Karate


Vastuuhenkilöt: Tolsa, Tomi.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 21 22 − 35
Painopisteet ja valmentajan rooli

Perusliikuntataitojen opettelua

-harjoittelu leikinomaista, lajitaitojen opettaminen ei ole vielä tärkeää

Liikunnan ilo

Perusliikuntataitojen hallintaa ja haastavampien taitojen opettelua

Lajin perusteet

Yksilöllisyyden huomioiminen

Lajitaitojen monipuolinen kehittäminen

Kiinnostus kilpailemiseen

Karaten yleiskuvan hahmottaminen

Keskeisten lajitaitojen hallinta (vielä ehtii aloittamaan, jos pohja on riittävä)

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen

Ottelukäsityksen muodostuminen

Teknis-taktis-fyysinen perusta rakennettu

Henkilökohtaisen urheilija-valmentaja -suhteen luominen

Urheiluluokat

Määrällinen ja laadullinen harjoittelu

Päämäärätietoinen harjoitteleminen (huipulle tähtäävä)

Erikoistuminen kataan tai kumiteen

Omatoimisuus lisääntyy

Urheiluakatemioiden hyödyntäminen

Laadukkaan harjoittelun ja harjoitusvastustajien varmistaminen

Ammattimaisuus kaikessa tekemisessä

Halu kehittää itseään urheilijana

Lajitaidot

Tutustuminen lajin perustekniikoihin

Lajin perustekniikoiden opetteleminen

-potkut, lyönnit, torjunnat, asennot

Monipuoliset lajitaitot

-kombinaatiot, pyyhkäisyt, valikoima laajenee

-liikkuminen, ajoitukset mukaan

-pariharjoitteet

Monipuolisten lajitaitojen edelleen kehittäminen

Tekniikan kontrolloiminen suhteessa vastustajaan (pariharjoitteet)

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen

Lajitaitojen harjoitteleminen alati muuttuvissa tilanteissa

Taktiikan perusteiden opetteleminen

Mahdollisimman monipuoliset lajitaidot muuttuvissa tilanteissa

Oman ottelutyylin löytäminen

-taktiikan korostaminen

Oman lajiosaaminen jalostaminen huippuunsa

Eri taktiikoiden hallinta ja kyky muuttaa taktiikkaa ottelun aikana

Fyysiset ominaisuudet

-ketteryys

-tasapainokyky

-koordinaatiokyky

-kaikki taitavuuden osatekijät

-liikkuvuus

-kehon hallinta

-reaktiokyky ja -nopeus

-ketteryys

-tasapainokyky

-yhdistelykyky

-rytmikyky

-silmä-käsi/jalka -koordinaatio

-reaktiokyky- ja nopeus

-suuntautumiskyky

-yhdistelykyky

-liikkuvuus

-voimaharjoittelutekniikoiden opettelu

-lihaskestävyysharjoittelu oman kehon painolla

-liikenopeus

-kimmoisuus / elastisuus

-voimaharjoittelun opetteleminen (kestovoima), keskivartalo

-kasvupyrähdyksen yksilöllinen huomioiminen (aerobinen kestävyys)

-liikkuvuuden ylläpitäminen

-perusvoiman hankinta

-nopeusvoima

-huoltavien harjoitteiden huomioiminen

-lajinomainen nopeuskestävyys

-kimmoisuus / elastisuus

-lajissa vaadittujen nopeus- ja voimaominaisuuksien kehittäminen huipputasolle (nopeusvoima)

-lajinomainen nopeuskestävyys

-palauttava harjoittelu muistettava ja lihastasapainosta huolehdittava

-kimmoisuus / elastisuus

-lajissa vaadittujen nopeus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen (nopeusvoima)

-kimmoisuus / elastisuus

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 21 22 − 35
Henkinen kasvu (sosiaalinen ja psyykkinen

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri

-harjoituksissa on oltava lupa yrittää pelkäämättä epäonnistumisia

-kaikille lapsille osoitetaan välittämistä ja annetaan tasapuolisesti aikaa

-ilo on tärkeää, sillä lapset oppivat leikin varjolla

Onnistumisen elämyksien kokeminen karateharrastuksen parissa

-kiinnitetään huomiota oikean tasoisiin harjoituksiin, kilpailijoihin ja kilpailuihin

-valmentaja antaa kannustavaa palautetta onnistuneista suorituksista lopputuloksesta huolimatta

-terveen minäkuvan ja hyvän itseluottamuksen avulla lapsi innostuu karatesta ja harjoittelee mielellään

-myönteisen ja rakentavan palautteen avulla kerrotaan missä lapsi on hyvä ja mitä asioita hän voisi heittää

Lapsi oppii toimimaan ryhmässä

-leikitään kavereiden kanssa

-noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä

Lapsi oppii käsittelemään tunteitaan

Rakastuminen karateen ja urheiluun

Oikeantasoisissa kilpailuissa menestyminen ja kehittymisen osoittaminen kilpailuissa

Harjoittelemaan oppiminen (myös omatoimisesti)

-nuori oppii analysoimaan harjoittelun seurauksia ja sisäistämään oppimaansa paremmin

-nuori oppii itse tunnistamaan eroja omien suoritustensa välillä

-laaditun harjoitusohjelman noudattaminen (suunnitelmallisuus, harjoituspäiväkirjat)

Valmennusopin perusteet (ravinto, lepo, harjoittelu)

Kasvu ihmisenä ja karatekana

-nuori ottaa askel askeleelta enemmän vastuuta harjoittelustaan (itseohjautuvuus)

Kilpailemaan oppiminen

Realistinen tavoitteenasettelu

-riittävä haaste

-tavoitteet sovitettava suhteessa muuhun elämään

Tietoisuus fyysisen kunnon, lajitaitojen ja ottelukäsityksen yhteydestä

-urheilijan tiedettävä mitä harjoiteltava, jotta saisi taktiikkansa toimimaan käytännössä

Omien ratkaisumallien kehittäminen ja niiden perusteella toimiminen -> yhteistyö valmentajan kanssa

Kokonaiselämänhallinta

-opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen

Voittamaan oppiminen

Kokonaiselämänhallinta

-työn, perhe-elämän ja urheilun yhteensovittaminen

-kilpailu-uran päättäminen

Oman suoritustason jatkuva arviointi ja kehittäminen

-suoritusvarmuus

-pienetkin yksityiskohdat hallittava

VOITTAMINEN!

Harjoitusmäärät

2h/vko omatoimista liikuntaa  

1-2 krt lajiharjoittelua viikossa

1-2 krt/vko päiväkoti liikuntaa

 

2h/vko omatoimista liikuntaa viikossa

2-3 krt lajiharjoittelua viikossa

1-2h koululiikuntaa viikossa

2h/vko omatoimista liikuntaa

3-4 krt lajiharjoittelua viikossa

1-2h koululiikuntaa viikossa

Kesäleirit ja leiripäivät

3h/vko omatoimista liikuntaa

3-4 krt lajiharjoittelua viikossa (4-7h)

1-2 krt oheisharjoittelua viikossa (1-3h)

1-2h koululiikuntaa viikossa

Kesäleirit, alueleirit ja nuorten valmennusleirit

5-6 krt lajiharjoittelua viikossa (7-9h)

3-6 krt oheisharjoittelua viikossa (5-8h)

Mentaaliharjoittelun aloittaminen

1-2h koululiikuntaa viikossa

3h omatoimista liikuntaa viikossa

Maajoukkueleirit ja kv-leirit

4-6 krt lajiharjoittelua viikossa (6-9h)

5-6 krt oheisharjoittelua viikossa (5-8h)

Mentaaliharjoittelun syventäminen

1-2h koululiikuntaa viikossa

2-3h hyötyliikuntaa viikossa

Maajoukkueleirit ja kv- leirit

4-6 krt lajiharjoittelua viikossa (6-9h)

5-6 krt oheisharjoittelua viikossa (5-8h)

Mentaaliharjoittelulla ylivertaisuuteen

2-3h hyötyliikuntaa viikossa

Maajoukkueleirit ja kv- leirit

Kilpailumäärät

Ei kilpailuja

Salikisailut

3-4 kansallista kilpailua vuodessa

Salikilpailut

3-5 kansallista kilpailua

1-2 kansainvälistä kilpailua (läheltä esim. Viro, Ruotsi)

Finnish Open ja 2-3 isompaa kansainvälistä kilpailua (esim. Nuorten PM/EM, Budabestin avoin, Grand Prix -kilpailut)

8-10 kansallista kilpailua

-Nidan Cup

-SM-kilpailut

-Junnuturnaukset (esim. Orimattila, Kokoro Cup)

10-15 kilpailua (1-2 pääkilpailua)

-Kansalliset (Nidan Cup, Tiger Cup)

-SM-kilpailut

-Finnish Open

-Premier League (mm. Pariisi, Italia, Itävalta, Turkki)

-Nuorten PM/EM/MM

12-20 kilpailua (1-2 pääkilpailua)

-Kansalliset (Nidan Cup, Tiger Cup)

-SM-kilpailut

-Finnish Open

-Kansainväliset kilpailut (mm. Premier League, Hollanti, Saksa)

-Nuorten ja/tai aikuisten arvokilpailut

12-20 kilpailua (1-2 pääkilpailua)

-Kansalliset (Nidan Cup)

-SM-kilpailut

-Finnish Open

-Kansainväliset kilpailut (mm. Premier League, Hollanti, Saksa)

-Aikuisten arvokilpailut

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 18 19 − 21 22 − 35
Testit

Seuran taitorata

 

Seuran taitorata

- liikkuvuus

- seuran taitorata

- kimmoisuus

- nopeus

- ketteryys / notkeus

- terveystarkastukset

Testipatterin avulla nuori karateka huomaa kehittymisensä ja säilyttää motivaation harjoitteluun

Antropometria
- pituus
- paino
- rasvaprosentti (ihopoimu)

Nopeus
- kiihdytysnopeus (20m paikalta)
- maksiminopeus (20m lentävä)

Nopeusvoima
Räjähtävä voima: alavartalo
 - kevennyshyppy
 - staattinen hyppy

Pikavoima
 -pohkeet (reaktiivisuustesti 10sek)

Maksimivoima
 - vatsat
 - selkä
 - jalkojen ojennus

Aerobinen kestävyys
-kestävyyssukkulajuoksu 

 

 

 

 

 

Säännöllisten testien avulla saadaan tärkeää tietoa urheilijan kehittymisestä

Antropometria
- pituus
- paino
- rasvaprosentti (ihopoimu)

Nopeus
- kiihdytysnopeus (20m paikalta)
- maksiminopeus (20m lentävä)

Nopeusvoima
Räjähtävä voima: alavartalo
 - kevennyshyppy
 - staattinen hyppy

Pikavoima
 -pohkeet (reaktiivisuustesti 10sek)

Maksimivoima
 - vatsat
 - selkä
 - jalkojen ojennus

Aerobinen kestävyys
 - kestävyyssukkulajuoksu 

Säännöllisten testien avulla saadaan tärkeää tietoa urheilijan kehittymisestä

Antropometria
- pituus
- paino
- rasvaprosentti (ihopoimu)

Nopeus
- kiihdytysnopeus (20m paikalta)
- maksiminopeus (20m lentävä)

Nopeusvoima
Räjähtävä voima: alavartalo
 - kevennyshyppy
 - staattinen hyppy

Pikavoima
 -pohkeet (reaktiivisuustesti 10sek)

Maksimivoima
 - vatsat
 - selkä
 - jalkojen ojennus

Aerobinen kestävyys
 - kestävyyssukkulajuoksu

Kodin rooli

Vanhemmat tarjoavat lapsille virikkeisen ympäristön, joka mahdollistaa perusliikuntataitojen oppimisen ja liikkumisen monipuolisuuden

Vanhemmat elävät mukana lapsen harrastuksessa

-kuljettavat

-kannustavat

-kasvattavat

Vanhemmat tunnistavat oman roolinsa

Vanhemmat kunnioittavat ohjaajia, valmentajia ja tuomareita sekä antavat heidän ohjata toimintaa oikeaan suuntaan

 

Vanhempien on tiedostettava lajin vaatimukset ja löydettävä tasapaino koulun ja urheiluharrastuksen välille. Lasta on tuettava molemmissa.

Vanhempien huolehdittava säännöllisestä elämänrytmistä mm. lepo ja ravinto

Vanhemmat tukevat nuorta henkisesti ja taloudellisesti

Vanhemmat toimivat avoimessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä valmennuksen kanssa

Vanhemmat tukevat nuoren omatoimisuutta ja autonomiaa

Vanhemmat ymmärtävät urheilijan uravalinnan ja tarjoavat tukea

Oma perhe tukee huippu-urheilijan uravalintaa

Seuran rooli

Seura tarjoaa monipuolista perusliikuntataitoja kehittävää liikuntaa. Lajitaitoja harjoitellaan maltillisesti lähinnä leikin varjolla. Seurassa kannustetaan harrastamaan myös muita lajeja.

Seura tarjoaa viikottain useita lajiharjoituksia, joissa koulutetut ohjaajat.

Seura järjestää salikisoja.

Seurassa kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan.

Seura kannustaa osallistumaan kilpailuihin. Seura tarjoaa kilpailemisesta innostuneille mahdollisuuden harjoitella yleisharjoitusten lisäksi kilparyhmissä. Lisäksi seura järjestää kilpailu- ja leirimatkoja alueellisiin ja kansallisiin kilpailuihin.

Sisäisen motivaation vahvistaminen

-nuorten on annettava vaikuttaa omiin asioihin ja koettava, että hän urheilee itsensä takia.

Yhteistyö liiton kanssa valmentajakoulutuksen, valmennusryhmien ja nuorten arvokilpailujen osalta

Seura huolehtii valmentajien kehittymisen tukemisesta mm. seuran sisäisen koulutusjärjestelmän sekä liiton ja ulkopuolisten koulutuspalveluiden avulla. Myös kilpailijoille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua.

Seura huolehtii henkilökohtaisesta ja kokonaisvaltaisesta valmennuksesta.

Seura tukee ammattimaista urheilua kokonaisvaltaisesti. Huipulle tähtääville urheilijoille taataan yksilöllinen valmennus, tukipalvelut ja taloudellinen tuki.

Seura tukee ammattimaista urheilua kokonaisvaltaisesti. Huipulle tähtääville urheilijoille taataan yksilöllinen valmennus, tukipalvelut ja taloudellinen tuki.