HUIPPU-URHEILUN MUUTOSTYÖ

Urheilijan Polku

Huipulle tähtäävän urheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan rakentaa.

Yksilöt etenevät polulla luonnollisesti yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla.

Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoittaa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä lajissa tarkoituksenmukaista tehdä tekee esim. urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Urheilijan polku antaa päälinjat toiminnalle. Yksityiskohtaista sovellusta tulee tehdä yhteistyössä henkilökohtaisen valmentajan kanssa.

Huippu-urheilun muutosryhmä on käynnistänyt suomalaisten lajiliittojen yhteisen Urheilijan Polkujen kehittämistyön tammikuussa 2011. Työn tavoitteena on varmistaa keskeisille toimijoille yhteinen, innostava ja konkreettinen viitekehys ja samalla yhteinen terminologia huippu-urheilun muutostyölle.

Tavoitteena on, että kesään mennessä huipulle tähtäävän Urheilijan Polku on työstetty valmiiksi jo yli 30 lajissa. Työ jatkuu syksyllä jo myös seurakohtaisten polkujen työstämisellä. Kehitystyö koskee sekä yksilö- että joukkuelajeja. Lajiliitot ovat ripeästi vastanneet muutosryhmän haasteeseen ja polkutyö on käynnissä jo kymmenissä lajiliitoissa.