuus siirtyä kilparyhmiin katselmusten kautta

EsTT harrastan kilpaillen

 • Intensiivistä harjoittelua 2-3*viikossa tehoryhmissä
 • Mahdollisuus kilpailla voimistelussa 3-6 krt vuodessa; mahdollisuus siirtyä kilparyhmään katselmuksen kautta (mati (at) espoontelinetaiturit.fi)
 • Mahdollisuus kilpailla toisessa lajissa

EsTT tähtään huipulle

 • Harjoittelu maajoukkuetason valmentajien johdolla
 • Kilpaileminen voimistelussa 6-10 krt vuodessa

Lapsuusvaihe

 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • tavoitteelliseen harjoitteluun opettelu
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

EsTT toteutus

 • Innostuksen mukaan siirtyminen telinevoimistelun tasoryhmiin, trampoliinivoimisteluun, TeamGymiin, Akrobatiavoimisteluu, Parkouriin tai muihin lajiryhmiin
 • Ammattiohjaajat ja -valmentajat kaikissa ryhmissä
 • Siirtyminen ja aktiivnen harjoittelu kilparyhmässä viimeistään tässä vaiheessa

EsTT harrastan 

 • Telinevoimisteun  tasoryhmät I, II, III
 • Harjoittelua 1-2 krt viikossa
 • Mahdollisuus siirtyä kilparyhmiin katselmusten kautta

EsTT harrastan kilpaillen

 • Intensiivistä harjoittelua 3-4*viikossa kilparyhmissä
 • Mahdollisuus kilpailla voimistelussa 3-6 krt vuodessa
 • Mahdollisuus kilpailla toisessa lajissa

EsTT tähtään huipulle

 • Harjoittelumäärien nosto 4-5 * vko tasolle
 • Harjoittelu maajoukkuetason valmentajien johdolla
 • Kilpaileminen voimistelussa 6-10 krt vuodessa

Valintavaihe

 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen

EsTT toteutus

 • Harjoittelu motivaation tasolla ja valmentajan osoittamassa ryhmässä
 • Ammattiohjaajat ja -valmentajat kaikissa ryhmissä
 • Huipulle tähtäävä voimistelu vaatii lajivalinnan tekemisen tässä vaiheessa

EsTT harrastan

 • Telinevoimisteun  tasoryhmät I, II, III, Volttikoulu, Parkour tai muu laji
 • Harjoittelua 1-2 krt viikossa

EsTT harrastan kilpaillen

 • Intensiivistä harjoittelua 3-4*viikossa kilparyhmissä
 • Mahdollisuus kilpailla voimistelussa 3-6 krt vuodessa
 • Mahdollisuus kilpailla toisessa lajissa

EsTT tähtään huipulle

 • Harjoittelumäärien nosto 5+ * vko tasolle
 • Harjoittelu maajoukkuetason valmentajien johdolla
 • Kilpaileminen voimistelussa 6-10 krt vuodessa

Huipulle valmistava vaihe

 • Harjoittelun nosto 
 • Elämäntapojen valinta huippu-urheilun vaatimalle tasolle
 • Koulun ja työn sopeuttaminen

EsTT toteutus

 • Ykkösryhmä, jossa mukana mj-ason miehet ja nuoret 

 

Huippuvaihe

 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • huippusuorituksien saavuttaminen
 • kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
Taidon kehittäminen, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Taito

 •    lliiilllllllllliikumisen perustaitojen harjoittelu
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle     

Fyysinen harjoittelu

 • liikkuvuusharjoittelun aloittaminen
 • voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa
 • nopeus- ja koordinaatioharjoitteita
 • tasapaino
 • peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen 
 • itseluottamuksen tukeminen  
 • lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta
 • pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin
 • uudet tilanteet usein pelottavia 

 

 

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opettelu
 • monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle
 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi
 • havaintotaitojen kehittäminen
 • harjoittelun runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysinen harjoittelu

 • perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima (ilman lisäpainoja)
 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen)
 • nopeus- ja koordinaatioharjoittelu
 • tasapaino
 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • itseluottamuksen tukeminen  
 • keskittymiskyky vielä kehitysvaiheessa
 • lapsi oppii mallista
 • mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • haluaa olla keskipisteenä
 • oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita 

 

 

  

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 

Taito

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi
 • harjoitteiden runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle 

 

Fyysinen harjoittelu

 • perus- ja nopeusvoima (ilman lisäpainoja, omalla keholla ja kuminauhojen ym. vastuksella)
 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen); kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana
 • reaktiivinen nopeusharjoittelu
 • tasapaino
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein sekä lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen 
 • ryhmässä toiminen ja sen jäsenenä oleminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • jännityksen hallitseminen
 • valmistautumisrutiinien kehittyminen kilpailuihin
 • keskittyminen harjoitus- ja kilpailutilanteissa
 •  omatoimisuuden oppiminen leiri- ja kilpailutilanteissa

 

  

 

Fyysinen harjoittelu

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Perus- ja nopeusvoima (ilman lisäpainoja, omalla keholla ja kuminauhojen ym. vastuksella)

Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen); kiinnitettävä erityistä huomioita kasvukauden aikana

Nopeus

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein sekä lajiharjoitusten ulkopuolella  

 

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa  

Taito

 • vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysinen harjoittelu

 • perus- ja nopeusvoima (lajinomainen, myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)
 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) ja hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana
 • reaktiivinen nopeusharjoittelu
 • liikenopeusharjoittelu
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen 
 • ryhmässä toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • itseluottamuksen tukeminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritseviä psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu
 • kilpailemisen ja kilpailupaineiden hallitsemisen oppiminen
 •  itsearviointitaitojen harjoittelu

 

 

   

 

  

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa   

Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysinen harjoittelu

 • perus- nopeus- ja maksimivoima (lajinomainen, myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)
 • liikkuvuus (aktiivinen) ja hyvä lihastasapaino
 • liikenopeusharjoittelu
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella    

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • tavoitteenasettelun merkityksen kertaaminen ja ymmärtäminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallinta
 • paineensietokyky kansainvälisissä kilpailuissa
 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa
 •  itsearviointitaitojen kehittyminen

 

  

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Taito

 • lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen 

 

Fyysinen harjoittelu

 • perus- nopeus- ja maksimivoima (lajinomainen, myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)
 • liikkuvuus (aktiivinen) ja hyvä lihastasapaino
 • liikenopeusharjoittelu
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • urheilijan arjen hallinta
 • paineiden hallitseminen kansainvälisissä kilpailuissa
 • itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • halu itsensä kehittämiseen
 •  itsearviointitaitojen hallinta

 

 

    

 

 

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Lajitaito
 • motoristen taitojen hankinta
 • telineiden alkeiden opettelu
 • trampoliiniharjoittelu 
 • liite FIG:n liikesuositukset

 

media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

TELINEVOIMISTELUN
TÄRKEÄT PERUSASENNOT, Mika
Holopainen 2007 JyVo-79.ppt

 • pääpaino ominaisuuksien ja perustaitojen kehittämisessä
 • trampoliiniharjoittelu 
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
 • liite FIG:n liikesuositukset

 

EsTT toteutus

 • Painotetaan hyvän pohjan rakentamista (heilunnat, vartalon asennot, perusiikkeet)
 • Aloitetaan baletti- /perusvoimisteluharjoittelu 1 krt /vko
 • Käytetään FIG liikesuosituksia
 • Käytetään FIG liikesuositusten pohjalta tehtyä kansallista testijärjestelmää
 • Kannustetaan omaehtoiseen trampoliiniharjoitteluun
Voimistelu, Miesten
telinevoimistelu_251_Ksiseison
nanharjoitteita.ppt

media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

 • pääpaino ominaisuuksien ja perustaitojen kehittämisessä
 • trampoliiniharjoittelu 
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
 • liite FIG:n liikesuositukset

 

media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

Selän kuntoutus – ja
vahvistamisohjelma 1.ppt

Ranteiden vahvistamis-
ja kuntoutusohjelma.ppt

Olkapäiden kuntoutus-,
vahvistamis- ja
palautumisohjelma.ppt

 • teknisesti vaikeampien liikkeiden tuotto perusliikkeiden hallintaan ja ominaisuuksiin perustuen
 • trampoliiniharjoittelu
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
 • liite FIG:n liikesuositukset

 

EsTT toteutus

 • Pyritään perustaitojen erinomaiseen osaamiseen jatkokehittelyiden pohjaksi
 • 'Hitaasti kiiruhtaen' 
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

 • teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien tuotto ja parantaminen
 • trampoliiniharjoittelu
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
 • liite FIG:n liikesuositukset
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

 • teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien tuotto ja parantaminen
 • trampoliiniharjoittelu 
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
 • liite FIG:n liikesuositukset
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus).
 • lajitaidon peruskoulutus.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentaja osaa lajin perustaidot

Voimisteluliiton koulutussivu

 

EsTT toteutus

 • Toimintovastaavalla Ohjaajalla (A-P Taivassalo) Liikunnanohjaajakoulutus
 • Ohjaajilla Jumppakoulu-koulutus ja Voimisteluliiton Taso I

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikkumiseen.
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • lajitaidon II-tason koulutus.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet.
 • valmentaja koulutettu ammattivalmentaja

 

EsTT toteutus

 • Päävalmentaja (Kirmes) FIG Taso III, Voimisteluvalmentajatutkinto /Urheiluopisto (Tallinna), Moskovan Dynamo sisäinen voimisteluvalmentajakoulutus
 • Valmentajilla Jumppakoulu-koulutus ja Voimisteluliiton Taso I tai vastaava
 • Harrasteohjaajilla Liikunnanohjaajakoulutus, Jumppakoulu-koulutus ja Voimisteluliiton Taso I
 • Harrasteohjaajille tavoitellaan Taso II koulutusta 2016 mennessä
 • HOPS tehty kaikkien valmentajien osalta 2013 aikana (valmentaja vastaa itse)
   

 

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus).  tms  tms. tms   tms  /////.
 • lajitaidon III-tason koulutus ja lisäksi FIG L2 akatemia
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentaja koulutettu ammattivalmentaja

EsTT toteutus

 • Päävalmentaja (Kirmes) FIG Taso III, Voimisteluvalmentajatutkinto /Urheiluopisto (Tallinna), Moskovan Dynamo sisäinen voimisteluvalmentajakoulutus
 • Valmentajilla Jumppakoulu-koulutus ja Voimisteluliiton Taso I tai vastaava
 • Harrasteohjaajilla Jumppakoulu-koulutus ja Voimisteluliiton Taso I
 • Harrasteohjaajille tavoitellaan Taso II koulutusta 2016 mennessä
 • HOPS tehty kaikkien valmentajien osalta 2013 aikana (valmentaja vastaa itse)

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan
 • innostaja ja kannustaja
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen
 • valmentajan hyvät suhteet kouluun tärkeässä asemassa

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • valmentajan ammattitutkinto ja FIG L2 tai L3 akatemia. UEG:n valmentajakoulutus (Tirrenia)
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentaja koulutettu ammattivalmentaja

EsTT toteutus

 • Päävalmentaja (Kirmes) FIG Taso III, Voimisteluvalmentajatutkinto /Urheiluopisto (Tallinna), Moskovan Dynamo sisäinen voimisteluvalmentajakoulutus
 • Valmentajilla:
 • Gorbatchov Telinevoimistelijavalmentaja (Ukraina), FIG taso II
 • Gunnarsson Urheiluopettaja, FIG Taso II
 • HOPS tehty kaikkien valmentajien osalta 2013 aikana (valmentaja vastaa itse)

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan
 • innostaja ja kannustaja sekä tarvittaessa myös vaativa
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • valmentajan ja vanhempin suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen
 • valmentajan hyvät suhteet kouluun ja urheiluakatemiaan tärkeässä asemassa
 • valmentajan suhteet maajoukkuevalmentajiin tärkeässä asemassa

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto ja FIG L3 akatemia.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentaja koulutettu ammattivalmentaja

EsTT toteutus

 • Päävalmentaja (Kirmes) FIG Taso III, Voimisteluvalmentajatutkinto /Urheiluopisto (Tallinna), Moskovan Dynamo sisäinen voimisteluvalmentajakoulutus
 • Valmentajilla:
 • Gorbatchov Telinevoimistelijavalmentaja (Ukraina), FIG taso II
 • Gunnarsson Urheiluopettaja, FIG Taso II
 • HOPS tehty kaikkien valmentajien osalta 2013 aikana (valmentaja vastaa itse) 

Rooli

 • innostaja, kannustaja ja positiivinen tukija; tarvittaessa myös vaativa
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 •  vvvalmentajan hyvät suhteet kouluun ja urheiluakatemiaan tärkeässä asemassa
 • valmentajan hyvät suhteet maajoukkuevalmentajiin tärkeässa asemassa
 • huolehtii varusmiespalveluksen aikaisesta valmennuksesta yhdessä maajoukkevalmentajien ja lajipäällikön kanssa

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto ja FIG L3 akatemia.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentaja koulutettu ammattivalmentaja

EsTT toteutus

 • Päävalmentaja (Kirmes) FIG Taso III, Voimisteluvalmentajatutkinto /Urheiluopisto (Tallinna), Moskovan Dynamo sisäinen voimisteluvalmentajakoulutus
 • Valmentajilla:
 • Gorbatchov Telinevoimistelijavalmentaja (Ukraina), FIG taso II
 • Gunnarsson Urheiluopettaja, FIG Taso II
 • HOPS tehty kaikkien valmentajien osalta 2013 aikana (valmentaja vastaa itse) 

Rooli

 • innostaja, kannustaja ja positiivinen tukija; tarvittaessa myös vaativa
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 •  vvalmentajan hyvät suhteet urheiluakatemiaan tärkeässä asemassa
 • valmentajan hyvät suhteet maajoukkuevalmentajiin tärkeässä asemassa
 • huolehtii varusmiespalveluksen aikaisesta valmennuksesta yhdessä maajoukkuevalmentajien ja lajipäällikön kanssa

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla
Valmennus

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä. 

Liitteenä valmennuksen materiaalia ja lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys FIG:n materiaali

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 1-3 h/vko

Muu liikunta

 • sisältää pelit, leikit, ulkoilut tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan
 • 20h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Leiritys

 • ei leiritystä

Valmennuksen suunnitelu ja seuranta

 • valmennuksessa tuntisuunnitelma ja paikallaolon seuranta

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko n. 10 lasta / 2 ohjaajaa
FIG ikäryhmien
kehitysvaiheet_Suomi.doc

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista

Lajiharjoitusmäärä

 •  harjoitusmäärä 3 - 5 krt / vko (6 - 15 h/vko)

 

EsTT toteutus

 • 3-5 krt/vko (4,5 - 10h/vko)

Muu liikunta / ulkoilu

 • 5-14 h / vko
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

 

EsTT toteutus

 • Ei seurata

 

Kokonaisliikuntamäärä

 •  vähvväh. 20 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 

Leiritys

 • aloitetaan seuran leirit; 10-15 leiripäivää/vuosi

 

EsTT toteutus

 • Lomaleirit (hiihto-, kesä-, syys- ja joululoma)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksessa tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma sekä paikallaolon seuranta

 

EsTT toteutus

 • Kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelmat tehdään kaikille ryhmille
 • Osallistumisseurantaa ei ole, aloitetaan 2013 aikana

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko n. 10 voimistelijaa / 2 valmentajaa

 

EsTT toteutus

 • Ryhmäkoot /valmentaja: 7-12 voimistelijaa 

 

 

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen.

Psyykkinen valmennus alkaa (sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 4 - 6 krt / vko. (10  - 18 h / vko)

Muu liikunta / ulkoilu

 • väh. 6  -8 h / vko
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 •  n lajiharjoittelua ja lajiharjoittelua ja muuta liikuntaa n. 20-30 h / vko

Leiritys

 • alue- / valtakunnalliset liiton leirit (n. 6kpl / vuosi, yht. 10 - 20 vrk)

Valmennuksen suunnittelu- ja seuranta

 • valmennuksessa viikko- ja kausiseuranta. Teline-, ominaisuus- ja liikeseuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko n. 10 voimistelijaa / 2 valmentajaa

 

 

Valmennus yksilöllistä. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää

Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 5 - 8 krt / vko (18 - 25 h / vko)

Muu liikunta

 • n. 5 - 8 h / vko
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikunataharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 • n. 23 - 33 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 •  liiton alue- ja valtakunnalliset leirit (8-10 kpl / vuosi. N. 20 - 50 vrk)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksessa viikko-, kausi,- ja pitkäntähtäimen suunnitelma. Ominaisuus-, liike-, ja sarjaseuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko 5 - 10 voimistelijaa / 2-3 valmentajaa

 

Valmennus aiempaa enemmän vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä.

Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 9 - 11 krt / vko (25 -> h / vko)

Muu liikunta

 • n. 5 - 8 h / vko
 • sisältää pelit, ulkoilut, koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • n. 30 - 35 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • valtakunnalliset liiton leirit. (50 - 100 vrk / vuosi)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko 5 - 10 / 2 - 3 valmentajaa

 

 

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä.

Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 9 - 12 krt / vko (25 -> h / vko)

Muu liikunta

 • n. 5 - 8 h / vko
 • sisältää pelit, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • n. 30 - 40 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • valtakunnalliset liiton leirit. (50 - 150 vrk / vuosi)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko 5 - 10 / 2 - 3 valmentajaa

 

Kilpaileminen
 • asematapahtumat

 

 • luokkakilpailut 1-3 luokka
 • JunnuGym-sarja
 • luokkakilpailut 3-5 luokka
 • JunnuGym-sarja
 • luokkakilpailut 4-6 luokka
 • JunnuGym-sarja
 • ikäkausi SM-kilpailut
 • kv.-kilpailut (PM-kilpailut ja kv-juniorikilpailut)
 • luokkakilpailut 6-7 luokka
 • ikäkausi SM-kilpailut, SM-kilpailut, GYM-sarjan kilpailut
 • kv.-kilpailut (PM-,EM-, MM-kilpailut, Olympialaiset, MC-kilpailut ja kv-juniorikilpailut)
 • luokkakilpailut 7 luokka
 • ikäkausi SM-kilpailut, SM-kilpailut, GYM-sarjan kilpailut
 • kv.-kilpailut (PM-,EM-, MM-kilpailut, MC-kilpailut, Olympialaiset) 
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Tukitoimet
 • lääkäri ja terveydenhoitaja

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan

 • lääkäri ja terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • lääkäri ja terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • lääkäri
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi
 • hieroja
 • ADT ohjaus

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • lääkäri
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi
 • hieroja
 • manageri
 • ADT ohjaus

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • lääkäri
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi
 • hieroja
 • manageri 
 • ADT ohjaus
Testit ja tarkastukset
 • lahjakkuuden kartoitus
 • normaalit lapsille tehtävät terveystarkastukset
 • lahjakkuuden kartoitus
 • terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit (liite liiketestit videomateriaali)
 • lihaskuntotestit

 

Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • lahjakkuuden kartoitus
 • urheilijan terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit

http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/

Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • lahjakkuuden kartoitus
 • urheilijan terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • aerobisen kunnon testi

http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/

 

 

Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • lahjakkuuden kartoitus
 • urheilijan terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • aerobisen kunnon testit
 • telinekohtaiset laktaattitestit
Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • lahjakkuuden kartoitus
 • lääkärintarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • aerobisen kunnon testit
 • telinekohtaiset laktaattitestit 
Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

"Kokeilee ja innostuu" - aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

 • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla.
 • ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • innostuu lajileikeistä
 • viihtyy harjoitustilanteessa
 • oppii toimimaan ryhmässä

 

-Nuoren Suomen "Hyvä lasten ja nuorten urheilu"

-Kasva Urheilijaksi

Huippu-urheilijan ravitsemus

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • innostuu lajiharjoittelusta
 • kiinnostuu oppimisesta
 • ryhtyy huolehtimaan välineistä ja omista tavaroista
 • ryhmän merkitys kasvaa
 • rohkeus esiintyä kasvaa

 

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • päivän pääateriat ja yöunen määrä vanhempien vastuulla
 • ymmärtää välipalojen / eväiden tarpeellisuuden
 • kasvaa urheilulliseen elämäntapaan
 • ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • ymmärtää harjoittelun merkityksen oppimiseen
 • harrastaminen säännöllistä
 • osaa huolehtia omista välineistä, musiikeista ja tavaroistaan
 • ylpeys omasta lajista ja taidoista kehittyy
 • ystävien löytäminen ryhmästä ja niiden merkitys tärkeää
 • vastuun ottaminen omasta harjoittelusta kasvaa
 • halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa
 • osaa vanhempien tuella huolehtia arkirutiineista ja harjoitusaikatauluista

 

 

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen
 • ymmärtää terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon edellytyksinä kehittyä urheilijana
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
 • halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle
 • ymmärtää arjen ja muun elämän valintojen vaikutuksen harjoitteluun
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • sitoutuminen vuositasolla
 • palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
 • ymmärtää kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun

Huippu-urheilija.fi

"Kehittyy ja menestyy" - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • ymmärtää arjen ja muun elämän valintojen vaikutuksen harjoitteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

 

 

"Valloittaa ja voittaa"

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä  
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
 •  vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Kodin rooli

Vanhempien rooli

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaja

-MLL:n "Lapsen kasvu ja kehitys"

- KOK:n entourage ohjeistus.

Vanhempien roooli

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaja
 • on kiinnostunut lapsen harrastuksista
 • tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin

Vanhempien rooli

 • lapsen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaja
 • toimii kannustajana
 • tutustuu muihin vanhempiin ja on mukana seuran toiminnassa
 • varmistaa riittävän levon ja monipuolisen ruokailun.

 

Vanhempien rooli:

 • ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset.
 •  auttaa nuorta rakentamaan toimivan päivärytmin lepoineen ja ruokailuineen.
 • tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet,
 • tukee ja kannustaa voimistelijaa.
 • taloudellinen tukija

Vanhempien rooli

 • ymmärtää, kannustaa ja tukee voimistelijan valintaa huippu-urheilu-urasta
 • taloudellinen tukija

Vanhempien rooli

 • ymmärtää, kannustaa ja tukee voimistelijan valintaa huippu-urheilu-urasta.
Koulu, opiskelu ja armeija
 • liikuntaleikkikoulu
 • liikuntapainoitteinen alakoulu
 • liikuntapainoitteinen alakoulu
 • urheiluyläkoulu
 • paikalliset urheilu-akatemiat

 

 • urheilulukio (tai vastaava toisen asteen koulutus)
 • paikalliset urheiluakatemiat
 • armeija / armeijan urheilukoulu

 

 • armeija / armeijan urheilukoulu
 • opiskelun ja urheilun yhdistäminen
 • työelämän ja urheilun yhdistäminen
 • paikalliset urheiluakatemiat
Seuran rooli
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki 

 

 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki

uuuuu

urheili

 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki

uuuuu

 


 

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Liiton rooli
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tekee ADT yhteistyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tekee ADT yhteistyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tekee ADT yhteistyötä
Olosuhteet
 • harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja seurojen telinesaleissa.
 • turvallinen ja virikkeitä tarjoava toimintaympäristö

EsTT toteutus

 • Jumppakoulut ja alkeisryhmien (myös Taso I) harjoittelu Espoolaisilla kouluilla
 • Jumppakoulut ja alkeisryhmien (myös Taso I) harjoittelu lapsille erityisesti kohdennetulla Vesiputoustalon salilla
 • turvallinen ja virikkeitä tarjoava toimintaympäristö
 • harrastesalit ja seurojen telinesalit.
 • turvallinen ja virikkeitä tarjoava

EsTT toteutus

 • Jumppakoulut ja alkeisryhmien (myös Taso I) harjoittelu Espoolaisilla kouluilla
 • Jumppakoulut ja alkeisryhmien (myös Taso I) harjoittelu lapsille erityisesti kohdennetulla Vesiputoustalon salilla
 • Jumppakoulut, alkeis- ja tasoryhmien harjoitteluTuulimäen  
 • Kilparyhmien harjoittelu Tuulimäen salilla ja satunnaisesti Vesiputoustalolla
 •  
 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali.

EsTT toteutus

 • Alkeisryhmien (myös Taso I) harjoittelu Espoolaisilla kouluilla
 • Jumppakoulut, alkeis- ja tasoryhmien harjoitteluTuulimäen  salilla
 • Kilparyhmien harjoittelu Tuulimäen salilla
 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali.
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta harjoituskeskukseen
 • alueelliset valmennuskeskukset (PK-seutu, TRE, JKL, TKU)
 •  ttttukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.
 • valtakunnallinen harjoituskeskus (Kuortane)

 

EsTT toteutus

 • HarjoitteluTuulimäen  salilla

 

 

 

 

 

 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali.
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta harjoituskeskukseen
 • alueelliset valmennuskeskukset (PK-seutu, TRE, JKL, TKU)
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • valtakunnallinen harjoituskeskus (Kuortane)

EsTT toteutus

 • HarjoitteluTuulimäen  salilla

 

 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali
 • alueelliset valmennuskeskukset (PK-seutu, TRE, JKL, TKU)
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • valtakunnallinen harjoituskeskus (Kuortane)

EsTT toteutus

 • HarjoitteluTuulimäen  salilla