Voimistelu, Rytminen voimistelu


Vastuuhenkilöt: Tarhala, Marianna; Ahonen, Laura; Kirjavainen, Anna; Tanskanen, Jani; Toivanen, Terhi.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

 

Lapsuusvaihe

 • harjoittelusta innostuminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

Lapsuusvaihe

 • tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

Valintavaihe

 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • murrosiän ja urheilijana kasvamisen tukeminen

Huippuvaihe

 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • huippusuorituksien saavuttaminen
 • kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Taito

 • liikkumisen perustaitojen harjoitteleminen
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä ja hartialinja

Nopeus

 • perusnopeuden  ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Voima

 • kehonhallinnan kehittäminen

Kestävyys

 • peruskestävyyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja pelessä

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen 
 • valmentajan kuunteleminen
 • ryhmässä toimiminen

KekKKKKkKeskittymisKesKKeskittymisen harjoittelukKkK 

 

 

Taito

 • liikkumisen perustaitojen harjoitteleminen
 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opetteleminen
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä ja hartialinja

Nopeus

 • perusnopeuden  ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Voima

 • kehonhallinnan kehittäminen

Kestävyys

 • peruskestävyyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja pelessä

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen
 • valmentajan kuunteleminen
 • ryhmässä toimiminen
 • omista tavaroista huolehtimaan oppiminen

KekKKKKkKeskittymisKesKKeskittymisen harjoittelukKkK 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle
 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • vaivan näkemisen opetteleminen taitojen oppimiseksi
 • havaintotaitojen kehittäminen
 • harjoittelun runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus (aktiivinen) on ikäkauden tärkein ominaisuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemisksi

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä ja hartialinja

Nopeus on ikäkauden painopiste

 • nopeuteen vaikuttavien tekijöiden, kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation ja ketteryyden, rytmitajun ja liiketiheyden kehittäminen
 • liikenopeus
 • kuuluu jokaiseen harjoitukseen

Voima

 • lihaskestävyys-kestovoima
 • keskivartalon hallinta
 • ponnistaminen

Kestävyys

 • peruskestävyys, peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen myös lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen ja sen yhteyden suoritukseen ymmärtäminen
 • itsearviointitaitojen harjoitteleminen
 • ryhmässä toiminen 
 • kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittyminen
 • kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 •  kilpaiKilpKkkkkkkkkilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen 
 • omatoimisuuden oppiminen

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnominen
 • motivoiminen vaikeampien liikkeiden oppiseen ja työn tekemiseen
 • harjoitteiden runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen estämiseksi

 • yksilölliset kehityskohteet
 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito
 • hyvä lihastasapaino

Nopeus

 • nopeustaitavuus
 • kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoitteleminen
 • nopeusharjoittelun psyykkisten tekijöiden kehittäminen

Voima

 • lihaskestävyys-kestovoima
 • keskivartalon hallinta
 • kasvupyrähdyksen aikana hyppäämisen kontrollointi
 • nopeusvoiman alkeet

Kestävyys

 • peruskestävyys
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • itsearviointitaitojen kehittäminen
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • psykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen erilaisin keinoin
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitseminen

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet ja aistit hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysiset

Liikkuvuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

 • yksilölliset kehityskohteet
 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito
 • hyvä lihastasapaino

Nopeus

 • nopeustaitavuus

Voima

 • lihaskestävyys-kestovoima
 • keskivartalovoiman ylläpito
 • nopeusvoima

Kestävyys

 • huoltava peruskestävyys palautumisen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn
 • maksimikestävyys
 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoittaminen

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • itsearviointitaitojen kehittäminen
 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen
 • psykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisisten tekijöiden hallitseminen 
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen

 

 

Taito

 • lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen

Fyysiset

Liikkuvuus

 • yksilölliset kehityskohteet
 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito
 • hyvä lihastasapaino

Nopeus

 • nopeustaitavuus

Voima

 • kestovoima
 • nopeusvoima
 • keskivartalovoima

Kestävyys

 • huoltava peruskestävyys palautumisen ja luokkaantumisen ennaltaehkäisyyn
 • maksimikestävyys
 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoittaminen

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • arjen hallinta
 • tavoitteenasettelun ymmärtäminen
 • kyky suoriutua paineen alla
 • itsearviointitaitojen hallitseminen ja oman kehon tuntemus
 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

 

Lajitaidot

 

 • lajinomaisen liikkuvuusharjoittelun aloittaminen
 • jalkatekniikkaharjoitukset lattialla istuen
 • helpoimpien vartalovaikeusosien muotojen harjoitteleminen lattiatasossa
 • helpoimpien akrobatialiikkeiden harjoitteleminen (esim.kuperkeikat)
 • välineisiin tutustuminen
 • liikkuminen musiikkiin ja musiikin kuunteleminen

 

 • lajinomainen liikkuvuusharjoittelu (painopiste passiivisessa liikkuvuudessa)
 • jalkatekniikkaharjoitukset lattialla istuen ja pystyasennossa (tavoitteena aukikiertoiset ojentuneet jalat ja korkeat päkijät)
 • helpoimpien vartalovaikeusosien hallitseminen (tasapainot jalka vaakatasossa, passepiruetti, kauris- ja kasakkahypyt, spagaatipyöriminen)
 • akrobatialiikkeiden harjoitteleminen (esim. kärrynpyörät, siltakaadot)
 • narun, vanteen ja pallon perustekniikoiden opetteleminen
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan liikkuminen
 • musiikin luonteen ilmaiseminen

 

 • lajinomainen liikkuvuusharjoittelu (aktiivisen liikkuvuuden osuus kasvaa)
 • jalkatekniikkaharjoitukset lattialla istuen sekä pystyasennossa paikoillaan ja liikkuen (tavoitteena aukikiertoiset ojentuneet jalat ja korkeat päkijät)
 • vartalovaikeusosien monipuolinen hallitseminen
 • akrobatialiikkeiden monipuolinen hallitseminen
 • kaikkien välineiden (naru, vanne, pallo, keilat, nauha) perustekniikoiden hallitseminen
 • yksilö- ja joukkueharjoittelu
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan liikkuminen
 • musiikin luonteen ilmaiseminen sekä keholla että kasvoilla
 • vartalovaikeusosien suoritustekniikan hiominen
 • vartalo- ja välinetekniikan yhdistäminen
 • monipuolisen välinetekniikan kehittäminen (mm. erilaiset heittotekniikat, vaihdot, riskit ja "collaborationit")
 • kilpailuohjelman virheetön suorittaminen 
 • yksilö- ja joukkueharjoittelu
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan monipuolisesti liikkuminen
 • erilaisten musiikkien ilmentäminen keholla ja kasvoilla

 

 • vartalovaikeusosien suoritustekniikan hiominen
 • monipuolisen välinetekniikan kehittäminen (mm. erilaiset heittotekniikat, vaihdot, riskit ja "collaborationit")
 • kilpailuohjelman kokonaisuuden kehittäminen: vartalotekniikka, välinetekniikka, ilmaisu
 • kilpailuohjelman virheetön suorittaminen
 • yksilö- ja joukkueharjoitteluyksilö- ja joukkueharjoittelu
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan monipuolisesti liikkuminen
 • musiikin ilmentämisen syventäminen ja rohkea esiintyminen
 • vartalovaikeusosien suoritustekniikan hiominen
 • monipuolisen välinetekniikan kehittäminen (erilaiset heittotekniikat, vaihdot, riskit ja "collaborationit")
 • kilpailuohjelman kokonaisuuden kehittäminen: vartalotekniikka, välinetekniikka, ilmaisu
 • kilpailuohjelman virheetön suorittaminen
 • ykiyksilö- tai  joukkueharjoittelu
 • musiikin kuunteleminen ja sen mukaan monipuolisesti liikkuminen
 • musiikin ilmentämisen syventäminen ja rohkea esiintyminen
Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Valmennus

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • harjoitusmäärä: 1-3 h/vko, 45- 90 min kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, liikuntahetket päiväkodissa, ulkoilut tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Varhaiskasvatuksen liikuntasuositus

Suunnittelu ja seuranta

 • lapsi tulee harjoituksiin mielellään
 • monipuolinen ja leikinomainen ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen
 • tuntisuunnitelma
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisliikuntamäärästä kertominen

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 10-15 lasta  

Painopiste

 • lajirakkauden syttyminen

Leirit

 • ei varsinaisia lajileirejä

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti,  huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • harjoitusmäärä: 3-4 kertaa, 5-10h/vko

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Liikuntasuositus

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • monipuolisten voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen ja systemaattisen harjoittelun oppiminen leikinomaisesti
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy huolehtimanlla  loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huolehtimalla riittävistä liikuntamääristä ja perustaitojen kehittämisestä
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 10-15 / 2 valmentajaa 

Painopiste

 • ominaisuusharjoittelu
 • lajirakkauden säilyminen 

Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • Minirytmisten avoimet leirit ja Miniringin leirit

 

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti,  huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 

 • harjoitusmäärä: 5-7 kertaa, 21-23h /vko

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikkunnan, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/julkaisut/080129Liikuntasuositus-kirja%28kevyt%29_08.pdf 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioiden oikeat tekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 8-10 voimistelijaa / 2 valmentajaa  

Painopiste

 • lajitaitojen ja lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoitten oppiminen 

Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • Minirytmisten ja Miniringin leirit
 • N-ryhmän leirit

  

 

 

 

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti,  huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 

 • harjoitusmäärä: 5-7 kertaa, 21-23h /vko

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikkunnan, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/julkaisut/080129Liikuntasuositus-kirja%28kevyt%29_08.pdf 

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 8-10 voimistelijaa / 2 valmentajaa  

Painopiste

 • lajitaitojen ja lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoitten oppiminen 

Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • Minirytmisten ja Miniringin leirit
 • N-ryhmän leirit

  

 

 

 

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti,  huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • harjoitusmäärä: 6-8 kertaa, 23-25h /vko, harjoituspäiväkirja 
 • aamuharjoitukset mukaan harjoitusohjelmaan

Muu liikunta

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • onnistuneiden toistojen riittävä määrä suorituksista
 • osa harjoittelusta omatoimista 
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 6-8 voimistelijaa / 2 valmentajaa 

Painopiste

 • lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoitten stabilisointi, kilpailemaan oppiminen 

 Leirit

 • seuran omat leirit / treenipäivät
 • N-ryhmän leiri
 • maajoukkueleirit
Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti,  huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • harjoitusmäärä: 9-12 kertaa, 25-30h /vko

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan tms.

Muu liikunta

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • harjoituspäiväkirja
 • motivaation ja sitoutumisen kautta tinkimättömään tavoitteelliseen harjoitteluun pyrkiminen
 • onnistuneiden toistojen riittävä määrä suorituksista
 • osa harjoittelusta omatoimista  
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvioiminen

Ryhmäkoko

 • ryhmän koko 6-8 voimistelijaa / 2 valmentajaa 

Painopiste  

 • suoritusten ratauttaminen
 • suorituspuhtaus
 • vahva esiintyminen

Leirit

 • maajoukkueleirit
 • leirit ulkomailla

 

 

Kilpaileminen
 • Voimistelu Asema
 • esiintymisiä

Voimistelu Asema

 • Voimistelu Asema
 • luokkakilpailut
 • ikäkausikilpailut
 • esiintymisiä

http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/

 • Voimistelu Asema
 • luokkakilpailut
 • ikäkausikilpailut
 • esiintymisiä

Lisäksi katsomaan ja tutustumaan SM-kilpailuihin ja KV-kilpailuihin.

 • luokkakilpailut
 • Ikäkausikilpailut
 • nuorten SM-kilpailut
 • kansainväliset kilpailut
 • nuorten PM- ja EM-kilpailut
 • esiintymisiä

Lisäksi katsomaan ja tutustumaan SM-kilpailuihin, arvokilpailuihin ja muihin KV-kilpailuihin.

 • ikäkausikilpailut
 • SM-kilpailut
 • kansainväliset kilpailut
 • arvokilpailut

Lisäksi katsomaan ja tutustumaan arvokilpailuihin ja muihin KV-kilpailuihin.

 • ikäkausikilpailut
 • SM-kilpailut
 • kansainväliset kilpailut
 • arvokilpailut
Testit ja tarkastukset
 • normaalit lapsille tehtävät terveystarkastukset
 • normaalit lapsille tehtävät terveystarkastukset
 • ryhtitarkastus
 • ominaisuustestit
 • urheilijan vuosittainen terveystarkastus ja lihastasapainokartoitus noin 10-vuoden ikäisestä lähtien
 • ryhtitarkastus  ryhtitarkastus
 • ominaisuustestit
 • urheilijan vuosittainen terveystarkastus ja lihastasapainokartoitus
 • ryhtitarkastus
 • ominaisuustestit

www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi

 • urheilijan vuosittainen terveystarkastus ja lihastasapainokartoitus 
 • ryhtitarkastus ryhtitarkastus
 • ominaisuustestit
 • kuormituksen ja palautumisen seurantatesti

www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi

 

 • urheilijan vuosittainen tarveystarkastus ja lihastasapainokartoitus
 • ominaisuustestit
 • kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
Valmentaja

Osaaminen ja koulutus 

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille
 • lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • koulutettu valmentaja
 • vähintään I-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli

 • luotettava aikuinen
 • lapsen innostaminen  
 • esikuva
 • avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin
Osaaminen ja koulutus
 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 
 • lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • koulutettu valmentaja
 • vähintään I-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli

 • luotettava aikuinen
 • lapsen innostaminen 
 • esikuva
 • urheilijaksi kasvun tukeminen  
 • avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin

Osaaminen ja koulutus

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • koulutettu ammattivalmentaja
 • vähintään lajivalmentajan jatkokoulutus (II-TASO) tai muu vastaava osaaminen

Rooli

 • luotettava aikuinen / esikuva
 • lapsen innostaminen tavoitteelliseen harjoitteluun 
 • voimistelijan itsetunnon kehittymisen tukeminen vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • urheilijaksi kasvun tukeminen
 • avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin
 • toimivat välit koulun ja opettajan kanssa

Osaaminen ja koulutus

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun hallitseminen ja opettaminen  
 • osaa  murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen
 • kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen  
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • koulutettu ammattivalmentaja
 • vähintään lajitutkinto (III-TASO) ja FIG:n akatemiat 1-2 tai muu vastaava osaaminen  
 • Rooli
  • luotettava aikuinen, positiivinen auktoriteetti
  • vahva roolimalli ja esikuva
  • positiivinen mutta vaativa
  • tavoitteelliseen harjoitteluun innostaminen ja kannustaminen  
  • murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja kasvun tukeminen   
  • voimistelijan itsetunnon kehittymisen tukeminen vahvuuksien ja onnistumisten kautta
  • urheilijaksi kasvun tukeminen 
  • avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin
  • toimivat välit  koulun ja opettajan kanssa

  Osaaminen ja koulutus

  • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
  • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun hallitseminen ja opettaminen  
  • osaa huomioida murrosiän ja toimia drop outin ehkäisemiseksi murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen
  • kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen  
  • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
  • koulutettu ammattivalmentaja
  • vähintään lajitutkinto (III-TASO) ja FIG:n akatemiat 1-2 tai muu vastaava osaaminen  
 • Rooli
  • positiivinen auktoriteetti
  • vahva roolimalli ja esikuva
  • positiivinen mutta vaativa
  • tavoitteelliseen harjoitteluun innostaminen ja kannustaminen  
  • murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja kasvun tukeminen   
  • voimistelijan itsetunnon kehittymisen tukeminen vahvuuksien ja onnistumisten kautta
  • urheilijaksi kasvun tukeminen  
  • avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin
  • toimivat välit  koulun ja opettajan kanssa

  Osaaminen ja koulutus 

    

  • nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden ymmärtäminen
  • kilpailumenestyksen merkityksen ymmärtäminen suhteessa "laji-ikään"
  • erittäin hyvä lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun hallitseminen ja opettaminen 
  • murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen
  •   motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
  • koulutettu ammattivalmentaja
  •  lajitutkinto (III-TASO), VAT ja FIG:n akatemiat 1-3, liikunnan ammattitutkinto tai muu vastaava osaaminen

      Rooli

  • ammattitaitoinen ja avoin suhde valmentajan ja voimistelijan välillä
  • vahva roolimalli ja esikuva
  • positiivinen mutta vaativa
  • suunnitelmalliseen harjoitteluun ja sen seurantaan kannustaminen    
  • murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja kasvun tukeminen  
  • voimistelijan itsetunnon kasvun tukeminen sanattoman ja sanallisen viestinnän keinoin 
  • nuoren urheilijaksi kasvun tukeminen  
  • ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen
  • toimivat välit nuoren opiskelupaikan ja opettajien kanssa

   

   

   

  Tukitoimet
  • liikunnallisesta ja terveellisestä elämäntavasta viestittäminen perheelle

  valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

  • ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
  • liikunnallisesta ja terveellisestä elämäntavasta viestittäminen perheelle

  valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

  • ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
  • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

  valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

  • fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut
  • säännöllinen lihashuolto
  • ravitsemusasintuntijan palvelut
  • urheilupsykologin apu valmentautumisessa
  • ADT-ohjaus

  valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

  • fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut
  • säännöllinen lihashuolto
  • ravitsemusasintuntijan palvelut
  • urheilupsykologin apu valmentautumisessa
  • ADT-ohjaus

  valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

  • fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut
  • säännöllinen lihashuolto
  • ravitsemusasintuntijan palvelut
  • urheilupsykologin apu valmentautumisessa
  • ADT-ohjaus
  • mediakoulutus
  • manageri
  • asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea ja yhteistyökumppanit
  Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

  "Kokeilee ja innostuu" - aktiivinen voimistelu-uran aloitus

  Urheilullinen elämäntapa

  • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
  • ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

  Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • lajileikeistä innostuminen
  • viihtyminen harjoitustilanteessa
  • ryhmässä toimimaan oppiminen

  https://www.nuorisuomi.fi/lasten_urheilu

  Urheilijan ravitsemus

   

  "Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

  Urheilullinen elämäntapa

  • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
  • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

  Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • lajiharjoittelusta innostuminen
  • oppimisesta kiinnostuminen
  • omista välineistä ja tavaroista huolehtiminen
  • rohkeus esiintyä
  • ryhmän merkityksen kasvaminen

  http://nuorisuomi.fi/lasten_urheilu

  Urheilijan ravitsemus

   

   

  "Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

  Urheilullinen elämäntapa

  • päivän pääateriat ja yöunen määrä vanhempien vastuulla
  • välipalojen/eväiden tarpeellisuuden ymmärtäminen
  • urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
  • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

  Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • harjoittelemaan oppiminen 
  • vastuu omasta harjoittelusta
  • harrastamisen säännöllisyys
  • omista välineistä, musiikeista ja tavaroista huolehtiminen
  • ylpeys omasta lajista
  • ystävien löytyminen omasta ryhmästä 

  http://www.nuorisuomi.fi/lasten_urheilu

   

  "Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

  Urheilullinen elämäntapa

  • tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen
  • terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon merkityksen urheilijan kehittymiselle ymmärtäminen
  • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

  Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • vastuun omasta harjoittelusta lisääntyminen
  • halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa 
  • ylpeys lajista ja omista taidoista
  • ryhmän ja ystävien merkitys tärkeä

  http://www.nuorisuomi.fi/lasten_urheilu

  "Kehittyy ja menestyy" - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

  Urheilullinen elämäntapa

  • huippu-urheilijan elämäntapa
  • terveellisen ruokavalion ja unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä noudattaminen
  • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

  Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
  • halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle
  • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
  • sitoutuminen vuositasolla
  • palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsitteleminen
  • kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen

  Huippu-urheilija

   

  "Valloittaa ja voittaa"

  Urheilullinen elämäntapa

  • huippu-urheilijan elämäntapa
  • terveellisen ruokavalion ja unirytmin  ymmärtäminen ja käytännössä noudattaminen
  • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

  Huippu-urheilijaksi kasvaminen

  • systemaattinen valmentautuminen
  • usko onnistumiseen ja menestymiseen
  • vastuu omasta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä
  • sitoutuminen pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
  • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 

   

  Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
  Kodin rooli
  • "kuljeta, kustanna, kannusta"
  • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
  • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
  • lapsen tuominen harjoituksiin sovitusti
  • harjoittelun aiheuttamista kuluista huolehtiminen

  http://www.olympic.org/content/Olympic-Athletes/athletes-space/Entourage-intro/#

   

    

  • "kuljeta, kustanna, kannusta"
  • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
  • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
  • lapsen tuominen harjoituksiin sovitusti
  • harjoittelun aiheuttamista kuluista huolehtiminen   huolehtiminen
  • kannustaminen ja tukeminen yhdessä valmentajan kanssa (kilpailulliselle menestymiselle ei liian suurta painoarvoa)

  http://www.olympic.org/content/Olympic-Athletes/athletes-space/Entourage-intro/#

  • "kuljeta, kustanna, kannusta"
  • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
  • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
  • lapsen tuominen harjoituksiin sovitusti
  • harjoittelun aiheuttamista kuluista huolehtiminen   
  • kannustaminen ja tukeminen yhdessä valmentajan kanssa (kilpailulliselle menestymiselle ei liian suurta painoarvoa)
  • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa

  http://www.olympic.org/content/Olympic-Athletes/athletes-space/Entourage-intro/# 

   

  • "kuljeta, kustanna, kannusta"
  • riittävän päivittäisen kokonaisliikuntamäärän mahdollistaminen
  • riittävästä yöunesta ja levosta sekä terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
  • kannustaminen ja tukeminen yhdessä valmentajan kanssa (kilpailulliselle menestymiselle ei liian suurta painoarvoa)
  • sopivan  yläkoulun valinnassa tukeminen
  • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa

  http://www.olympic.org/content/Olympic-Athletes/athletes-space/Entourage-intro/# 

  • "kuljeta, kustanna, kannusta"
  • riittävästä yöunesta, levosta ja terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen
  • kannustaminen ja tukeminen yhdessä valmentajan kanssa (kilpailullisen menestymisen merkitys kasvaa)
  • urheilulukion valinnassa tukeminen 
  • kilpaurheilu-uran taloudellinen tukeminen
  • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
  • riittävän yöunen, levon ja terveellisen ravitsemuksen toteuttamisessa tukeminen
  • kannustaminen ja tukeminen yhdessä valmentajan kanssa taitojen kehittämisessä (kilpailullisen menestymisen merkitys kasvaa edelleen)
  • urheilijan auttaminen ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa  
  • kilpaurheilu-uran taloudellinen tukeminen
  • voimistelijan urheilun hyväksi tekemien valintojen arvostaminen
  Koulu ja opiskelu

  yhteistyö päiväkodin, kodin ja valmentajan kanssa tärkeää

  • päiväkoti/esikoulu

  yhteistyö koulun, kodin ja valmentajan kanssa tärkeää 

  • liikuntapainotteiseen alakouluun hakeutuminen
  • koulun valinta arjen kokonaisrasitus huomioiden

  yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

  • liikuntapainotteinen alakoulu
  • urheiluakatemia
  • koulun valinta arjen kokonaisrasitus huomioiden 

   

  yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

  • liikuntapanotteinen alakoulu
  • uheiluyläkoulu
  • urheiluakatemia
  • koulun valinta arjen kokonaisrasitus huomioiden

  yhteistyö koulun / opiskelupaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

  • urheiluyläkoulu
  • siirtyminen urheiluyläkoulusta urheilulukioon
  • urheiluakatemia

  yhteistyö opiskelu- / työpaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

  • urheilulukio, harjoittelun mahdollistava oppilaitos
  • urheiluakatemia
  • jatko-opiskelun ja harjoittelun yhdistäminen
  • työnteon ja harjoittelun yhdistäminen
  Seuran rooli
  • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
  • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia valmentajia/ammattivalmentajia
  • tuomareiden kouluttaminen ja kilpailuihin lähettäminen
  • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • positiivinen seurahenki

   

   

  • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
  • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
  • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia valmentajia/ammattivalmentajia
  • tuomareiden kouluttaminen ja kilpailuihin lähettäminen
  • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • positiivinen seurahenki
  • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
  • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
  • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia ammattivalmentajia
  • tuomareiden kouluttaminen ja kilpailuihin lähettäminen
  • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • positiivinen seurahenki

  • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
  • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
  • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia ammattivalmentajia
  • tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
  • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • positiivinen seurahenki

   

   

   

  • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
  • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
  • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia ammattivalmentajia
  • tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
  • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • urheilijoiden tukeminen taloudellisesti
  • positiivinen seurahenki
  • laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
  • huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen sitoutuminen
  • toimiva seuran sisäinen valmennusjärjestelmä, osaavia ammattivalmentajia
  • tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
  • yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • urheilijoiden tukeminen taloudellisesti
  • positiivinen seurahenki
  Teema / Ikävuodet − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 − 30
  Liiton rooli
  • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
  • kansainväliseen menestykseen pyrkivien seurojen tukeminen
  • olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
  • huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyön tekeminen
  • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
  • kansainväliseen menestykseen pyrkivien seurojen tukeminen
  • olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
  • huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyön tekeminen

   

   

  • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
  • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
  • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
  • lajin valmennusjärjestelmän kehittäminen (Minirytmisten ja Miniringin leiritys osana valmennusjärjestelmää)
  • olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
  • huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyön tekeminen
  • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
  • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
  • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
  • lajin valmennusjärjestelmän kehittäminen (Minirytmisten ja Miniringin leiritys osana valmennusjärjestelmää)
  • olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
  • huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyön tekeminen
  • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
  • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
  • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
  • lajin valmennusjärjestelmän kehittäminen (N-ryhmän ja maajoukkueen leirit osana valmennusjärjestelmää)
  • olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
  • huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyön tekeminen
  • laadukkaan valmentajakoulutuksen tarjoaminen
  • kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden ja seurojen tukeminen
  • kansallisen kilpailujärjestelmän ja tuomaritoiminnan kehittäminen
  • lajin valmennusjärjestelmän kehittäminen ja maajoukkuetoiminnan tukeminen
  • olosuhteiden kehittämistyön tekeminen
  • huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyön tekeminen

    
  Olosuhteet
  • harjoittelu koulujen saleissa
  • turvallinen toimintaympäristö

   

  • harjoittelu koulujen saleissa
  • rytmisen voimistelun matto ainakin osassa harjoituksia
  • turvallinen toimintaympäristö
  • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja rytmisen voimistelun matto
  • turvallinen toimintaympäristö
  • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja rytmisen voimistelun matto  
  • ainakin osa harjoituksista virallisella harjoitusalustalla
  • erillinen balettisali
  • enintään yksi joukkue/viisi yksilövoimistelijaa harjoitusaluetta kohti
  • turvallinen toimintaympäristö
  • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja kiinteä virallinen harjoitusalusta   
  • erillinen balettisali 
  • enintään yksi joukkue/viisi yksilövoimistelijaa harjoitusaluetta kohti 
  • turvallinen toimintaympäristö
  • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta valmennuskeskittymiin (pääkaupunkiseutu, valtakunnallinen valmennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto)
  • voimistelusalissa riittävä katon korkeus ja kiinteä virallinen harjoitusalusta   
  • erillinen balettisali
  • nintäänEeeeenintään yksi joukkue/viisi yksilövoimistelijaa harjoitusaluetta kohti  
  • tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
  • turvallinen toimintaympäristö
  • siirtyminen kotipaikkakunnalta valmennuskeskittymiin (pääkaupunkiseutu, valtakunnallinen valmennuskeskus Kisakallion Urheiluopisto)

  Huippu-urheilun muutostyö
  © Kirjoittajat 2011 - 2019. Ylläpito KIHU. Jaa linkki: Facebookissa, Twitterissä