Ampumaurheilu


Vastuuhenkilöt: Hirvi, Juha; Karinkanta, Jari; Peltola, Pirjo; Rautio, Timo; Wedman, Pasi.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 13 14 − 17 18 − 21 21 ja yli
Harjoittelun painotus

Fyysiset ominaisuudet:
Leikinomaisia, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvutta kehittäviä harjoitteita (voimistelu, kamppailulajit, pallo- ja mailapelit), leikit ja yleinen telmiminen

Saavuttaa jo nuorena mahdollisimman hyvät ja monipuoliset motoriset ominaisuudet

Taito-ominaisuudet:
Ammunnan perustaitojen opettaminen; aseen turvallinen käyttö, tukiammunta, tähtäys. liipaisu ja jälkipito.

Fyysiset ominaisuudet:
Perusominaisuuksien kehittämisen jatkaminen; koordinaatio, tasapaino, rytmiikka ja motoriikka. Liikuntaan mukaan kestävyyslajeja mm. hiihto ja juoksu sekä silmä-käsikoordinaatiota kehittämään joukkue- ja mailapelit

Taito-ominaisuudet:
Tukiammunta jatkuu ja pystyammunnan harjoittelu tulee ohjelmaan mukaan fyysisenkasvun myötä. Pääpaino pystyammunnassa. Jatketaan ammunnanperusteiden kertausta; tähtäys, liipaisu ja jälkipito.

Fyysiset ominaisuudet:
Jatketaan monipuolisesti fyysisten ominaisuuksien kehittämistä; tasapaino, koordinaatio ja rytmiikka. Yksittäisille harjoituksille tulee selkeä tavoite; kestävyys, lihaskunto ja lihashuolto. Maila- ja joukkuepelit ohjelmassa mukana.

Taito-ominaisuudet:
Kolmiasentoammunnan opettelu aloitetaan ilmakiväärillä. Vähitellen pienoiskivääri tulee ohjelmaan mukaan.
Pääpaino asentoharjoittelussa. Tavoitteena kehitää omaa ymmärrystä ammunnasta, antaa urheilijalle vastuuta ja kehitää heidän analyyttisyyttään. Urheilijan itsensä ymmärrettävä laukauksen ohjelma.Tuuliammunnan opettelu aloitetaan.

Fyysiset ominaisuudet:
Jatketaan perusasioiden ylläpitoa monipuolisella fyysisellä harjoittelulla. Harjoittelu alkaa erikoistua selkeämmin painotuksen mukaan kestävyys, lihaskunto ja palauttavaan harjoitteluun

Taito-ominaisuudet:
Asentoharjoittelun jalostus molemmilla aseilla. Kilpailuun oppiminen ja kilpailukovuuden parantaminen. Oppia voittamisentahto. Kehittää taktista ammuntaa. Edellisissä ikäluokissa opittujen asioiden vahvistaminen ja oman suoritusrytmin kehittäminen suhteessa suoritusaikaan. 

Fyysiset ominaisuudet:
Fyysisten ominaisuuksien ylläpito säilyy koko ammuntauran ohjelmassa. Kiinnitettävä huomio omien heikkouksien parantamiseen ja toimintakyvyn säilyttämiseen. Huomioitava erityisesti palauttavat harjoitukset. Harjoittelun rytmitys taidon ja fyysisen harjoittelun osalta nousee merkitykselliseksi

Taito-ominaisuudet:
Molempien lajien (ilma- ja pienoiskivääri) taito-ominaisuuksen jalostus jatkuu kuten myös kilpailukovuuden kehittäminen

Henkinen kasvu

Psyykkiset ominaisuudet
Vanhempien roolina rakentaa lämpimät ja pysyvät ihmissuhteet
Kyky solmia toimivia vastavuoroisia ihmissuhteita

Psyykkiset ominaisuudet
Hyvä ja terve itsetunto:
Pitää itsestään sellaisena kuin on
Tietää olevansa hyvä
Tulee toimeen ihmisten kanssa
Tuo lisäarvoa ryhmään
 

Psyykkiset ominaisuudet
Itsenäistyminen voimistuu, kritiikin hyväksyntä ja minäkuvan selvittäminen ja kehittäminen. Valmentajan rooli korostuu urheilijan tukemisessa. Tuntee olevansa tärkeä

Psyykkiset ominaisuudet
Vahva itseluottamus ja minäkuva
Kehittynyt voittamisentahto
Kehittynyt itsekritiikki
Ulkopuolinen tuki kehittämään paineen ja stressin hallintaa
Mielikuvaharjoittelu ja ajankäytön hallinta

Psyykkiset ominaisuudet
Vahva itseluottamus ja selkiytynyt minäkuva
Vahva voittamisentahto
Ulkopuolinen tuki jatkuvasti käytössä
-  vahvistaminen
- ongelmien ratkaisu
- henkisen tasapainon löytäminen
- itseluottamuksen vahvistaminen

Harjoittelun jakautuminen

OPPII LIIKKUMAAN

2-3 tuntia viikossa lajiharjoittelua
17-18 tuntia viikossa liikuntaa ja leikkejä (2h koululiikuntaa, 3h seuraliikuntaa), josta n 12 tuntia omatoimista
Laukauksia 0-3000 vuodessa

Lajiharjoittelu ei vielä tässä iässä välttämätöntä, mutta monipuolinen liikunnallinen tausta on.

HALUAA LIIKKUA

3-5 tuntia viikossa lajiharjoittelua (sis. kuivaharjoittelun)
15-17 tuntia viikossa liikuntaa, pihapelejä ja leikkejä (2-3h koulul, 4 h seura), josta noin 10 tuntia omatoimista
Laukauksia 3000---> / vuodessa

NAUTTII URHEILUSTA

5-10 tuntia viikossa lajiharjoittelua (sis. kuivaharjoittelun)
10-15 tuntia viikossa fyysistä harjoittelua (3h koulu, 5h seura), josta noin 5 tuntia omatoimista
Laukauksia 10 000 --->/ vuodessa

YMMÄRTÄÄ  HARJOITTELUN MERKITYKSEN URHEILUSSA

10-15 tuntia viikossa lajiharjoittelua (sis. kuivaharjoittelun)
5-10 tuntia viikossa fyysistä harjoittelua (omatoimista)
Laukauksia 17 000 --->/ vuodessa

 

 

URHEILU ON LUONNOLLINEN OSA AMPUJAN ELÄMÄÄ

12-15 tuntia viikossa lajiharjoittelua (sis. kuivaharjoittelun)
5-8 tuntia viikossa fyysistäharjoittelua (omatoimista)
Laukauksia 25 000--> / vuodessa

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 13 14 − 17 18 − 21 21 ja yli
Kilpailut

Kilpailuiden sijaan mieluummin kisailuja

Kilpailuita 10-15 vuodessa. Pääpaino täysin harjoittelussa ja sen opettelussa.

Kilpailuita 15-30 vuodessa. Pääpaino edelleen harjoittelun opettelussa.

Kilpailuita 30-40 vuodessa. Tavoitteena kilpailukovuuden kehittäminen ja voittamisen oppiminen

Kilpailuita 35-45 vuodessa. Kilpailurutiinin kehittäminen ja voittamisen kulttuurin oppiminen

Kilpailutavoiteet

Tavoitteet seuran kisailussa ja henkilökohtaisten taitojen kehittämisessä

Kultahippukisoihin osallistuminen ja alueen kilpailut
 

SM-taso
- Aluekilpailut
- SM-kilpailut
- Maaottelut
- Nuorten kv. kilpailut

Nuorten KV. huippu
- NEM / NMM
- KV-kilpailut
- PM-kilpailut
- SM-kilpailut

Arvikisamenestyjä
- Olympia-, MM- ja EM menestys
- MC-kilpailut
- KV-kilpailut
- SM-kilpailut

Leiritys

Nuorimmilla kultahippuampujilla ei vielä tarvetta leiritykseen

Kultahippuampujilla 10-15 leirivuorokautta (seurat/alueet)

Tehoryhmäurheilijoilla leiritysvuorokausia 15-20 (alueet/liitto)
Nuorisomaajoukkueella leiritysvuorokausia 20-30 (liitto)

 

Nuorten maajoukkue-urheilijoilla 50-60 leirivuokautta (liitto) ja 40-50 kilpailuvuorkautta (liitto/itse)

Maajoukkueurheilijoilla 70-80 leirivuokautta (liitto) ja 70-80 kilpailuvuorokautta (liitto)

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 13 14 − 17 18 − 21 21 ja yli
Testit

Terveystarkastus (riittää koulutarkastus)

Terveystarkastus (koulutarkastus riittää), näkötarkastus ja antropometria

Terveystarkastus (oman/liiton lääkärin toimesta), näkötarkastus, antropometria sekä kestävyys-, lihaskunto- ja lihastaspaino testit

Terveystarkastus (liitto), laboratoriotestit, näkötestit, kestävyys-, lihaskunto- ja lihastasapainotestit. Ammunnan taitotestit (KIHU)

Terveystarkastus (liitto), laboratoriotestit, näkötestit, kestävyys-, lihaskunto- ja lihastaspainotestit. Ammunnan taitotestit (KIHU)

Seuran rooli

Tarjoaa riittävän määrän monipuolista liikuntaa ja rohkaisee lasta harrastamaan myös muita lajeja. Sitoutetaan vanhemmat toimintaan mukaan. Kouluttaa ammattitaitoisia ohjaajia seuralle. Oltava perusaseistus alkuopetukseen. Järjestettävä kaikille saman sisältöinen aseen turvallisesta käytöstä ja ampumapaikkatoiminnasta oleva koulutus

Edistää lajirakkauden syntymistä järjestämällä iloista, innostvaa ja monipuolista toimintaa sekä kaveripiirin mukaan saamista. Kouluttaa ammattitaitoisia valmentajia seuralle. Sitoutetaan vanhemmat toimintaan mukaan. Luodaan kilpailuolosuhteita vastaavat harjoitusolosuhteet. ja harjoitteet. Oltava perusvarustus ammuntaan. Seurojen välinen yhteistyö ja aluetoiminta.

Pyrkii lisäämään yhteenkuuluvuuden tunnetta järjestämäällä valmennus- ja kilpailumatkoja yhdessä.
Tekee aktiivista yhteistyötä lukion/koulujen-, urheiluakatemioiden kanssa. Urheilijoiden henkilökohtainen valmennus.

Harjoitusolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen. Antaa taloudellista tukea. Urheilijan medianäkyvyyden (nettisivut, juttuja paikallislehdelle) esille tuominen. Tukihenkilöverkoston rakentaminen. Seuravalmentajan ja liittovalmentajan yhteistyö. Valmentajien jatkokoulutus. Yhteistyö oppilaitosten ja urheiluakatemioiden kanssa.

Tukee urheilijaa hänen kilpailu-urallaan. Auttaa taloudellisesti urheilijaa urallaan. Huomioi urheilijan menestyksen. Henkilökohtaisen valmentajan ja maajoukkuevalmentajan yhteistyö. Tukiverkoston ylläpitäminen

Liiton rooli

Tehtävänä tukea seuran eri toimintojen kehittämistä; kouluttamalla ja ohjaamalla seuratoimijoita heidän eri vastuualueilla ja tuottamalla yhtenäisen ohjaus-/valmennusmateriaalin. Liitto luo yhteisöllisyyden tunnukset, jotka nousujohteiset ja jotka innostavat harjoittelemaan/harrastamaan.(kannustusjärjestelmä).

Tehtävänä jatkaa seuran eri toimintojen kehittämistä; kouluttamalla ja ohjaamalla seuratoimijoita heidän eri vastuualueilla ja tuottamalla yhtenäisen ohjaus-/valmennusmateriaalin. Maakunnallisten ohjaajakolutustusten järjestäminen

Valitsee urheilijat tehoryhmä toimintaan, järjestämäälä valintaleirin
Valitsee urheilijat nuorisomaajoukkueisiin, järjestämäällä valintaleirit
Johtaa ja vastaa edellämainittujen leirityksestä
Valmentajakoulutus urheilijoille (urheilijan valmiudet kehittyä ja ymmärtää harjoittelusta)
Urheilulukio/-akatemia yhteistyön järjestäminen.
ADT tietämyksen ja koulutuksen järjestäminen

Valitsee urheilijat nuorten maajoukkueisiin ja vastaa heidän leirityksestä.
Vastaa MJ urheilijoiden harjoitus olosuhteiden ja tukipalveluiden järjestämisestä
Opiskelun ja harjoittelun yhdistäminen sekä varusmiespalvelus Urheilukoulussa
Valmentajakoulutuksen järjestäminen (tasot 2-3)
ADT tietämyksen ja koulutuksen järjestäminen

Valitsee urheilijat maajoukkueeseen ja vastaa heidän leiritys-/valmennustoiminnasta:
Vastaa MJ urheilijoiden tuki- ja tutkimustoiminnasta
Vastaa kansainvälisestä kilpailutoiminnasta
Vastaa harjoitusolosuhteiden luomisesta/järjestämisestä
Vastaa tiedotuksesta ja markkinoinnista
Tukea jatkokoulutus olosuhteiden organisointiin
ADT tietämyksen ja koulutuksen järjestäminen

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 13 14 − 17 18 − 21 21 ja yli
Yhteiskunnan rooli

Julkisten leikki- ja liikuntapaikkojen rakentaminen ja niiden kunnossapito.
Tukea lasten liikuntaa ja kohdentaa varoja siihen.
Liikunnan lisääminen ala-asteen koululaisten tuntikehykseen tai liikuntapäiväkerhot koulun jälkeen
Liikunnan arvostuksen nostaminen
Ampumaurheilu uuden liikuntalain alainen urheilu- ja liikuntamuoto

 

Sisäampuradat asutuskeskuksissa, joissa käyttö ympärivuotista ja niissä myös mahdollisuus oheisharjoitteluun.
Varoja ohjaajien ja valmentajien koulutukseen ja palkkaamiseen.
Liikunnan tuntimäärä lisääminen koululaisten tuntikehykseen ja tutustuttaminen ammuntaan
Urheilun profiilin nosto
Ampumaurheilu uuden liikuntalain alainen urheilu- ja liikuntamuoto

Paikallisten ja maakunnallisten ampumaratojen/-keskusten (ulkoradat) rakentaminen ja ylläpito sekä niiden ympärivuotinen/-vuorokautinen käyttö.
Aseluvat mahdollista saada kaikille ammunnan harrastajille 15 vuotiaana --> harrastuksen edellytys-->ampumakortin asema
Urheiluakatemioiden kehittäminen ja ammattivalmentajien palkkaus
Opiskeluohjelman "räätälöinti" huipu-urheilun edellytyksä vastaavaksi.
Ampumaurheilu uuden liikuntalain alainen urheilu- ja liikuntamuoto.
 

Kv. mitat täyttäviä ammuntakeskuksia 2-3 eri puolelle Suomea.
Valmennuskeskuksien kehittämiseen varoja.
PV:n Urheilukoulun toiminnan kehittäminen.
Ammattivalmentajien palkkaus akatemioihin ja valmennuskeskuksiin
Opiskeluohjelman "räätälöinti" vastaamaan huippu-urheilun vaatimuksiin
Ampumaurheilu uuden liikuntalain alainen urheilu- ja liikuntamuoto

Yhteiskunnan tarjoamat ammattiurheilijan virat/vakanssit.
"Räätälöidyt" opiskelupaikat sinne missä oikeasti mahdollisuus huippuvalmenukseen (kotimaa/ulkomaat)
Tukea taloudellisesti huippu-urheilijoita
Ampumaurheilu uuden liikuntalain alainen urheilu- ja liikuntamuoto

Henkilöiden roolit

Urheilija
- into ja halu
- usean eri lajin toiminnassa mukana

Seuraohjaaja
- turvallisuus ja säännöt
- taito opettaa
- monipuolinen näkemys ja tietämys
- intohimo

Vanhemmat
- Lämpimän ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen
- Turvallisuuden tunteen luominen
- Antaa lapselle mahdollisuuden kokeilla eri asioita
- Lapsen perusasioista huolehtiminen

Kaverit
- mukana seuratoiminnassa

Urheilija
- halu oppia ja kehittyä
- syntynyt sisäinen palo urheiluun
- aseen ja varusteiden huolto

Seuravalmentaja
- teknisten asioiden oikein opettaminen
- hyvä opettaja
- intohimo ja halu

Vanhemmat
- huolehtivat lapsen turvallisuudentunteesta
- luovat luottmuksellisen suhteen lapseen
- kannustavat ja tukevat lasta harrastuksessa
- huolehtivat urheilijan koti- ja kouluasioiden hoitamisesta

Kaverit
- ovat liikuntaseuratoiminnassa mukana
- tärkeä osa nuoren päivittäistä elämää
- sosiaalisuus
 

Urheilija
- ottaa vastuuta omasta harjoittelusta
- ymmärtää miksi ja miten harjoitellaan 

Valmentajat
- vastuu urheilijasta
- halu ja taito ohjata häntä
- näkemys lajin taidollisista vaatimuksista 
- osaa ohjata huippu-urheilijan polulle
- intohimo ja halu kehittää urheilijaa

Vanhemmat
- antavat tilaa urheilijalle itsenäistyä
- pitävät tiukat rajat urheilijalle esim. kotiintuloajoissa
- kannustavat ja tukevat
- huolehtivat urheilijan ravinnosta ja levosta
- eivät sekaannu valmentajien työhön

Kaverit
- jatkavat myös liikuntaa
- yhdessäolo aika jää vähemmälle
- vastapaino urheilulle

Urheilija
- oma halu kehittyä huippu-urheilijaksi
- suhtauu kaikkeen tekemiseen ammattimaisesti
- kantaa jo vastuun tekemisistään
- ajankäytön hallinta

Valmentajat
- kasvaa urheilijan mukana
- hankkii tietoa ja tekee riittävän tarkat suunnitelmat
- luo edellytykset urheilijalle menestyä
- uskaltaa kokeilla erilaisia harjoitusmetodeja
- intohimo ja halu kehittää urheilijaa

Psykologi
- vahvistaa urheilijan itsetuntoa
- kehittää paineenhallintaa
- ajankäytön hallinta

Hieroja
- säännöllistä ja ennaltaehkäisevää

Vanhemmat
- henkinen ja taloudellinen tuki
- urheilijan itsenäistymisen tukeminen
- kannustus ja tukeminen urheilijan omissa ratkaisuissa
- huolehtii urheilijan levosta ja ravinnosta

Kaverit
- aikaa rajallisesti
- vastapaino huippu-urheilulle

Urheilija
- halu kehittyä huippu-urheilijana
- tietää mitä huippu-urheilu vaatii
- voiton tahto
- elmän- ja ajanhallinta
- analyyttisyys

Valmentajat
- Tietävät kuinka huipulle päästään ja osaavat suunnitella harjoitteet siten
- Tiedostavat urheilijan vahvuudet ja heikkoudet sekä pystyvät kehittämään häntä
- Intohimo ja halu kehittää urheilijaa
- Visionääri

Aseseppä
- Urheilijan aseiden ja patruunoiden testaus

Hieroja
- Säännöllistä ja enneltaehkäisevää
- Luottohenkilö

Psykologi
- Tukee urheilijaa elämän/kilpailuun valmistutumisen ongelma-alueilla

Lääkäri
- Aina tarvittaessa saatavilla

Manageri
- Luo taloudelliset edellytykset huippu-urheilulle
- Suhteet mediaan

Nais/miesystävä
- Ymmärtää huippu-urheilijan vaatimukset
- Tukee urheilijaa

Vanhemmat/lähipiiri
- Henkinen tukeminen ja myötäeläminen