Paini

Kuvaus: Kansainväliselle huipulle tähtäävän painijan urapolku
Vastuuhenkilöt: Sarkkinen, Pasi.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet5 − 7 7 − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 18 18 − 22 22 ja yli
Tärkeää

Tässä ikävaiheessa:
1. aktiivisuus ja innokkuus
2. motoriset perustaidot

LIIKKUVA LAPSI, NAUTTII VÄÄNTÄMISESTÄ, PERUSTAITOJEN OPETTELU
 

Tässä ikävaiheessa:

1. liikuntataitojen monipuolinen opettelu
2. säännöllisyys ja innokkuus
3. Lajin perustaidot

LIIKKUVA KOULULAINEN, HALUAA URHEILLA PALJON, PERUSTAIDOT PÄÄOSASSA

Tässä ikävaiheessa:
1. säännöllinen päivittäinen harjoittelu
2. lajitaidot monipuolisesti
3. kiinnostus kilpailemiseen

VIELÄ EHTII HYVIN ALOITTAA, PERUSTAITOJA VAHVISTAEN
 

Tässä ikävaiheessa:
1. systemaattinen harjoittelu ja urheilullinen elämäntapa
2. lajitaitojen kehittäminen
3. fyysisten ominaisuuksien kehittäminen

VIELÄKIN EHTII, KUN ON MONIPUOLINEN TAUSTA, PAINOTUS LAJITAITOIHIN

Tässä ikävaiheessa:

1. uravalinta urheilun ehdoilla
2. kv. tason tekniikka ja fysiikka
3. vimma kehittyä koko ajan paremmaksi

MÄÄRÄLLISESTI PALJON JA MONIPUOLISTA LAJIHARJOITTELUA, KUORMITUS KASVAA

Tässä ikävaiheessa:

1. ammattiurheilijan elämäntavat
2. harjoittelun laadun jatkuva kehittäminen
3. haastetaan kv. tason huiput, valmius kv. menestymiseen

NOUSU KV. TASOLLE JA VALMIUS MENESTYÄ, KOVAA JA JÄRKEVÄÄ HARJOITTELUA

Tässä ikävaiheessa:

1.      huippu-urheilijan asenne ja ote kaikkeen tekemiseen
2.      paljon huomiota terveyden ylläpitämiseen
3.      fyysinen ja psyykkinen varmuus omasta tasosta

LAADUKAS JA TARKOITUK-SEN MUKAINEN VALMENTAUTUMINEN, OPTIMOIMINEN

Ryhmä / toiminta

Seuravalmennus: nassikkapainiryhmä

Muu ohjattu: kaikki perusliikuntataitoja kehittävät lajit

Omatoiminen liikunta: pelit ja leikit kotona, lähiliikuntapaikoilla ja päivähoidossa

Seuravalmennus: painikouluryhmä

leiripäivät 2-3 / vuosi

Muu ohjattu: kaikki perusliikuntataitoja kehittävät lajit, koululiikunta, kerhot

Omatoiminen liikunta: pelit ja leikit kotona, lähiliikuntapaikoilla ja koulussa, koulumatkat

Seuravalmennus: kilparyhmä, yhteistyö lähiseurojen ja alueellisen harjoituskeskuksen kanssa

kesäleirit, leiripäivät

5-10 pvää / vuosi

Muu ohjattu: mahdollinen toinen harrastus painin ohella (esim. yleisurheilu tai jalkapallo kesällä), koululiikunta, kerhot

Omatoiminen liikunta: pelit kotona, lähiliikuntapaikoilla ja koulussa, koulumatkat

Seuravalmennus: nuorten valmennusryhmä, harjoituskeskuksen hyödyntäminen, yhteistyön aloittaminen liiton valmentajien kanssa

Urheilupainotteinen yläaste

Alueleiritys, kesäleirit

10-20 pvää / vuosi

Liiton lahjakkuuksien kartoitusleirit 6-9 pv / vuosi

Muu ohjattu/ohjelmoitu: painivalmennusta tukevat lajit ja tekniikat, kuten lenkkeily, pyöräily, hiihto, pallopelit, painonnosto, yleisurheilu

Ammattivalmennus: henkilökohtaisesti ohjelmoitu harjoittelu ryhmässä

Urheiluakatemia, urheiluoppilaitos, liiton valmennuskeskukset

Himberg Teamin leiritys, kadettien maajoukkue 30-50 pvää / vuosi

Muu ohjattu/ohjelmoitu: painivalmennusta tukevat lajit ja tekniikat, kuten lenkkeily, pyöräily, hiihto, pallopelit, painonnosto, yleisurheilu

Ammattivalmennus: maajoukkueryhmän vuosiohjelma + henkilökohtainen ohjelma, nuorten olympiaryhmä

Urheiluakatemia, urheiluoppilaitos, liiton valmennuskeskukset

maajoukkueleiritys nuorten kv. tehostamisleirit 80-120 päivää / vuosi

Muu ohjattu/ ohjelmoitu: painivalmennusta tukevat lajit ja tekniikat, kuten lenkkeily, pyöräily, hiihto, pallopelit, painonnosto, yleisurheilu

Ammattivalmennus: olympiavalmennusryhmän vuosiohjelma + henkilökohtainen ohjelma

maajoukkueleiritys
tehostamisleiritys
80-120 päivää / vuosi

Muu ohjattu/ohjelmoitu: painivalmennusta tukevat lajit ja tekniikat, kuten lenkkeily, pyöräily, hiihto, pallopelit, painonnosto, yleisurheilu

Tavoitteet

Kasvatuksellinen: sosiaalinen toiminta ryhmässä, säännöt tutuksi rohkeus, sitkeys

Fyysiset ominaisuudet: leikinomaisia nopeutta, ketteryyttä, voimaa ja tasapainoa kehittäviä harjoitteita

Taito-ominaisuudet: lajitaitojen perustan rakentaminen: painiasento, perustekniikan alkeet pystystä ja matosta yleistaidot: liikkumistavat, hyppääminen, perusvoimistelu

Temppu- ja ketteryysradat, ryömiminen, kiipeileminen, pyöriminen tasapainoilu

Suhde laji 10 / yleinen 90

Kasvatuksellinen: säännöllisyys, roolit ja toimiminen harjoituksissa

varusteista ja hygieniasta huolehtiminen

Fyysiset ominaisuudet: leikinomaisia nopeutta, ketteryyttä, voimaa ja tasapainoa kehittäviä harjoitteita

Taito-ominaisuudet: lajitaidot yleistaidot

Suhde laji 20 / yleinen 80

Temppu- ja ketteryysradat, ryömiminen, kiipeileminen, pyöriminen tasapainoilu

Taktiset taidot: Tuntee pääosin säännöt, osaa hämätä yksitäisissä liikkeissä

Kasvatuksellinen: säännöllisyys, ravinnon merkitys, varusteista ja hygieniasta huolehtiminen

Fyysiset ominaisuudet: nopeutta, ketteryyttä, voimaa, tasapainoa, ja lajivoimaa kehittäviä harjoitteita (oma keho, parityöskentely, köydet, telinevoimistelu)

Keppijumpalla painonnostotekniikat

Vaativat esteradat

Taito-ominaisuudet: monipuoliset lajitaidot yleistaidot

Suhde laji 30-40 / yleinen 60-70

Taktiset taidot: Ottelusäännöt hallussa, havaitsee avautuvan mahdollisuuden ratkaista jakso / ottelu, osaa liikuttaa ja tehdä paikkoja itse painiliikkeille

Kasvatuksellinen Urheilijaksi kasvaminen (kuormitus, ravinto, lepo), sosiaalisten suhteiden merkityksen kasvu

Fyysiset ominaisuudet nopeutta, ketteryyttä voimaa, tasapainoa, kestävyyttä ja lajiominaisuuksia kehittäviä harjoitteita (edelliset + käsipainot, kahvakuulat, kuminauhat jne.)

Keppijumppaa, kevyttä levytankoharjoittelua

Fyysiset toimintaradat

Taito-ominaisuudet: lajitaidot yleistaidot

Suhde laji 40-50 / yleinen 50-60

Taktiset taidot: etsii taktisia ratkaisuja ottelun yksittäisiin tilanteisiin, osaa liikuttaa ja tehdä paikkoja itse sekä valita tarkoituksen mukaisen toiminnon,osaa eliminoida jo vastustajien parhaat liikkeet

Sosiaal./Elämänhallinta Urheilijana kehittyminen (halu kehittyä, tehdä asiat paremmin, elää tasapainoista elämää)

Fyysiset ominaisuudet nopeutta, ketteryyttä

voimaa, tasapainoa, kestävyyttä ja lajiominaisuuksia kehittäviä harjoitteita (edelliset + käsipainot, kahvakuulat, kuminauhat jne.)

Monipuolista ja kokonaisvaltaista levytankoharjoittelua

Ylläpitävä motorinen harjoittelu

Taito-ominaisuudet: lajitaidot yleistaidot

Suhde laji 60-70 / yleinen 30-40

Taktiset taidot: selkeä idea otteluissa ja sen toteuttaminen, videoanalyysien hyväksi käyttö, ”omat kikat ja vahvuudet”

Sosiaal./Elämänhallinta Vastuun ottaminen omasta elämästä (valintojen tekeminen urheilun ehdoilla, tavoitteellisuus ja kurinalaisuus, myös kiinnostus muihin asioihin)

Fyysiset ominaisuudet nopeutta, ketteryyttä

voimaa, tasapainoa, kestävyyttä ja lajiominaisuuksia kehittäviä harjoitteita (edelliset + käsipainot, kahvakuulat, kuminauhat jne.)

Levytankoharjoittelulla tavoitteena vain lajiominaisuuksien kehittyminen

Ylläpitävä motorinen harjoittelu

Taito-ominaisuudet: lajitaidot, yleistaidot

 

 

Suhde laji 70 / yleinen 30

Taktiset taidot: Oman tyylin vahva toteuttaminen. Vastustajan tyylin ennakointi ja sen hyväksi käyttö. Pystyy kesken ottelun tekemään itsenäisesti järkeviä ratkaisuja ”omat kikat”

Sosiaal./Elämänhallinta Ammattiurheilijan elämänvaiheesta nauttiminen, tinkimättömyys ja halu edelleen kehittyä, elämän arvojen täyttyminen

Fyysiset ominaisuudet nopeutta, ketteryyttä voimaa, tasapainoa, ja lajivoimaa kehittäviä harjoitteita

Kestävyysominaisuudet

Taito-ominaisuudet: huippuun jalostetut lajitaidot

Suhde laji 80 / yleinen 20

Taktiset taidot: Kyky selviytyä kaikista yksittäisen ottelun sekä turnauksen vaatimista tilanteista, muuntelukykyisyys

Teema / Ikävuodet5 − 7 7 − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 18 18 − 22 22 ja yli
Henkilöt / roolit

Urheilija

 • into ja rohkeus

Valmentaja

 • innostaminen ja ohjaaminen
 • yleiset valmiudet

Vanhemmat

 • kannustaminen
 • kiinnostus ja rohkaisu

mahdollisuus liikkua monipuolisesti

Urheilija

 • kiinnostus urheiluun
 • kiinnostus oppia erilaisia taitoja

Valmentaja

 • johdonmukainen toiminta
 • taito opettaa ja luoda monipuolisia ärsykkeitä
 • lajin perustaidot

Vanhemmat

 • kannustaminen
 • säännöllisyys ja tunnollisuus
 • henkinen ja taloudellinen tukeminen

Kaveripiiri

 • harrastaa myös monipuolisesti

Urheilija

 • paini päälajiksi
 • fyysinen pohja harjoittelulle
 • edelleen monipuolinen kokonaisuus

Valmentaja

 • johdonmukainen kehittäjä
 • lajitekniikan osaaja
 • mukana kisoissa, analysoi suoritusta

Vanhemmat

 • kannustaminen
 • kasvatuksellinen kokonaisuus
 • elämänrytmistä huolehtiminen
 • henkinen ja taloudellinen tukeminen

Kaveripiiri

 • merkitys kasvaa, joten urheilun parista parhaat kaverit

Urheilija

 • tavoite huipulle
 • intohimo harjoitella ja kehittyä

Valmentaja/-t

 • henkinen yhteys urheilijoihin
 • pitkäjännitteinen toiminta
 • kokonaisvaltainen osaaminen
 • mahd. useita seuravalmentajia

Vanhemmat

 • kannustaminen
 • kontakti ja välittäminen
 • ravinnon ja levon järjestäminen

Kaveripiiri

 • ”voi olla ehkä muitakin kuin urheilukavereita”

Hieroja/fysioterapeutti

 • lihashuolto

opastus ja ennaltaehkäisy

Urheilija

 • uravalinnat urheilun ehdoilla
 • henkisen ja fyysisen kovuuden rakentaminen
 • omiin vahvuuksiin ja kehityskohteisiin panostaminen

Valmentaja/-t

 • mielekäs ja pitkäjännitteinen kehitysohjelma
 • yksilön tekninen ja taktinen valmentaminen
 • uudistuminen
 • mukaan myös liiton valmentajat

Vanhemmat/lähipiiri

 • urheilun ja opiskelun yhdistämisen tukeminen
 • taloudellinen ja henkinen tuki, kannustaminen
 • ravinto ja lepo, mikäli asuu vielä kotona

Hieroja/fysioterapeutti

 • säännöllinen ja ennaltaehkäisevä lihashuolto
 • tukiharjoittelu
 • kuntoutus

Ravintoasiantuntija

 • valmentautumista tukeva ravinto
 • erityiskysymykset

Lääkäri

 • säännölliset tarkastukset
 • nopeat diagnoosit ja hoitoon ohjaus

seuranta

Urheilija

 • itseohjautuva ja kriittinen suhtautuminen omaan tekemiseen
 • uskaltaa haastaa ja voittaa
 • tavoitteiden mukaista toimintaa

Valmentaja/-t

 • tuntee kansainvälisen huipun vaatimustason
 • pystyy auttamaan urheilijaa huipulle kehittymisessä
 • kehittää valmennusta ja tukitoimia
 • yhteistyön ja luottamuksen syventäminen muihin valmentajiin

Vanhemmat/lähipiiri

 • henkinen tuki ja luottamus
 • ystävyyssuhde
 • taloudellinen turva

Hieroja/fysioterapeutti

 • säännöllinen ja ennaltaehkäisevä lihashuolto
 • tukiharjoittelu
 • kuntoutus

·          

Ravintoasiantuntija

 • valmentautumista tukeva ravinto
 • erityiskysymykset

Lääkäri

 • säännölliset tarkastukset
 • nopeat diagnoosit ja hoitoon ohjaus
 • seuranta

Manageri

 • suhteet mediaan

yhteistyösopimukset urheilun vaatimukset huomioiden

Urheilija

 • valmis ammattilainen
 • tietää miten suorituskyky saadaan huipputasolle ja mitä menestyminen vaatii
 • arvostaa myös elämän muita osa-alueita

Valmentaja/-t

 • tuntee kansainvälisen huipun vaatimustason
 • menestyminen ja sen toistaminen
 • kokonaisvaltainen ihmisen huomioiminen
 • valmentajien roolit kokonaisuudessa, kiinteä yhteys

Vanhemmat/lähipiiri

 • henkinen tuki ja luottamus
 • ystävyyssuhde

Hieroja/fysioterapeutti

 • säännöllinen ja ennaltaehkäisevä lihashuolto
 • tukiharjoittelu
 • kuntoutus

Lääkäri

 • säännölliset tarkastukset
 • nopeat diagnoosit ja hoitoon ohjaus
 • seuranta

Manageri

 • suhteet mediaan

yhteistyösopimukset urheilun vaatimukset huomioiden

Harjoittelun painotus
laji yleis
10 %90 %
10/90 %
20 %80 %
20/80 %
40 %60 %
40/60 %
50 %50 %
50/50 %
70 %30 %
70/30 %
70 %30 %
70/30 %
80 %20 %
80/20 %
Kokonaisliikuntamäärän jakautuminen
Ohjattu Omatoiminen
5 %95 %
5/95 %
25 %75 %
25/75 %
40 %60 %
40/60 %
70 %30 %
70/30 %
80 %20 %
80/20 %
80 %20 %
80/20 %
80 %20 %
80/20 %
Harjoitusmäärät

lukematon

20 h liikuntaa ja leikkiä

1 h

-

19 h

1000 h / v

20-30 krt / vko

20 h liikuntaa ja leikkiä

2 krt / 2-3 h

1 krt / 1-2 h

15-17 h

1000 h / v

15-20 krt / vko

20 h liikuntaa ja urheilua

3-4 krt / 5-8 h

2 krt / 3-4 h

8-12 h

1000 h / v

12-15 krt / vko

20 h liikuntaa ja urheilua

4-5 krt / 7-10 h

3-4 krt / 5-8 h

2-3 krt / 2-4 h

1000 h / v

10-12 krt / vko

22 h urheilua

6-8 krt / 9-14 h

3-5 krt /5-9 h

1 krt /1-2 h

1100 h / v

10-12 krt / vko

22 h urheilua

6-9 krt / 9-16 h

3-4 krt / 5-8 h

1100 h / vv

9-11 krt / vko

20 h urheilua

6-10 krt / 9-15 h

2-3 krt / 3-5 h

2-4 h palauttavaa / ennaltaehkäisevää

1000 h / v

Kilpaileminen / Ottelut
- - -

0-8 kilpailua/vuosi
0-20 ottelua/vuosi
kilpailusta nauttiminen
voittaminen/häviäminen
EI TARVITSE VIELÄ KILPAILLA LAINKAAN

6-12 kilpailua/vuosi
15-25 ottelua/vuosi
toteutetaan harjoituksissa tehtyjä asioita

8-14 kilpailua/vuosi
20-30 ottelua/vuosi
2-3 isompaa kilpailua
kv. kokemus

10-15 kilpailua/vuosi
25-40 ottelua/vuosi
3-4 kv. turnausta
kv. tyyli, kokeilu ja kokemus

8-12 kilpailua/vuosi
20-40 ottelua/vuosi
1-2 pääkilpailua
4-5 kv. turnausta
kv. tyyli ja menestyminen

8-12 kilpailua/vuosi
20-30 ottelua/vuosi
1-2 pääkilpailua
4-6 kv. turnausta
menestyminen ja tarkkailu

Teema / Ikävuodet5 − 7 7 − 9 9 − 12 12 − 15 15 − 18 18 − 22 22 ja yli
Tarkastukset/testit/kehityskohteet
Terveystarkastus Motorinen kehitys

Terveystarkastus
Motorinen kehitys
Lihaskunto
Tekniikkamestari

 • akrobatia

vapaa/krekotekn.

Terveystarkastus
Motorinen kehitys
Lihastasapaino
Lihaskunto
Nopeus
Tekniikkamestari

 • akrobatia
 • vapaa/krekotekn.

Mielikuvaharjoittelun perusteet

Terveystarkastus
Lihastasapaino
Lihaskunto
Nopeus
Kestävyys (perustesti)
Keskittymis- ja mielikuvaharjoittelu osana valmentautumista
Psyykkisen valmentautumisen perusteet

Lääkärintarkastus
Lihastasapaino
Lihaskunto
Maksimivoima
Nopeus
Kestävyys (perustesti)
Lajiominaisuudet
Psyykkinen profiili ja valmentautuminen osana kokonaisharjoittelua

Lääkärintarkastus
Lihaskunto
Maksimivoima
Nopeus
Kestävyys (suora max)
Lajiominaisuudet
Psyykkisen vahvuuden luominen, itseluottamus, keskittymiskyky, taidot käsitellä paineita

Lääkärintarkastus
Lihaskunto
Maksimivoima
Nopeus
Kestävyys (suora max)
Lajiominaisuudet
Psyykkiset valmiudet huippusuorituksiin, erityiskysymykset esim. loukkaantumisten käsittelemisessä

Taso / tavoite

Ei tavoitteita

 • mahdollisesti salikisat

Ei tavoitteita

 • salikisat
 • ikäkausikisat

KLL

Alue-/ikäkausitaso

 • ikäkausikisat (myös kv. otteluita)
 • aluekisat
 • KLL

SM-kisat

SM-taso ikäluokassa

 • ikäkausikisat
 • SM-kisat

ikäluokan kv. turnaukset

Kadettien kv. taso

 • Sen kansalliset
 • SM-kisat (Kad+Jun)
 • ikäluokan kv. turnaukset
 • Kad PM-kisat

Kad arvokisat

Nuorten kv. huippu

 • Sen kansalliset ja kv. turnaukset
 • SM-kisat (Jun+Sen)
 • Jun PM-kisat
 • Jun arvokisat

edustuspaikan haastaja!

Arvokisamitalisti

 • harjoituskisat
 • SM-kisat
 • PM-kisat
 • Kv. näyttökisat

arvokisat

Esimerkki

MARKO YLI-HANNUKSELA ”Lähdin viisivuotiaana isän mukaan painisalille ja sillä tiellä olen edelleen. En ollut lapsena mikään huippulahjakas, mutta ahkera harjoittelemaan ja 13- vuotiaana päätin tulla maailman parhaaksi painijaksi. Sen saavutin ja vähän muutakin.”

JARKKO ALA-HUIKKU ” Aloitin painin jo kuusivuotiaana, mutta tässä ikävaiheessa rinnalla oli vahvasti myös pesäpallo. Pikkuhiljaa kasvoin enemän kiinni painiin ja päätin lähteä kokeilemaan rajojani. Monipuolinen urheileminen antaa erinomaisen pohjan kehittyä huipulle valitsemassaan lajissa.”

MARKO ASELL ”Minulla oli vahva telinevoimistelu- ja yleisurheilupohja, kun isä vei minut painisalille 12 –vuotiaana. Homma alkoi heti luonnistaa ja jo noin puolen vuoden kuluttua sain SM-pronssia. Harjoittelin nuorena paljon ja monipuolisesti.”

JUHA AHOKAS ”Löysin tieni painisalille 15 –vuotiaana, mutta olin sitä ennen harrastanut monipuolisesti liikuntaa, mm jääkiekkoa. Kehityin nopeasti ja minut valittiin jo 19 –vuotiaana Soulin Olympialaisiin 1988. Uralleni mahtui yhteensä neljät olympialaiset urheilijana.”

PETRA OLLI "Urheilu on ollut lapsesta asti minun juttuni. Olen saavuttanut menestystä kansallisella tasolla myös keihäänheitossa, mutta painissa olen saanut hienosti toteuttaa itseäni. Minulla on tavoitteet korkealla ja uskon vahvasti, että Nuorten Olympialaisten pronssimitali oli vasta alkua kansainväliselle menestymiselle. Asenne ratkaisee kaiken!"

SASU KAASINEN "Paini on monipuolisuutensa ja vaativuutensa ansioista "maistunut parhaalta" jo pienestä lähtien. Uskon, että määrätietoisella ja tinkimättömällä harjoittelulla minulla on mahdollisuus nousta korkeimmalle korokkeelle kansainvälisissä arvokisoissa. Nuorten Euroopan mestaruus oli osoitus siitä, että olen oikealla tiellä. Olen vaativa itseäni ja valmentajaani kohtaan, koska uskon, että aina voi asiat tehdä vieläkin paremmin."

JANI HAAPAMÄKI ”Harrastin kaikkea urheilua ja pärjäsin kohtuullisesti monessa lajissa. Jalkapallo on pysynyt painin lisäksi ohjelmassa aikuiseksi saakka ja se tuo joskus mukavaa vaihtelua treeniohjelmaan. Voittajan itseluottamus kasvaa monipuolisuudesta ja kovasta harjoittelusta.”