Voimistelu, joukkuevoimistelu


Vastuuhenkilöt: Hämäläinen, Heli; Immonen, Liisa; Jukarainen, Pia; Kainulainen, Veera; Laine-Näätänen, Anneli; Niemenkari, Anne; Niemi, Eevakaisa; Porola, Susanna; Rehn, Minna; Kirjavainen, Anna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 7 8 − 10 10 − 12 12 − 14 14 − 16 16 − 30
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

Valintavaihe

 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen

Huippuvaihe

 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • huippusuorituksien saavuttaminen
 • kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Taito

 • Liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus

 • sivulinja
 • selkä
 • päkiät

Nopeus

 • perusnopeuden harjoittelu mm. leikeissä ja peleissä
 • nopeuteen vaikuttavien tekijöiden kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation ja rytmitajun kehittäminen

Voima

 • kehonhallinnan opettelu

Kestävyys

 • peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opettelu
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus on ikäkauden tärkein ominaisuus

 • sivulinja huomioiden rakenteelliset erot
 • etulinja
 • selkä
 • päkiät
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • passiivinen ja aktiivinen liikkuvuus
 • puhtaat spagaatilinjat

Nopeus on ikäkauden painopiste

 • nopeuteen vaikuttavien tekijöiden kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation, rytmitajun ja liiketiheyden kehittäminen
 • liikenopeus
 • kuuluu jokaiseen harjoitukseen

Voima

 • keskivartalon lihaskestävyys
 • kehonhallinta
 • tasapainotekniikka

Kestävyys

 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • keskittymistaitojen opettelu ja valmentajan kuunteleminen
 • ryhmässä toimintataitojen harjoittelu
 • esiintymisistä nauttiminen ja positiiviset kokemukset niistä
 • omista tavaroista huolehtimaan oppiminen

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle
 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi
 • havaintotaitojen kehittäminen
 • harjoittelun runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus on ikäkauden tärkein ominaisuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi.

 • sivulinja
 • etulinja
 • selkä ja hartialinja
 • päkiät
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • aktiivinen liikkuvuus
 • B-osiin vaadittava liikuvuus

Nopeus on ikäkauden painopiste

 • nopeuteen vaikuttavien tekijöiden kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation, rytmitajun ja liiketiheyden kehittäminen
 • liikenopeus
 • kuuluu jokaiseen harjoitukseen

Voima

 • hyvä kehonhallinta
 • kestovoima
 • hyppäämisen ja lajinomaisen nopeusvoiman alkeet

Kestävyys

 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella
 • juoksutekniikka

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • joukkueessa toiminen ja sen jäsenenä oleminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • jännityksen hallitseminen
 • valmistautumisrutiinien kehittyminen kilpailuihin
 • keskittyminen harjoitus- ja kilpailutilanteissa
 • omatoimisuuden oppiminen leiri- ja kilpailutilanteissa

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi
 • harjoitteiden runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset

Liikkuvuus

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi.

 • henkilökohteiset kehityskohteet
 • hyvä lihastasapaino
 • B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen

Nopeus

 • nopeustaitavuus
 • kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoittelu
 • nopeusharjoittelun psyykkisten tekijöiden kehittäminen

Voima

 • lajinomainen kestovoima
 • nopeusvoima
 • kasvupyrähdyksen aikana hyppäämisen kontrollointi

Kestävyys

 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • itseluottamuksen tukeminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritseviä psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu
 • kilpailemisen ja kilpailupaineiden hallitsemisen oppiminen
 • itsearviointitaitojen harjoittelu

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysiset

Liikkuvuus

 • henkilökohteiset kehityskohteet
 • hyvä lihastasapaino
 • aktiivisen liikkuvuuden lisääminen
 • B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen

Nopeus

 • lajinomainen nopeustaitavuus
 • hyppyihin vaadittava räjähtävänopeus

Voima

 • lajinomainen kestovoima
 • lajinomainen nopeusvoima

Kestävyys

 • huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn
 • lajiomainen maksimikestävyys
 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoitus

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • tavoitteenasettelun merkityksen kertaaminen ja ymmärtäminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallinta
 • paineensietokyky kansainvälisissä kilpailuissa
 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa
 • itsearviointitaitojen kehittyminen

Taito

 • lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen

Fyysiset

Liikkuvuus

 • henkilökohtaiset kehityskohteet
 • hyvä lihastasapaino
 • aktiivisen liikkuvuuden lisääminen
 • B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen

Nopeus

 • lajinomainen nopeustaitavuus
 • hyppyihin vaadittava räjähtävänopeus

Voima

 • lajinomaisen kestovoiman ylläpito
 • lajinomainen nopeusvoima

Kestävyys

 • huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn
 • lajinomainen maksimikestävyys
 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoitus

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • urheilijan arjen hallinta
 • paineiden hallitseminen kansainvälisissä kilpailuissa
 • itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • halu itsensä kehittämiseen
 • itsearviointitaitojen hallinta
Lajitaidot

Yleiset

 • jalkojen ojennus ja korkeat päkiät
 • vartalon kannatus ja hyvä ryhti

Lajiliikkeet

 • helpoimpien A-tason tasapainojen ja hyppyjen harjoittelu oikeilla tekniikoilla esim: kukkovaaka, polvennosto hyppy
 • helpoimpien akrobatialiikkeiden harjoittelu
 • vartalonliikkeiden harjoittelua perusmuodoissa

Yleiset

 • aukikierto
 • jalkojen ojennus ja korkeat päkiät
 • vartalon kannatus ja hyvä ryhti
 • monipuoliset käden liikkeet, askelsarjat ja hyppelyt
 • lajiliikkeiden tekeminen molemminpuolisesti harjoituksissa ja ohjelmissa
 • musiikin tahtiin voimisteleminen ja tahdin sekä musiikin laskun ymmärtäminen

Lajiliikkeet

 • tyttösarjan vaadittavien A-tason tasapainojen, piruettien ja hyppyjen harjoittelu
 • akrobatialiikkeiden harjoittelu
 • vaadittujen vartalonliikkeiden harjoittelu ja yhdistely lyhyiksi vartalosarjoiksi

Yleiset

 • aukikierto
 • jalkojen ojennus ja korkeat päkiät
 • vartalon kannatus ja hyvä ryhti
 • monipuoliset käden liikkeet, askelsarjat ja hyppelyt
 • lajiliikkeiden tekeminen molemminpuolisesti harjoituksissa ja kilpailuohjelmissa
 • musiikin tahtiin voimisteleminen ja tahdin sekä musiikin laskun ymmärtäminen

Lajiliikkeet

 • tyttösarjan vaadittavien A-tason tasapainojen ja hyppyjen osaaminen
 • akrobatialiikkeiden hallinta
 • tyttösarjan vaadittavien vartalonliikkeiden osaaminen ja liikkeiden yhdistäminen sarjoiksi
 • vartalonliikkeiden variointi
 • B-tason tasapainojen ja hyppyjen harjoittelun aloittaminen

Yleiset

 • aukikierto
 • jalkojen ojennus ja korkeat päkiät
 • vartalon kannatus ja hyvä ryhti
 • monipuolinen ja laaja lajiliikevalikoima
 • lajiliikkeiden tekeminen molemminpuolisesti harjoituksissa ja kilpailuohjelmissa
 • musiikin ilmaisu, ilmentäminen
 • nostojen opettelu

Lajiliikkeet

 • helpompien B-tason tasapainojen ja hyppyjen osaaminen ja vaativampien liikkeiden harjoittelu
 • akrobatialiikkeiden hallinta ja osaaminen
 • vartalonliikkeiden osaaminen ja liikkeiden yhdistäminen sarjoiksi sekä liikkeiden variointi
 • yhdistelmien tekeminen eri liikesukujen välillä

Yleiset

 • aukikierto
 • jalkojen ojennus ja korkeat päkiät
 • vartalon kannatus ja hyvä ryhti
 • monipuolinen ja laaja lajiliikevalikoima
 • lajiliikkeiden tekeminen molemminpuolisesti harjoituksissa ja kilpailuohjelmissa
 • musiikin ilmaisu, ilmentäminen
 • nostot

Lajiliikkeet

 • B-tason tasapainojen, piruettien ja hyppyjen hallitseminen ja variointi
 • vartalonliikkeiden variointi
 • yhdistelmien tekeminen eri liikesukujen välillä
 • lajiliikkeiden vaivaton suorittaminen ja voimankäytön vaihtelun hallinta

Yleiset

 • aukikierto
 • jalkojen ojennus ja korkeat päkiät
 • vartalon kannatus ja hyvä ryhti
 • monipuolinen ja laaja lajiliikevalikoima
 • lajiliikkeiden tekeminen molemminpuolisesti harjoituksissa ja kilpailuohjelmissa
 • musiikin ilmaisu, ilmentämisen syventäminen
 • nostot

Lajiliikkeet

 • lajiliikkeiden laadun kehittäminen ja variointi
 • dynamiikan vaihtelun hallinta
 • lajiliikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun hallinta
 • lajin huippusuoritusten tekeminen kilpailuissa
Teema / Ikävuodet − 7 8 − 10 10 − 12 12 − 14 14 − 16 16 − 30
Valmennus

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 1-3 krt/ vko
 • 1-1,5 h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, päiväkodissa liikuntahetket, ulkoilut tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Varhaiskasvatuksen liikuntasuositus

Leiritys

 • treenipäivät / hieman pidemmät harjoituspäivät harjoitussalilla n. 5-10 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • tuntisuunnitelma
 • läsnäolon seuranta
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 5 voimistelijaa kohden 1 valmentaja

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 3-5 krt/ vko
 • 1,5-2,5 h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Liikuntasuositus

Leiritys

 • treenipäivät, seuran leiripäivät n. 10-15 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • läsnäolon seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy huolehtimalla riittävistä liikuntamääristä ja perustaitojen kehittymisestä
 • harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 5 voimistelijaa kohden 1 valmentaja

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 4-6 krt/ vko
 • 2-3 h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Leiritys

 • ikäkausivalmennusrinki 2 x vuodessa + seuran leirit yhteensä n. 15-20 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • läsnäolon seuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla mm. fysiologisesti oikeat lajitekniikat ja kehon hallinta sekä kasvupyrähdyksen alku
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 5 voimistelijaa kohden 1 valmentaja

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 5-7 krt/ vko
 • 2-3 h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset, pihapelit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Leiritys

 • ikäkausivalmennusrinki 2 x vuodessa + seuran leirit yhteensä n. 20-25 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin lisääntyneet vaatimukset ja tyyppivammat.
 • valmennus yksilöiden kehittymisen huomioivaa
 • yhteistyö muiden valmentajien kanssa.
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 5 voimistelijaa kohden 1 valmentaja

 

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 6-8 krt/ vko
 • 2,5-3 h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoilu

sisältää koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Leiritys

 • juniorivalmennusrinki 2 x vuodessa + seuran leirit yhteensä n. 25-30 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta
 • henkilökohtaisen harjoitus- ja kilpailusuunnitelman toteutus
 • mediakäyttäytymisen alkeet (esim. sosiaalinen media ja muu media)
 • esimerkkiurheilijan profiilin omaksuminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 5 voimistelijaa kohden 1 valmentaja

Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun mm. baletti, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 6-10 krt/ vko
 • 2,5-3,5 h kerrallaan

Muu liikunta / ulkoulu

sisältää muut liikuntaharrastukset, juoksulenkit tms.

Kokonaisliikuntamäärä

sisältää lajiharjoittelun + muun liikunnan

 • 20 h / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Leiritys

 • maajoukkuevalmennusrinki 3-4 x vuodessa + seuran leirit yhteensä n. 30-35 leiripäivää / vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • pitkäntähtäimen-, kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta
 • valmennus aiempaa enemmän vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä
 • mediakäyttäytyminen esimerkillisesti
 • esikuvana oleminen ja sen hallitseminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 5 voimistelijaa kohden 1 valmentaja

 

Kilpaileminen
 • Voimistelu Asema
 • esiintymisiä

yhteensä n. 1-5 x vuodessa

Voimistelu Asema

 • Voimistelu Asema
 • esiintymiset

yhteensä n. 5-10 x vuodessa

 

 • kilpailut 10-12v. sarjassa
 • esiintymiset

yhteensä n. 8-15 x vuodessa

lisäksi tutustumaan ja katsomaan kv-kilpailuihin ja arvokilpailuihin (maailman cup, MM-kilpailut)

kilpailujärjestelmä

 • kilpailut 12-14 v. SM-sarjassa
 • kansainväliset seurakilpailut
 • esiintymiset

yhteensä n. 8-15 x vuodessa

lisäksi tutustumaan ja katsomaan kv-kilpailuihin ja arvokilpailuihin (maailman cup, MM-kilpailut)

 • kilpailut 14-16v. SM-sarjassa
 • kansainväliset seurakilpailut
 • junioreiden IFAGG-mestaruuskilpailut  ja Challenge Cup
 • esiintymiset

yhteensä n. 15-20 x vuodessa

lisäksi tutustumaan ja katsomaan aikuisten MM-kilpailuihin tai maailman cup kilpailuihin

 • kilpailut yli 16v. SM-sarjassa
 • kansainväliset seurakilpailut
 • maailman mestaruuskilpailut ja maailman cup
 • esiintymiset

yhteensä n. 15-20 x vuodessa

Testit ja tarkastukset
 • liikkuvuustestit valmentajan tekemänä
 • terveystarkastus (neuvola, kouluterveydenhuolto)
 • ryhtitarkastus
 • liikkuvuustestit valmentajan/ fysioterapeutin tekemänä
 • keskivartalon voimatestit
 • terveystarkastus (kouluterveydenhuolto)
 • ryhtitarkastus
 • fysioterapeutin liikkuvuustesti/ lihastasapainokartoitus
 • keskivartalon voiman ja ponnistusvoiman testaaminen
 • urheilijan terveystarkastus
 • ryhtitarkastus
 • lajiliiketestit
 • fysioterapeutin liikkuvuustestaus/ lihastasapainokartoitus
 • voima-, nopeus- ja kestävyystestit
 • urheilijan terveystarkastus
 • ryhtitarkastus
 • lajiliiketestit

Kasva urheilijaksi testit

 • fysioterapeutin liikkuvuustesti/ lihastasapainokartoitus
 • voima-, nopeus- ja kestävyystestit
 • urheilijan terveystarkastus
 • ryhtitarkastus
 • lajiliiketestit
 • kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
 • fysioterapeutin liikkuvuustesti/ lihastasapainomittaus
 • voima-, nopeus- ja kestävyystestit
 • urheilijan terveystarkastus
 • ryhtitarkastus
 • kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
Teema / Ikävuodet − 7 8 − 10 10 − 12 12 − 14 14 − 16 16 − 30
Tukitoimet

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

Asiantuntijat: (määrä yksilöllisen tarpeen mukaan)

 • baletinopettaja 1-2 krt / vko
 • fysioterapeutti 1-2 krt / vuosi
 • lääkäri (tarvittaessa)
 • valmennustiimin toimintaa tukevat lisäksi joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja jne.

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

Asiantuntijat: (määrä yksilöllisen tarpeen mukaan)

 • baletinopettaja 2-4 krt / vko
 • fysioterapeutti 1-2 krt / vuosi
 • lääkäri 1 krt / vuosi
 • valmennustiimin toimintaa tukevat lisäksi joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja jne.

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

Asiantuntijat: (määrä yksilöllisen tarpeen mukaan)

 • baletinopettaja 3-5 krt / vko
 • fysioterapeutti 2-5 krt / vuosi
 • ravitsemusterapeutti 1-2 krt / vuosi
 • lääkäri 1 krt / vuosi
 • urheilupsykologi tarpeen mukaan
 • kummiurheilijat
 • valmennustiimin toimintaa tukevat lisäksi joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja jne.

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

Asiantuntijat: (määrä yksilöllisen tarpeen mukaan)

 • baletinopettaja 4-6 krt / vko
 • fysioterapeutti 1 krt / vko
 • lääkäri 1-2 krt / vuosi
 • ravitsemusterapeutti 1-2 krt / vuosi
 • hieroja tarpeen mukaan
 • urheilupsykologi tarpeen mukaan
 • ADT-ohjaus 1 krt / vuosi
 • kummiurheilijat
 • valmennustiimin toimintaa tukevat lisäksi joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja jne.

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta.

Asiantuntijat: (määrä yksilöllisen tarpeen mukaan)

 • baletinopettaja 5-8 krt / vko
 • fysioterapeutti 1 krt / vko
 • lääkäri 1-2 krt / vuosi
 • ravitsemusterapeutti 1-2 krt / vuosi ja yksilöllisen tarpeen mukaan
 • hieronta tarpeen mukaan
 • urheilupsykologi 1-2 krt / vuosi
 • ADT-ohjaus 1 krt / vuosi
 • valmennustiimin toimintaa tukevat  joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja jne.

Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea, valmennuskeskus ja yhteistyökumppanit

Valmentaja

Osaaminen ja koulutus:

 • koulutettu ammattivalmentaja
 • vähintään I-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Koulutuspolku

Rooli:

 • luotettava aikuinen
 • saa lapsen innostumaan joukkuevoimistelusta
 • esikuva
 • osaa lajin perustaidot
 • ymmärtää lapsen  fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • osaa soveltaa valmennuksessaan lasten valmennuksen perusteita
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • kehittää itsearviointitaitojaan
 • valmentajan ja vanhempien suhde ja tiedon kulku tärkeässä asemassa

Osaaminen ja koulutus:

 • koulutettu ammattivalmentaja
 • I-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli:

 • luotettava aikuinen
 • saa lapsen innostumaan joukkuevoimistelusta
 • esikuva
 • osaa lajin perustaidot
 • ymmärtää lapsen  fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • osaa soveltaa valmennuksessaan lasten valmennuksen perusteita
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • kehittää itsearviointitaitojaan
 • valmentajan ja vanhempien suhde ja tiedon kulku tärkeässä asemassa

Osaaminen ja koulutus:

 • koulutettu ammattivalmentaja
 • II-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli:

 • esikuva / luotettava aikuinen
 • kaverillisempi suhde kuin aikaisemmin
 • innostaa ja kannustaa
 • hallitsee hyvin lajitaidot ja tekniikat
 • ymmärtää lapsen  fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • osaa soveltaa valmennuksessaan lasten valmennuksen perusteita
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • kehittää itsearviointitaitojaan
 • hyvä yhteistyö koulun kanssa tärkeää
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa ja yhteiset keskustelut esim. vanhempainvartti

Osaaminen ja koulutus:

 • koulutettu ammattivalmentaja
 • II-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli:

 • luotettava aikuinen, positiivinen auktoriteetti
 • vahva roolimalli ja esikuva
 • positiivinen mutta vaativa
 • hallitsee hyvin lajitaidot ja -tekniikat
 • ymmärtää lapsen/nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • osaa huomioida  murrosiän ja toimia drop outin ehkäisemiseksi
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • kehittää itsearviointitaitojaan
 • hyvä yhteistyö koulun kanssa tärkeää
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa esim. yhteiset kehityskeskustelut, joissa voimistelija mukana

Osaaminen ja koulutus:

 • koulutettu ammattivalmentaja
 • III-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli:

 • positiivinen auktoriteetti
 • vahva roolimalli ja esikuva
 • positiivinen mutta vaativa
 • hallitsee hyvin lajitaidot ja -tekniikat
 • ymmärtää nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheet
 • osaa huomioida murrosiän ja toimia drop outin ehkäisemiseksi
 • huomioi murrosiän
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • kehittää itsearviointitaitojaan
 • hyvä yhteistyö koulun / opiskelupaikan kanssa tärkeää
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa

Osaaminen ja koulutus:

 • koulutettu ammattivalmentaja
 • III-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

Rooli:

 • ammattitaitoinen ja avoin suhde voimistelijan ja valmentajan välillä
 • vahva roolimalli ja esikuva
 • positiivinen mutta vaativa
 • hallitsee hyvin lajitaidot ja -tekniikat
 • osaa huomioida voimistelijat yksilöinä
 • hallitsee kokonaisvaltaisen valmennuksen
 • hallitsee valmennustiimin ja joukkueen johtamisen
 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • kehittää itsearviointitaitojaan
 • hyvä yhteistyö opiskelupaikan / työpaikan kanssa tärkeää
Voimistelijaksi kasvu ja arjen hallinta

"Kokeilee ja innostuu" - aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

 • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla.
 • ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • innostuu lajileikeistä
 • viihtyy harjoitustilanteessa
 • oppii toimimaan ryhmässä

Lasten urheilu

Urheilijan ravitsemus

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • innostuu lajiharjoittelusta
 • kiinnostuu oppimisesta
 • ryhtyy huolehtimaan välineistä ja omista tavaroista
 • ryhmän merkitys kasvaa
 • rohkeus esiintyä kasvaa

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • päivän pääateriat ja yöunen määrä vanhempien vastuulla
 • ymmärtää välipalojen/eväisen tarpeellisuuden
 • kasvaa urheilulliseen elämäntapaan
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • ymmärtää harjoittelun merkityksen oppimiseen
 • harrastaminen säännöllistä
 • osaa huolehtia omista välineistä, musiikeista ja tavaroistaan
 • ylpeys omasta lajista ja taidoista kehittyy
 • ystävien löytäminen ryhmästä ja niiden merkitys tärkeää
 • vastuun ottaminen omasta harjoittelusta kasvaa
 • halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa
 • osaa vanhempien tuella huolehtia arkirutiineista ja harjoitusaikatauluista

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen
 • ymmärtää terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon edellytyksinä kehittyä urheilijana 
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
 • halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • sitoutuminen vuositasolla
 • palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
 • ymmärtää kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun

"Kehittyy ja menestyy" - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä  
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

Huippu-urheilija

"Valloittaa ja voittaa"

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä  
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
Teema / Ikävuodet − 7 8 − 10 10 − 12 12 − 14 14 − 16 16 − 30
Kodin rooli
 • kuljeta, kustanna, kannusta
 • kokonaisliikuntamääristä huolehtiminen
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö valmentajan kanssa

Lapsen kasvu ja kehitys

Athletes’ Entourage

 • kuljeta, kustanna, kannusta
 • kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kansa
 • valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta
 • kuljeta, kustanna, kannusta
 • kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • voimistelijan tukeminen itsenäisemmäksi
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kansa
 • valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta
 • kuljeta, kustanna, kannusta
 • urheilija itse aktiivinen
 • kokonaisliikuntamääristä, ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • urheilua tukevan yläkoulun valitseminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta
 • urheilija itsenäinen
 • kotijoukot kannustavat, tukevat ja kustantavat
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • urheilulukion valinnassa tukeminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • yhteistyö koulun ja  valmentajan kanssa
 • valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta
 • kannusta ja tue
 • urheilijan kustannukset osin jo urheilijan omalla vastuulla, ellei ole muuta rahallista tukea
 • valmennustiimin tukeminen mm. joukkueenjohtajatoiminta
Koulu ja opiskelu

Yhteistyö päiväkodin / koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • päiväkoti, esikoulu, liikuntapainotteinen alakoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • liikuntapainotteinen alakoulu
 • urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • liikuntapainotteinen alakoulu
 • urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • liikuntapainotteinen alakoulu
 • urheiluyläkoulu
 • urheiluakatemia
 • aamuharjoitukset 1-2 krt/ vko

Yhteistyö koulun / opiskelupaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • urheiluyläkoulu
 • urheilulukio
 • urheiluakatemia
 • aamuharjoitukset 2-3 krt/ vko

Yhteistyö opiskelu- / työpaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää

 • urheilulukio, harjoittelun mahdollistava oppilaitos
 • jatko-opiskelu, työssä käyminen
 • urheiluakatemia
 • aamuharjoitukset 2-3 krt/ vko
Seuran rooli
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
Seuraprofiili valmis
2011.doc

 

 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • tukee urheilijoita taloudellisesti
 • positiivinen seurahenki

 

 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • tukee urheilijoita taloudellisesti
 • positiivinen seurahenki
Teema / Ikävuodet − 7 8 − 10 10 − 12 12 − 14 14 − 16 16 − 30
Liiton rooli
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

 

 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Valmennusjärjestelmä

 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

 

 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
Olosuhteet
 • turvallinen toimintaympäristö
 • harjoittelu koulujen saleissa
 • turvallinen toimintaympäristö
 • harjoittelu koulujen saleissa
 • joukkuevoimistelun / rytmisen voimistelun matto (ainakin osassa harjoituksia) tai täysikokoinen sali, jonne 13m x 13m kilpailualue mahtuu
 • turvallinen toimintaympäristö
 • voimistelusali, jossa joukkuevoimistelun / rytmisen voimistelun matto
 • erillinen balettisali, jossa peilit ja tangot.
 • turvallinen toimintaympäristö
 • voimistelusali, jossa joukkuevoimistelun / rytmisen voimistelun matto
 • erillinen balettisali, jossa peilit ja tangot
 • max. yksi joukkue harjoitusaluetta kohden
 • turvallinen toimintaympäristö
 • voimistelusali, jossa joukkuevoimistelun / rytmisen voimistelun matto
 • erillinen balettisali, jossa peilit ja tangot
 • max. yksi joukkue harjoitusaluetta kohti
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteen välittömässä läheisyydessä
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen valmennuskeskittymään

Alueelliset valmennuskeskittymät: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä ja joukkuevoimistelun valtakunnallinen valmennuskeskus: Kisakallion Urheiluopisto

 • turvallinen toimintaympäristö
 • voimistelusali, jossa joukkuevoimistelun / rytmisen voimistelun matto
 • erillinen balettisali, jossa peilit ja tangot
 • max. yksi joukkue harjoitusaluetta kohti
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteen välittömässä läheisyydessä
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen valmennuskeskittymään

Alueelliset valmennuskeskittymät: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä ja joukkuevoimistelun valtakunnallinen valmennuskeskus: Kisakallion Urheiluopisto

Huippu-urheilun muutostyö
© Kirjoittajat 2011 - 2019. Ylläpito KIHU. Jaa linkki: Facebookissa, Twitterissä